asix_wsparcie.jpg

Porady / Instrukcje

Porady / Instrukcje

Aplikacje WWW – porównanie dostępnych rozwiązań

2023.04.14

Aplikacje Asix Web HTML5

Od wersji 2022.1 pakietu Asix dostępne są zupełnie nowe aplikacje internetowe Asix oraz AsTrend.Evo w pełni oparte o HTML5, dzięki czemu mogą być uruchamiane na dowolnych przeglądarkach obsługujących HTML5. Oficjalnie wspierane przeglądarki na komputerach PC to: Google Chrome, Mozilla Firefox, MS Edge oraz Safari, w aktualnych wersjach. Aplikacje Asix Web mogą być uruchamiane także na innych przeglądarkach zgodnych z HTML5 na dowolnej platformie (np. Linux, Android, Windows, iOS) i na dowolnym urządzeniu (np. komputer PC, tablet, smartfon, telewizor) i w większości przypadków powinny działać prawidłowo. Ze względu jednak na olbrzymią liczbę możliwych kombinacji różnych przeglądarek i urządzeń, nie jesteśmy w stanie wszystkich ich przetestować, dlatego też poza czterema ww. przeglądarkami działającymi na komputerach PC firma ASKOM nie udziela gwarancji poprawnego działania ani wsparcia.

Na komputerze serwera WWW nie jest już wymagane instalowanie w systemie Windows składnika Internetowych Usług Informacyjnych (IIS), ponieważ aplikacje Asix i AsTrend.Evo są konfigurowane jako samodzielne i niezależne serwery WWW w postaci usługi systemu Windows.

Aplikacje Asix, które chcemy udostępnić na serwerze WWW, w zdecydowanej większości przypadków nie wymagają żadnych przeróbek lub konwersji. Wystarczy za pomocą narzędzia „Menedżer aplikacji internetowych Asix” skonfigurować taką aplikację, podając jej lokalizację na dysku, wybrać stanowisko WWW aplikacji, które zostanie użyte oraz określić okno startowe. Równie prosta jest też konfiguracja internetowej wersji programu AsTrend.Evo. Następnie należy określić, na których interfejsach sieciowych komputera serwera aplikacje internetowe mają być dostępne (adresy IP lub nazwy oraz protokół http lub https), po czym pozostaje już tylko zainstalować i uruchomić usługę w systemie Windows, co sprowadza się do dwóch kliknięć w programie „Menedżer aplikacji internetowych Asix”.

Wymagania odnośnie komputerów lub urządzeń użytkowników końcowych są niewielkie. Mogą to być przeciętne stacje PC, tablety, smartfony itd., które posiadają nowoczesna przeglądarkę HTML5. Serwer, na którym udostępnione będą aplikacje internetowe Asix, musi posiadać w miarę aktualny system Windows, najlepiej Windows Server albo Windows 10 lub 11 w wersji Pro. Wymagana konfiguracja sprzętowa serwera zależy od stopnia skomplikowania aplikacji oraz od liczby obsługiwanych równocześnie klientów WWW. Dla liczby klientów WWW do kilkunastu zalecamy procesor klasy Intel i5, posiadający co najmniej 6 rdzeni, a dla kilkudziesięciu klientów WWW zalecamy mocniejszy procesor klasy Intel i7 lub Xeon, posiadający 12 lub więcej rdzeni. Komputer serwera powinien posiadać nie mniej niż 8GB RAM. Sam system Windows zwykle wymaga do sprawnej pracy co najmniej 4GB RAM. Przy prostych aplikacjach należy zapewnić dodatkowe 1GB RAM na proces serwera Asix Web plus po 100MB RAM dla każdego klienta. Dla dużych aplikacji należy zapewnić 2GB RAM na proces serwera Asix Web oraz dodatkowo po 200 MB lub więcej RAM dla każdego klienta.

