asix_OEE.jpg

Asix OEE

Asix OEE

Asix OEE to propozycja firmy ASKOM w zakresie monitoringu efektywności maszyn, linii i całych zakładów. Ocena produktywności maszyn, liczby, czasu trwania i przyczyn przestojów oraz strat to klucz do poprawy produktywności i konkurencyjności. Asix OEE pomaga zlokalizować i ocenić „wąskie gardła” oraz zidentyfikować główne przyczyny przestojów i braków, a przecież od tego zaczyna się proces ulepszania produkcji. Asix OEE dzięki temu, że jest gotowym rozwiązaniem „out of the box” może być sprawnie wdrożony i szybko przynieść korzyści.

 

Korzyści z Asix OEE

Poprawienie wydajności mocy
produkcyjnych (maszyn i ludzi)
image/svg+xml
Redukcja liczby i czasu
trwania przestojów maszyn
image/svg+xml
Planowanie kolejności produkcji dla
zminimalizowania czasów przezbrojeń
image/svg+xml
Wiarygodne dane do
analizy przyczyn przestojów
Wsparcie dla planowania
remontów i obsługi okresowej
Zmniejszenie liczby, czasu
i kosztu obsługi awarii
Identyfikacja przyczyn
strat produkcyjnych

Standardowa funkcjonalność Asix OEE

punktor_witryny_asix.png [1.60 KB]
 • Monitorowanie i analiza rzeczywistego czasu pracy maszyn i urządzeń
 • Identyfikacja zatrzymań oraz mikro-przestojów
 • Powiadamianie o przestojach za pomocą systemu alarmów, poczty e-mail i wiadomości SMS
 • Automatyczne oraz ręczne określanie przyczyn zatrzymań i odrzutów (odpadów produkcyjnych)
 • Wyliczanie na bieżąco wskaźników wydajności KPI (Key Performance Indicator) dla pojedynczych maszyn, linii oraz obszarów produkcyjnych
punktor_witryny_asix.png [1.60 KB]
 • Automatyczne oraz ręczne wprowadzanie danych produkcyjnych
 • Wymiana danych z systemami nadrzędnymi klasy ERP, APS oraz CMMS
 • Wspomaganie harmonogramowania zleceń produkcyjnych
 • Wsparcie dla procedur kontroli jakości

Przyjazny interfejs Asix OEE - czytelna prezentacja pomiarów i wskaźników KPI

punktor_witryny_asix.png [1.60 KB]
 • Wizytówki KPI - przedstawiające aktualne wartości wskaźników w postaci graficznej
 • Mierniki - graficzna prezentacja aktualnych i zarejestrowanych wartości pomiarów oraz wskaźników KPI w postaci mierników promieniowych, półpierścieniowych, pierścieniowych, liniowych, termometru (słupka), paska postępu oraz wykresu punktowego. Mogą się one odnosić do przedziałów czasu takich jak: ostania godzina, zmiana produkcyjna, dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok.
punktor_witryny_asix.png [1.60 KB]
 • Diagramy Gantt'a - ilustrujące pracę, zatrzymania, mikro-przestoje i wyłączenia maszyn
 • Wykresy czasowe - prezentujące pomiary i wskaźniki KPI w funkcji czasu (rok, miesiąc, tydzień, dzień, zmiana produkcyjna), w postaci wykresów słupkowych, liniowych oraz warstwowych
 • Wykresy kategorii - prezentujące pomiary i wskaźniki KPI względem wybranej kategorii (np. linii, obszaru produkcyjnego, rodzaju maszyny, operatora, produktu, …). Do grupy tej należą wykresy: słupkowe, kołowe oraz lejkowe.

W Asix OEE zaimplementowany został gotowy zestaw wyliczanych na bieżąco wskaźników KPI

punktor_witryny_asix.png [1.60 KB]
 • OEE (Overall Equipment Effectiveness) - całkowita efektywność maszyn OEE = Dostępność * Wydajność * Jakość
 • OE czyli Dostępność i Wydajność maszyn
 • Jakość produkowanych wyrobów
punktor_witryny_asix.png [1.60 KB]
 • MTTR (Mean Time To Repair) średni czas naprawy
 • MTTF (Mean Time To Failures) średni czas bezawaryjnej pracy
 • MTBF (Mean Time Between Failures) średni czas pomiędzy awariami
 • Bieżąca ilość wytworzonych produktów
 • Bieżąca ilość odpadów produkcyjnych

Wartość każdego wskaźnika może być wyliczona i analizowana w wybranym kontekście Czasu (zmiany produkcyjnej, dni, tygodni, miesięcy, lat), Urządzeń (maszyn, typów maszyn, linii, obszarów produkcyjnych), Produktów (wg symbolu, grup produktów), Obsługi (operatorów, brygad, zmian produkcyjnych).

Asix OEE pozwala na etapowe wdrażanie rozwiązania w zależności od stopnia opomiarowania maszyn

punktor_witryny_asix.png [1.60 KB]
 • wersja OEE - analizy dostępności maszyn / gdy dostępne są tylko sygnały statusowe informujące o pracy/zatrzymaniach maszyn, które pozwalają na wyliczenie wskaźnika dostępności
 • wersja OEE - analizy efektywności pracy maszyn w oparciu o pełny wskaźnik OEE / gdy dodatkowo posiadamy liczniki produktów i braków, co w efekcie pozwala na wyliczenie wskaźników dostępności, wydajności, jakości i pełnego OEE
punktor_witryny_asix.png [1.60 KB]
 • wersja Pareto – analizy przyczyn zatrzymań i odrzutów zgodnie z zasadą „Pareto” / gdy dodatkowo zbieramy informacje o przyczynach zatrzymań i odrzutów. Informacje te mogą być automatycznie zbierane ze sterowników maszyn lub wprowadzane ręcznie za pomocą dedykowanego oprogramowania

Asix OEE zawiera predefiniowany zestaw raportów

punktor_witryny_asix.png [1.60 KB]
 • Raporty dostępności maszyn OE
 • Raporty "Pareto" przyczyn zatrzymań
 • Raporty "Pareto" przyczyn odrzutów
punktor_witryny_asix.png [1.60 KB]
 • Raporty strażnika celu produkcji dla maszyn w ramach zmiany
 • Raporty wskaźników efektywności produkcji OEE

 

Każdy z raportów pozwala na analizę danych wg kryteriów Czasu, Urządzeń, Produktów, Obsługi. Raporty są dostępne na dedykowanym portalu. Mogą tez być automatycznie dystrybuowane mailowo do użytkowników.

Asix OEE - pliki do pobrania

 

Galeria screenów z Asix OEE

Przykład wdrożeń Asix OEE

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z informacjami