asix_OEE.jpg

Asix OEE

Asix OEE

Asix OEE to propozycja firmy ASKOM w zakresie monitoringu efektywności maszyn, linii i całych zakładów. Ocena produktywności maszyn, liczby, czasu trwania i przyczyn przestojów oraz strat to klucz do poprawy produktywności i konkurencyjności. Asix OEE pomaga zlokalizować i ocenić „wąskie gardła” oraz zidentyfikować główne przyczyny przestojów i braków, a przecież od tego zaczyna się proces ulepszania produkcji. Asix OEE dzięki temu, że jest gotowym rozwiązaniem „out of the box” może być sprawnie wdrożony i szybko przynieść korzyści.

 

Korzyści z Asix OEE

Poprawienie wydajności mocy
produkcyjnych (maszyn i ludzi)
image/svg+xml
Redukcja liczby i czasu
trwania przestojów maszyn
image/svg+xml
Planowanie kolejności produkcji dla
zminimalizowania czasów przezbrojeń
image/svg+xml
Wiarygodne dane do
analizy przyczyn przestojów
Wsparcie dla planowania
remontów i obsługi okresowej
Zmniejszenie liczby, czasu
i kosztu obsługi awarii
Identyfikacja przyczyn
strat produkcyjnych

Standardowa funkcjonalność Asix OEE

punktor_witryny_asix.png [1.60 KB]
 • Monitorowanie i analiza rzeczywistego czasu pracy maszyn i urządzeń
 • Identyfikacja zatrzymań oraz mikro-przestojów
 • Powiadamianie o przestojach za pomocą systemu alarmów, poczty e-mail i wiadomości SMS
 • Automatyczne oraz ręczne określanie przyczyn zatrzymań i odrzutów (odpadów produkcyjnych)
 • Wyliczanie na bieżąco wskaźników wydajności KPI (Key Performance Indicator) dla pojedynczych maszyn, linii oraz obszarów produkcyjnych
punktor_witryny_asix.png [1.60 KB]
 • Automatyczne oraz ręczne wprowadzanie danych produkcyjnych
 • Wymiana danych z systemami nadrzędnymi klasy ERP, APS oraz CMMS
 • Wspomaganie harmonogramowania zleceń produkcyjnych
 • Wsparcie dla procedur kontroli jakości

Przyjazny interfejs Asix OEE - czytelna prezentacja pomiarów i wskaźników KPI

punktor_witryny_asix.png [1.60 KB]
 • Wizytówki KPI - przedstawiające aktualne wartości wskaźników w postaci graficznej
 • Mierniki - graficzna prezentacja aktualnych i zarejestrowanych wartości pomiarów oraz wskaźników KPI w postaci mierników promieniowych, półpierścieniowych, pierścieniowych, liniowych, termometru (słupka), paska postępu oraz wykresu punktowego. Mogą się one odnosić do przedziałów czasu takich jak: ostania godzina, zmiana produkcyjna, dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok.
punktor_witryny_asix.png [1.60 KB]
 • Diagramy Gantt'a - ilustrujące pracę, zatrzymania, mikro-przestoje i wyłączenia maszyn
 • Wykresy czasowe - prezentujące pomiary i wskaźniki KPI w funkcji czasu (rok, miesiąc, tydzień, dzień, zmiana produkcyjna), w postaci wykresów słupkowych, liniowych oraz warstwowych
 • Wykresy kategorii - prezentujące pomiary i wskaźniki KPI względem wybranej kategorii (np. linii, obszaru produkcyjnego, rodzaju maszyny, operatora, produktu, …). Do grupy tej należą wykresy: słupkowe, kołowe oraz lejkowe.

Galeria screenów z Asix OEE

Asix OEE - pliki do pobrania

 

Przykład wdrożeń Asix OEE

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z informacjami