asix_monitoring_mediow_energetycznych.jpg

Asix Energy

Asix Energy

Firma ASKOM już od prawie ćwierćwiecza wdraża komputerowe systemy sterowania, monitoringu i zarządzania produkcją w energetyce i innych gałęziach przemysłu. Widząc narastające potrzeby klientów w zakresie monitoringu mediów energetycznych, opracowała oprogramowanie Asix Energy, rozszerzające autorską platformę SCADA Asix o funkcje dedykowane dla tego typu zadań.

Asix Energy stanowi niezastąpione narzędzie umożliwiające optymalizację kosztów produkcji poprzez bieżącą kontrolę zużycia energii w rozbiciu na maszyny, linie produkcyjne czy całe zakłady. Przy powiązaniu tych danych z aktualną produkcją, możliwe staje się wyznaczanie na bieżąco i porównywanie wskaźników energochłonności wytwarzania jednostki produktu w zależności od użytych maszyn oraz kompetencji zespołów pracowniczych. Można minimalizować koszty postoju oraz przezbrojenia linii. System ostrzega o zużywaniu się maszyn (wzrost zapotrzebowania na energię), wysyłając powiadomienia poprzez SMS czy e-mail. Dzięki otwartości platformy SCADA Asix, na którym oparty jest Asix Energy, zyskujemy bezproblemowy dostęp do większości obecnych na rynku urządzeń pomiarowych i systemów sterowania, z możliwością łatwej rozbudowy do pełnej wizualizacji całego procesu produkcyjnego.

System Asix Energy umożliwia kontrolę dowolnych mediów energetycznych, w tym:

 • Energii elektrycznej
 • Gazu ziemnego / koksowniczego
 • Powietrza sprężonego wysokiego i niskiego ciśnienia, próżni
 • Gazów technicznych – wodór, tlen, azot, argon…
 • Ciepła
 • Wody socjalnej, przemysłowej i ścieków
 • Wentylacji i klimatyzacji, wody lodowej

Podstawową funkcją Asix Energy jest odczyt danych bieżących i archiwalnych z urządzeń pomiarowych, ich archiwizacja i wizualizacja. Dane te w przystępny sposób prezentowane są na ekranach synoptycznych, bądź na pulpitach operatorskich i menadżerskich. Dostępna jest szeroka gama obiektów graficznych, takich jak: liczby, słupki, wskaźniki obrotowe, wykresy (w tym wykres Strażnika Mocy), które umożliwiają dobranie sposobu prezentacji do rodzaju informacji i odbiorcy. Dzięki wspieraniu technologii mapowych GIS możliwa jest przejrzysta prezentacja opomiarowania rozległych sieci energetycznych, czy zakładów na tle diagramów mapowych z wszystkimi ich zaletami (zbliżanie i oddalanie, różnicowanie szczegółowości danych w zależności od skali mapy itp.).

Oprogramowanie Asix Energy pozwala Odbiorcy na:

 • Monitorowanie poborów energii przez maszyny, ciągi technologiczne, wydziały, cały zakład, czy ich grupę pod kątem efektywności, z wyliczeniem on-line współczynników EnPI – Energy Performance Indicator.
 • Możliwość tworzenia „wirtualnych” liczników energii, czyli wartości wyliczanych wg formuł matematycznych, np. sumowanie, uśrednianie wskazań liczników fizycznych, czy obliczanie ich różnicy.
 • Monitorowanie założonych targetów z powiadomieniem ustaloną drogą komunikacji (SMS, e mail) odpowiednich osób o ich przekroczeniu.
 • Tworzenie raportów zarówno dla personelu technicznego (wykresy, tabele, histogramy), jak i dla zarządu (kokpity menedżerskie).
 • Wybór najbardziej korzystnej taryfy (lub cennika) – na podstawie analizy kosztów zużycia energii w Zakładzie Przemysłowym lub całej Grupie Kapitałowej.
 • Wybór najbardziej korzystnej mocy umownej, analizując także opłacalność przekroczeń.
 • Strażnikowanie mocy umownej (energii elektrycznej, gazu) w celu uniknięcia zbędnych przekroczeń, a co za tym idzie kar za ponadnormatywny pobór energii (moduł Strażnika Mocy). Może się to odbywać poprzez powiadamianie z wyprzedzeniem operatora o spodziewanym przekroczeniu mocy i pozostawienie do jego decyzji, jakie kroki należy podjąć lub poprzez automatyczne wykonanie wcześniej zdefiniowanych czynności (np. wyłączenie określonych, mniej ważnych odbiorów, czasowe obniżenie parametrów pracy urządzeń, blokada załączenia napędów itp.).
 • Analizę działania kompensacji mocy biernej w zakładzie co również umożliwi uniknięcie wysokich kar.
 • Przeprowadzenie analizy rozdziału kosztów pobranej energii na wydziały i ciągi technologiczne.
 • Zreorganizowanie procesów technologicznych poprzez przesunięcie obciążenia na strefy tańszej energii, z uniknięciem zbędnych poborów.

Prezentacja funkcjonalności modułu Asix Energy w postaci filmu (wersja pełna filmu):

https://www.youtube.com/watch?v=FVSjR3o2E_w 

Prezentacja funkcjonalności modułu Asix Energy w postaci filmu (wersja skrócona filmu):

https://www.youtube.com/watch?v=xxtSgDEVE4g 

 

Pliki do pobrania

 

  

    

 

  Asix Energy - galeria screenów z aplikacji

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z informacjami