Funkcjonalność aplikacji przeglądarkowej Asix Web HTML5 obejmuje zdecydowaną większość funkcjonalności terminalowych stacjonarnych aplikacji Asix. Są to między innymi:

 • Wyświetlanie w pełni funkcjonalnych okien i diagramów Asix
 • Wywoływanie programu AsTrend.Evo
 • Pełna funkcjonalność systemu Alarmów
 • Obsługa raportów skryptowych, AsTrend oraz MS SSRS
 • Obsługa systemu zabezpieczeń w trybie Centralnym z AsAudit
 • Aplikacje wielojęzyczne
 • Harmonogramy
 • Z wersją Pro licencji WWW możliwe wykonywanie sterowań zmiennych procesowych, potwierdzanie alarmów, konfiguracja cykli harmonogramów
 • Obsługa skryptów (bez własnych okienek i kontrolek)

Ze względu na zastosowanie zupełnie nowych technologii, które nie są w pełni zgodne z tymi wykorzystywanymi do tej pory przez Asix.Evo, pewne funkcjonalności nie są dostępne. Część z nich zostanie dodana w przyszłości, a niektóre zostaną zastąpione całkiem nowymi rozwiązaniami. Najważniejsze z tych nieobsługiwanych na chwilę bieżącą funkcjonalności to:

 • Brak obsługi obiektów zewnętrznych w postaci modułów .Net Framework (pliki .dll). Planowane jest zastąpienie tej funkcjonalności zupełnie nowym rozwiązaniem, które będzie zgodne z .NET Core i HTML5.
 • W skryptach nie jest wspierana możliwość tworzenia i wyświetlania własnych okienek i kontrolek .Net Framework.
 • Brak obsługi diagramów GIS. Funkcjonalność zostanie dodana w późniejszym czasie.
 • Brak obsługi czytników kart dostępu.
 • Zarządzanie miernikami i limitami strażnika mocy. Funkcjonalność zostanie dodana w późniejszym czasie.
 • Okno edycji i wyboru przebiegów wzorcowych. Funkcjonalność zostanie dodana w późniejszym czasie.
 • Okno wyboru zmiennych dla obiektu Tabela Zmiennych. Funkcjonalność zostanie dodana w późniejszym czasie.
 • Raporty MS SSRS – brak możliwości automatycznego przekazania danych autoryzacji.
   

Aplikacje WWW w technologii XBAP

Technologia XBAP (XAML Browser Applications) pozwala uruchamiać w przeglądarce IE (Internet Explorer) lub przeglądarce Edge w trybie IE specjalnie przygotowane programy platformy .NET w niemalże pełnej funkcjonalności zwykłych aplikacji Windows. Przeglądarki te działają jedynie na systemach MS Windows, więc tego typu aplikacje nie mogą być uruchamiane na innych systemach operacyjnych takich jak Linux, Android, iOS. Przeglądarka IE była kiedyś standardowym składnikiem każdego systemu Windows, a w nowszych wersjach Windows została zastąpiona przez przeglądarkę Edge.

Asix od wersji 7.1 umożliwia publikowanie aplikacji WWW w technologii XBAP. Aplikacja jest uruchamiana po wpisaniu w przeglądarce adresu, pod którym została na serwerze Asix opublikowana aplikacja lub kliknięciu w link aplikacji na stronie startowej EvoNet. Na początku pobierane są aktualne wersje modułów programu, ale tylko jeżeli jest to pierwsze uruchomienie na danym komputerze klienta lub gdy na serwerze znajduje się ich nowsza wersja. Następnie jest uruchamiany program Asix XBAP i próbuje on z serwera pobrać jedną z dostępnych licencji WWW (odpowiednio Pro lub Lite). Jeżeli licencja zostanie przydzielona, to program pobiera z serwera aktualną wersje plików aplikacji, najczęściej w postaci skompresowanego i zaszyfrowanego archiwum. Aplikacje Asix XBAP są fizycznie uruchamiane na komputerze i w przeglądarce zdalnego klienta, dzięki czemu posiadają większość funkcjonalności dostępnych dla zwykłych stacjonarnych aplikacji Asix:

 • Możliwe jest wyświetlanie w pełni funkcjonalnych okien i diagramów bezpośrednio w oknie (zakładce) przeglądarki lub nawet jako niezależne okna poza przeglądarką.
 • Można wywołać program AsTrend w wersji WWW (ActiveX) w niezależnym oknie przeglądarki, wykonując odpowiednie akcje operatorskie.
 • Można uruchamiać skrypty Asix lokalnie na komputerze klienta zdalnego.
 • Można generować i wyświetlać raporty zarówno skryptowe jak i MS Reporting Services.

