about_asix.png

O Asixie

O Asixie

Asix – platforma dla systemów HMI / SCADA / MES

 

Asix jest programową platformą projektowania i realizacji przemysłowych systemów IT dla przedsiębiorstw, procesów, linii technologicznych, maszyn i urządzeń, dostarczającą bogatą funkcjonalność, jakiej oczekuje się od systemów SCADA / HMI / MES.

Podstawowe zastosowanie Asix to aplikacje SCADA – dla stacji operatorskich do bezpośredniego nadzoru i sterowania procesami. Określenie „podstawowe” wynika stąd, że to właśnie w tym miejscu dane pomiarowe są pobierane ze sterowników programowalnych, liczników i innej aparatury pomiarowej - źródeł informacji o procesie. Stąd są wysyłane do sterowników rozkazy załączania i wyłączania napędów, tu rejestrowane są przebiegi zmian wielkości analogowych i dwustanowych w czasie (archiwa), tu rejestrowany jest dziennik alarmów. W tym kontekście jest naturalne, że stosując Asix można też realizować aplikacje klasy HMI, przeznaczone dla paneli operatorskich i zapewniające pewien ograniczony podzbiór funkcjonalności wymaganych na poziomie SCADA.

Asix można z powodzeniem stosować także w systemach ukierunkowanych na zarządzanie produkcją, które powszechnie określa się mianem systemów MES. W tych zastosowaniach na pierwszy plan wysuwają się zagadnienia związane ze śledzeniem on-line przepływu produkcji, wyznaczaniem na bieżąco wskaźników wydajnościowych (KPI, OEE) i jakościowych, wielowymiarową analizą zgromadzonych danych procesowych i raportowaniem na poziom systemów ERP. Asix w każdym z tych obszarów zapewnia niezbędne wsparcie.

 

Asix – historia

 

Asix rozwijany jest przez firmę ASKOM od 1994 roku.

Od 2012 roku Asix wydawany był z nowym interfejsem w wersji Evo – pod nazwą Asix.Evo.
W 2023 roku zrezygnowaliśmy z przyrostka .Evo, a Asix wzbogacił się o interfejs użytkownika oparty na HTML 5, niezależny od platformy, na której jest uruchamiany.

 

Broszura i ulotka o Asix

 

 • Asix - Broszura - styczeń 2024
  13.45 MB (pdf)
  pobierz
 • Asix - Ulotka - luty 2024
  5.36 MB (pdf)
  pobierz

 

Główne funkcje platformy Asix

Wizualizacja
image/svg+xml
Sterowanie
Wydajna archiwizacja
danych
Redundancja kanałów
zbierania danych
Raportowanie i graficzna
prezentacja danych
Zarządzanie alarmami
Recepturowanie i archiwizacja
zdarzeniowa
Wizualizacja w Internecie
Wielojęzyczność
image/svg+xml
Monitorowanie i śledzenie
produkcji
Walidacja aplikacji, rejestracja
sterowań i przydział uprawnień
image/svg+xml
Zdalne powiadamianie

Główne atuty Asix

punktor_witryny_asix.png [1.60 KB]

Skalowalność

Skalowalność, którą należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: liczby zmiennych obsługiwanych w aplikacji i funkcjonalności produktu. Kryterium liczby zmiennych pozwala dobrać wielkość pakietu, a w ślad za tym jego cenę, do skali zadania, które ma być wykonane. Skala zadania w sposób naturalny jest mierzalna poprzez ilość zmiennych procesowych wprowadzanych do systemu. Do dyspozycji mamy licencje począwszy od 128 do nielimitowanej liczby zmiennych. Niezależnie od kryterium liczby zmiennych licencje mogą być wybierane z różnych zakresów funkcjonalnych: od paneli operatorskich, pełniących funkcje HMI, poprzez stacje operatorskie dla budowania jednostanowiskowych aplikacji SCADA, aż do serwerów pozwalających na konstruowanie aplikacji sieciowych z redundancją kanałów komunikacyjnych i możliwością dołączenia terminali, także w Internecie.

punktor_witryny_asix.png [1.60 KB]

Bogaty wachlarz funkcji dostępnych w standardzie

Bogaty wachlarz funkcji dostępnych w standardzie, bez dodatkowych opłat. Nasza polityka w tej materii jest przejrzysta: jak najmniej dodatków płatnych ekstra, jak najwięcej w podstawowej cenie.

punktor_witryny_asix.png [1.60 KB]

Pomoc i wsparcie techniczne

Pomoc i wsparcie techniczne są również mocną stroną produktu. Dostępni w siedzibie firmy konsultanci pomogą zarówno projektantom rozwiązać problemy z budowaniem aplikacji, jak i użytkownikom rozwikłać zagadnienia związane z eksploatacją i konserwacją systemu wizualizacji.

punktor_witryny_asix.png [1.60 KB]

Atrakcyjna cena przy całej bogatej funkcjonalności

 

Jedna aplikacja - różne uprawnienia

Jedna aplikacja SCADA, ale dostępne informacje i możliwe akcje zależą od tego, gdzie jest uruchamiana i przez kogo obsługiwana. Szeroki wachlarz narzędzi i funkcji aplikacji w połączeniu z precyzyjnym systemem kontroli uprawnień pozwala dostosować zakres możliwości oferowanych użytkownikowi w zależności od jego potrzeb i kompetencji. Zakresy funkcji i przywilejów nie są sztywno przydzielone – mogą się przenikać, uzupełniać i w każdej chwili podlegać modyfikacjom.

Bogata lista referencyjna

Asix stanowi doskonałą platformę zarówno do tworzenia standardowych aplikacji nadzoru i sterowania we wszystkich gałęziach przemysłu jak i systemów monitoringu mediów energetycznych, rozdzielni czy maszyn. Potwierdza to ponad 16.000 sprzedanych licencji do instalacji w bardzo wielu wymagających obszarach, m. in.:

 • energetyce i ciepłownictwie,
 • przemyśle spożywczym (w tym mleczarstwo, przemysł mięsny, cukierniczy),
 • przemyśle chemicznym i maszynowym,
 • koksownictwie,
 • obiektach gospodarki komunalnej,
 • budynkach inteligentnych,
 • systemach telemetrycznych,
 • przemyśle motoryzacyjnym,
 • przemyśle metalurgicznym.

Podsumowując

Wybór platformy Asix to synonim trafnej decyzji inwestycyjnej znajdującej uzasadnienie w zaawansowanych rozwiązaniach technicznych produktu i w niezrównanej relacji "cena / możliwości". Dostrzegła to również globalna firma konsultingowa Frost & Sullivan, która przyznała systemowi Asix nagrodę "Price Performance Value Leadership Award" w kategorii Polish SCADA, biorąc pod uwagę kryteria konkurencyjności cenowej, funkcjonalności, łatwości użytkowania, wsparcia serwisowego oraz stopnia spełnienia potrzeb Klienta. System Asix został również 3-krotnie wyróżniony złotym medalem targów Automaticon.

90-dniowa darmowa wersja trial pakietu Asix
DOWNLOAD
image/svg+xml
Opis systemu
image/svg+xml
Asix Mobile
image/svg+xml
GeoSCADA
Asix Energy
Asix OEE
Asix dla BMS
Asix MES
Komunikacja z obiektem

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z informacjami