asix_asix_naglowek.jpg

O Asixie

O Asixie

Asix jest programową platformą projektowania i realizacji przemysłowych systemów IT dla przedsiębiorstw, procesów, linii technologicznych, maszyn i urządzeń, dostarczającą bogatą funkcjonalność, jakiej oczekuje się od systemów SCADA / HMI / MES.

Podstawowe zastosowanie Asix to oczywiście aplikacje SCADA – dla stacji operatorskich do bezpośredniego nadzoru i sterowania procesami. Określenie „podstawowe” wynika stąd, że to właśnie w tym miejscu dane pomiarowe są pobierane ze sterowników programowalnych, liczników i innej aparatury pomiarowej - źródeł informacji o procesie. Stąd są wysyłane do sterowników rozkazy załączania i wyłączania napędów, tu rejestrowane są przebiegi zmian wielkości analogowych i dwustanowych w czasie (archiwa), tu rejestrowany jest dziennik alarmów. W tym kontekście jest naturalne, że stosując Asix można też realizować aplikacje klasy HMI, przeznaczone dla paneli operatorskich i zapewniające pewien ograniczony podzbiór funkcjonalności wymaganych na poziomie SCADA.

Asix można z powodzeniem stosować także w systemach ukierunkowanych na zarządzanie produkcją, które powszechnie określa się mianem systemów MES. W tych zastosowaniach na pierwszy plan wysuwają się zagadnienia związane ze śledzeniem on-line przepływu produkcji, wyznaczaniem na bieżąco wskaźników wydajnościowych (KPI, OEE) i jakościowych, wielowymiarową analizą zgromadzonych danych procesowych i raportowaniem na poziom systemów ERP. Asix w każdym z tych obszarów zapewnia niezbędne wsparcie.

Asix doskonale spełnia wymagania zarówno prostych aplikacji dla pojedynczych stanowisk komputerowych jak i bardzo złożonych, wieloterminalowych systemów, pozwalających obsłużyć całe przedsiębiorstwo produkcyjne w jednym zintegrowanym środowisku. W Referencjach zamieszczone zostały przykłady wdrożeń systemu zrealizowanych przez firmę ASKOM i wybranych autoryzowanych partnerów IPA.      

Asix posiada bogaty zestaw ponad 100 drajwerów komunikacyjnych dla szerokiej gamy sterowników, regulatorów i urządzeń pomiarowych. Komunikacja może być realizowana jednocześnie przez wiele różnorodnych kanałów fizycznych – sieć Ethernet, sieci polowe, łącza szeregowe, Internet. Poza licznymi protokołami światowych producentów – m.in.: SiemensGE FanucBeckhoffWagoABBSchneider ElectricOmronRockwellFestoSaiaMitsubishiAdvantechEmersonLGPhoenix – w systemie Asix zaimplementowana została obsługa standardowych protokołów takich jak: OPC DA 1.02.0AOPC HDAOPC A&EOPC UAOLE AutomationOLE DBCANBUSCANopenDDEDLMSDNP3IEC61850IEC62056-21, IEC60870, Modbus SunSpecM-BUSModbus RTUModbus TCP/IPNCPProfibusProfinetSNMP.

 
Asix - historia

Asix rozwijany jest przez firmę ASKOM od 1994 roku.

Firma ASKOM od 1994 roku rozwija autorską platformę Asix, która od 2012 roku wydawana była z nowym interfejsem w wersji Evo – pod nazwą Asix.Evo. Od dnia 2022-09-01 wraz z wydaniem wersji Asix 2022 powracamy do oryginalnej oficjalnej nazwy bez dodatku Evo.

Sukcesywnie rozwijany i kształtowany przy bliskiej współpracy z praktykami Asix stał się wysoce zaawansowanym narzędziem, dorównującym światowym liderom tego segmentu oprogramowania.

 

Pliki do pobrania

 

 

 

 

Jedna aplikacja – różne uprawnienia

Jedna aplikacja SCADA, ale dostępne informacje i możliwe akcje zależą od tego, gdzie jest uruchamiana i przez kogo obsługiwana. Szeroki wachlarz narzędzi i funkcji aplikacji w połączeniu z precyzyjnym systemem kontroli uprawnień pozwala dostosować zakres możliwości oferowanych użytkownikowi w zależności od jego potrzeb i kompetencji. Zakresy funkcji i przywilejów nie są sztywno przydzielone – mogą się przenikać, uzupełniać i w każdej chwili podlegać modyfikacjom.