Ponieważ aplikacja przeglądarkowa Asix XBAP fizycznie pracuje na komputerze klienta, to nie stanowi dużego obciążenia dla samego serwera. Z serwerem danych klient wymienia jedynie sieciowo dane procesowe, informacje o alarmach i inne informacje służące do aktualizacji stanu wizualizacji w przeglądarce, więc wymagania co do przepustowości łącza nie są duże. Dla większości aplikacji wystarczy łącze od kilkuset kBit/s do 1MBit/s na pojedynczego klienta. Dużo istotniejsza jest stabilność samego łącza. Obciążenie samego komputera klienta zwykle też nie jest wielkie, ale zależy ono od stopnia skomplikowania samej aplikacji i mniej więcej odpowiada obciążeniu, jakie stanowi zwykła aplikacja terminalowa stacjonarna.

Asix Mobile

Technologia Asix Mobile znacząco różni się od dwóch wcześniejszych rozwiązań. W przeciwieństwie do nich, została ona od początku stworzona głównie z myślą o urządzeniach przenośnych, w szczególności smartfonach z ekranem dotykowym. Dlatego nie umożliwia ona wyświetlania okien i diagramów Asixa, które zwykle są zbyt duże i szczegółowe, aby je wygodnie oglądać i obsługiwać na małych ekranach telefonów. Daje za to użytkownikowi całkiem niezależny interfejs umożliwiający wygodne budowanie własnych widoków wyświetlających wartości zmiennych procesowych (bieżące i zagregowane) w postaci liczbowej, tekstowej, prostych wykresów lub obrazków stanu. Ponadto oferuje także dostęp do stanu alarmów, a nawet oferuje możliwość ustawienia powiadomień na smartfonie. Aplikację Asix Mobile można zainstalować ze sklepu, na każdym smartfonie lub tablecie z systemem Android lub iOS. Aplikację można także uruchomić w dowolnej przeglądarce obsługującej HTML5 na dowolnym systemie operacyjnym.

Pomiędzy uruchomioną aplikacją Asix Mobile a serwerem danych przesyłana jest jedynie minimalna niezbędna ilość danych, pozwalająca aktualizować wyświetlane widoki, więc nie obciążą one znacząco serwera ani nie wymagają dużej przepustowości łącza.

Aplikacje Asix Mobile wymagają dokupienia do serwera specjalnego typu licencji Asix Mobile w liczbie zależnej od równocześnie obsługiwanych urządzeń.

 

Podsumowanie

 

 

Asix Web HTML5

Asix XBAP

Asix Mobile

System MS Windows

ok.png [470.00 B]

ok.png [470.00 B]

ok.png [470.00 B]

Inne systemy operacyjne (Android, Linux, iOS)

ok_2.png [483.00 B]

*W większości przypadków w przeglądarkach HTML5 aplikacje powinny działać, ale ASKOM nie udziela na to gwarancji ani wsparcia.

no_2.png [536.00 B]

ok_2.png [483.00 B]

Przeglądarka Internet Explorer

no.png [507.00 B]

ok.png [470.00 B]

no.png [507.00 B]

Przeglądarka Edge w systemie Windows

ok_2.png [483.00 B]

ok_2.png [483.00 B]

*W trybie zgodności z Internet Explorer (tryb IE)

ok_2.png [483.00 B]

Przeglądarki HTML5: Google Chrome, Mozilla Firefox i Safari w aktualnych wersjach

ok.png [470.00 B]

no.png [507.00 B]

 ok.png [470.00 B]

Pozostałe przeglądarki HTML5

ok_2.png [483.00 B]

*W większości przypadków aplikacje powinny działać, ale ASKOM nie udziela na to gwarancji ani wsparcia

no_2.png [536.00 B]

ok_2.png [483.00 B]

