asix_geoscada.jpg

GeoSCADA

GeoSCADA

GeoSCADA - zarządzanie rozległymi sieciami dystrybucji mediów z użyciem map

Możliwość zaprojektowania diagramów mapowych GIS otwiera Asixa na nowego typu systemy określane pojęciem ‘GeoSCADA’, które dotyczą obiektów przemysłowych znacznie rozproszonych geograficznie. Tego typu systemy odgrywają kluczową rolę w procesie sterowania i nadzoru sieci przemysłowych, czy dystrybucyjnych, najczęściej w gazownictwie, gospodarce wodno-kanalizacyjnej, energetyce, transporcie, czy telekomunikacji.

Operator takiego systemu, przebywając w centralnej dyspozytorni, ma wgląd w stan pracy całej instalacji, niezależnie od jej lokalizacji na geomapie. Dzięki maskom synoptycznym opartym na mechanizmie GIS jest w stanie sprawnie lokalizować wybrane fragmenty instalacji, wpisanych w mapę za pomocą łatwych do odszukania współrzędnych, i zdalnie diagnozować stan ich pracy. Diametralnie skraca to czas niezbędny do identyfikacji stanów alarmowych, nawet w najodleglejszych geograficznie oddziałach obiektu i pozwala na racjonalne gospodarowanie służbami interwencyjnymi.

Zadaniem diagramów mapowych GIS jest wyświetlanie elementów na tle map geograficznych. Mapy pochodzą z serwisu OpenStreetMap i mogą być pobierane online z Internetu lub offline z lokalnego bufora uprzednio przygotowanego przez projektanta aplikacji. Na diagramach GIS mogą być nanoszone elementy wizualizacyjne w postaci: znaczników, linii (łamanych), obszarów, tekstów lub obrazków. Filozofia pracy z diagramami GIS odbiega nieco od tej znanej ze zwykłych diagramów. Przede wszystkim nacisk położono na warstwową organizację nanoszonych elementów. Zarówno projektant aplikacji, jak i jej użytkownik (operator) mogą swobodnie kontrolować widoczność wybranych warstw diagramu. Istnieje również możliwość automatycznego wypełniania warstw elementami na podstawie danych geograficznych pozyskiwanych z baz MS SQL. Ten typ diagramów umożliwia ustawianie stopnia powiększenia widoku w szerokim zakresie.

 

Co zyskujesz dzięki systemowi Asix z zaimplementowanym systemem GIS?

 

punktor_witryny_asix.png [1.60 KB]
  • kompleksowy zintegrowany system informatyczny dla przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze geograficznej
  • dostęp do kompletnej informacji na temat stanu i pracy całego obiektu
  • globalne sterowanie i monitorowanie pracy sieci przemysłowych i dystrybucyjnych
punktor_witryny_asix.png [1.60 KB]
  • szybkie wykrywanie awarii i nadzór nad ich usuwaniem w najodleglejszych oddziałach obiektu
  • optymalne sterowanie pracą maszyn i urządzeń / zmniejszenie liczby awarii

 

Asix GeoSCADA - broszura

  • Asix GeoSCADA - Diagramy GIS - broszura
    4.09 MB (pdf)
    pobierz

 

GeoSCADA - galeria

Brak wpisów

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z informacjami