 
Główne funkcje platformy Asix:
 • Wizualizacja
 • Sterowanie
 • Wydajna archiwizacja danych
 • Redundancja kanałów zbierania danych
 • Raportowanie i graficzna prezentacja danych
 • Zarządzanie alarmami
 • Recepturowanie i archiwizacja zdarzeniowa
 • Wizualizacja w Internecie
 • Wielojęzyczność
 • Monitorowanie i śledzenie produkcji
 • Walidacja aplikacji, rejestracja sterowań i przydział uprawnień
 • Zdalne powiadamianie

Wszystko to dostępne w ramach licencji skalowalnych do wielkości obiektu.

 
Główne atuty
 • Skalowalność, którą należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: liczby zmiennych obsługiwanych w aplikacji i funkcjonalności produktu. Kryterium liczby zmiennych pozwala dobrać wielkość pakietu, a w ślad za tym jego cenę, do skali zadania, które ma być wykonane. Skala zadania w sposób naturalny jest mierzalna poprzez ilość zmiennych procesowych wprowadzanych do systemu. Do dyspozycji mamy licencje począwszy od 128 do nielimitowanej liczby zmiennych. Niezależnie od kryterium liczby zmiennych licencje mogą być wybierane z różnych zakresów funkcjonalnych: od paneli operatorskich, pełniących funkcje HMI, poprzez stacje operatorskie dla budowania jednostanowiskowych aplikacji SCADA, aż do serwerów pozwalających na konstruowanie aplikacji sieciowych z redundancją kanałów komunikacyjnych i możliwością dołączenia terminali, także w Internecie.
 • Bogaty wachlarz funkcji dostępnych w standardzie, bez dodatkowych opłat. Nasza polityka w tej materii jest przejrzysta: jak najmniej dodatków płatnych ekstra, jak najwięcej w podstawowej cenie. Dzięki temu wszystkie drajwery komunikacyjne są dostępne zawsze, dopłacić trzeba tylko za specjalne lub rzadko używane funkcje.
 • Pomoc i wsparcie techniczne są również mocną stroną produktu. Dostępni w siedzibie firmy konsultanci pomogą zarówno projektantom rozwiązać problemy z budowaniem aplikacji, jak i użytkownikom rozwikłać zagadnienia związane z eksploatacją i konserwacją systemu wizualizacji.
 • Atrakcyjna cena przy całej bogatej funkcjonalności.
 
Bogata lista referencyjna

Asix stanowi doskonałą platformę zarówno do tworzenia standardowych aplikacji nadzoru i sterowania we wszystkich gałęziach przemysłu jak i systemów monitoringu mediów energetycznych, rozdzielni czy maszyn. Potwierdza to ponad 10.000 instalacji w bardzo wielu wymagających obszarach, m. in.:

 • energetyce i ciepłownictwie,
 • przemyśle spożywczym ( w tym mleczarstwo, przemysł mięsny, cukierniczy),
 • przemyśle chemicznym i maszynowym,
 • koksownictwie,
 • obiektach gospodarki komunalnej,
 • budynkach inteligentnych,
 • systemach telemetrycznych,
 • przemyśle motoryzacyjnym,
 • przemyśle metalurgicznym.
 
Podsumowując

Wybór platformy Asix to synonim trafnej decyzji inwestycyjnej znajdującej uzasadnienie w zaawansowanych rozwiązaniach technicznych produktu i w niezrównanej relacji ‘cena - możliwości’. Dostrzegła to również globalna firma konsultingowa Frost & Sullivan, która przyznała systemowi Asix nagrodę „Price Performance Value Leadership Award” w kategorii Polish SCADA, biorąc pod uwagę kryteria konkurencyjności cenowej, funkcjonalności, łatwości użytkowania, wsparcia serwisowego oraz stopnia spełnienia potrzeb Klienta.

 

90-dniowa darmowa wersja trial pakietu Asix
DOWNLOAD
image/svg+xml
Opis systemu
image/svg+xml
Asix Mobile
GeoSCADA
Asix Energy
Asix OEE
Asix dla BMS
Asix MES
Komunikacja z obiektem

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z informacjami