Smartfony, tablety i telewizory Android

ok.png [470.00 B]

*W większości przypadków aplikacje powinny działać, ale ASKOM nie udziela na to gwarancji ani wsparcia

no.png [507.00 B]

ok.png [470.00 B]

*Zalecane zainstalowanie aplikacji ale możliwe też korzystanie z przeglądarki HTML5

Smartfony i tablety i PC Apple iOS

ok_2.png [483.00 B]

*W większości przypadków aplikacje powinny działać, ale ASKOM nie udziela na to gwarancji ani wsparcia

no_2.png [536.00 B]

ok_2.png [483.00 B]

*Zalecane zainstalowanie aplikacji ale możliwe też korzystanie z przeglądarki HTML5

Tablety Windows

ok.png [470.00 B]

*W większości przypadków aplikacje powinny działać, ale ASKOM nie udziela na to gwarancji ani wsparcia

ok.png [470.00 B]

ok.png [470.00 B]

Obsługa AsTrend

ok_2.png [483.00 B]

ok_2.png [483.00 B]

no_2.png [536.00 B]

*Możliwość wyświetlenia prostych wykresów wartości archiwalnych surowych lub zagregowanych

Obsługa powiadomień na smartfony Android i Apple iOS

no.png [507.00 B]

no.png [507.00 B]

ok.png [470.00 B]

Pełna wizualizacja

ok_2.png [483.00 B]

ok_2.png [483.00 B]

no_2.png [536.00 B] 

Dostęp do danych bieżących

ok.png [470.00 B]

ok.png [470.00 B]

ok.png [470.00 B]

Dostęp do danych archiwalnych

ok_2.png [483.00 B]

ok_2.png [483.00 B]

ok_2.png [483.00 B]

Dostęp do alarmów

ok.png [470.00 B]

ok.png [470.00 B]

ok.png [470.00 B]

Generowanie i podgląd raportów

ok_2.png [483.00 B]

ok_2.png [483.00 B]

no_2.png [536.00 B] 

Obsługa HTTPS

ok.png [470.00 B]

ok.png [470.00 B]

*Wymaga ręcznego skonfigurowania w IIS

ok.png [470.00 B]

Obciążenie i wymagania komputera serwera Dla liczby klientów WWW do kilkunastu zalecany procesor Intel i5 minimum 6 rdzeni, a dla kilkudziesięciu klientów WWW zalecany procesor Intel i7 lub Xeon z 12 rdzeniami lub więcej. Dla prostych aplikacji należy zapewnić 1GB RAM na serwer plus po 100MB RAM dla każdego klienta. Dla dużych aplikacji należy zapewnić 2GB RAM na serwer plus po 200 MB lub więcej RAM dla każdego klienta. W każdym przypadku komputer serwera powinien mieć nie mniej niż 8GB RAM.

 Minimalne

 Niewielkie

Obciążenie komputera klienta  Niewielkie

 Zależy od wielkości i skomplikowania aplikacji

 Minimalne

Przybliżona maksymalna liczba klientów obsługiwanych równocześnie przez pojedynczy serwer  Kilkadziesiąt lub nawet ponad 100 dla niewielkich aplikacji

Kilkadziesiąt a nawet kilkaset dla niewielkich aplikacji

 Kilkadziesiąt a nawet kilkaset dla niewielkich aplikacji

Wymagania łącza sieciowego Dla większości aplikacji wystarczy stabilne łącze od kilkuset kBit/s do 2MBit/s na pojedynczego klienta

Dla większości aplikacji wystarczy stabilne łącze od kilkuset kBit/s do 1MBit/s na pojedynczego klienta

 Niewielkie – do kilkuset kBit/s do 1MBit/s na pojedynczego klienta.

Wymagane licencje Asix4WWW typu Pro lub Lite w liczbie zależnej od równocześnie obsługiwanych klientów

 Asix4WWW typu Pro lub Lite w liczbie zależnej od równocześnie obsługiwanych klientów

 Asix Mobile w liczbie zależnej od równocześnie obsługiwanych urządzeń

 

 

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z informacjami