SCADA_2.jpg

Asix MES

Asix MES

Asix poza standardową funkcjonalnością systemów SCADA, czyli wizualizacją i sterowaniem, realizuje wydajną archiwizację danych, raportowanie i sporządzanie graficznych trendów, zarządzanie alarmami, recepturowanie, wizualizację w Internecie, wielojęzyczność, monitorowanie i śledzenie produkcji. To wszystko dostępne w ramach licencji skalowalnych do wielkości obiektu. Blisko 16 000 użytkowanych licencji to imponująca baza, która potwierdza, jak mocnym systemem SCADA jest Asix, zastosowany z powodzeniem w bardzo wielu wymagających dziedzinach, m.in.:

  • przemyśle spożywczym,
  • przemyśle chemicznym i maszynowym,
  • przemyśle motoryzacyjnym,
  • przemyśle metalurgicznym, energetyce, ciepłownictwie i koksownictwie,
  • obiektach gospodarki komunalnej, budynkach inteligentnych i systemach telemetrycznych.

Asix historycznie rozwijany i oferowany na rynku jako pakiet wizualizacji SCADA / HMI posiada obecnie również wiele cech pozwalających na zastosowanie go w aplikacjach monitoringu zużycia mediów energetycznych, czy efektywności pracy maszyn będących już typowymi funkcjonalnościami systemów zarządzania produkcją klasy MES:

 

Zarządzanie recepturami i śledzenie procesu produkcji 

W standardowym pakiecie Asix dostarczane jest również specjalizowane narzędzie obsługi bazy danych - AsBase, które współpracując z serwerem Microsoft SQL Server (także w bezpłatnej wersji Express) pozwala na łatwe aplikowanie receptur, tak w trybie ręcznym, jak i automatycznym. Receptury są obsługiwane z użyciem standardowych akcji i obiektów wizualizacyjnych, co sprawia, że operator nie musi uczyć się nowych metod sterowania, ani skomplikowanego interfejsu narzędzi bazodanowych.

Poza obsługą receptur AsBase oferuje usługę rejestracji w trybie ręcznym lub automatycznym predefiniowanych rekordów danych, zawierających wybrane parametry procesu technologicznego, związane z konkretnym wyrobem lub partią przez unikatowy identyfikator. Umożliwia to realizację funkcji śledzenia przepływu produkcji i tworzenie dokumentacji produkcyjnej pojedynczych produktów lub ich partii. Taka historia produktu często jest wymagana ze względów formalnych dla zapewnienia identyfikowalności produktów i ich jakości, a także jest często podstawą analizy na poziomie zarządzania produkcją.

 

Zarządzanie zasobami produkcyjnymi

Optymalne wykorzystanie zasobów produkcyjnych wymaga dostępności informacji o tych zasobach i statystykach ich użycia. Moduł AsService umożliwia rejestrację czasów pracy oraz liczby załączeń urządzeń na podstawie danych pobieranych z aplikacji Asix. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie konieczności wykonania czynności konserwacyjno-remontowych, alarmowanie i raportowanie przekroczeń z tym związanych oraz gromadzenie danych technicznych i ewidencyjnych każdego nadzorowanego urządzenia. Podstawą funkcjonowania modułu AsService jest rejestr urządzeń i maszyn, który pozwala na zebranie i odpowiednie pogrupowanie danych nt. wszystkich urządzeń. Wszystkie informacje generowane i przetwarzane w module AsService (stany liczników, czynności eksploatacyjne, historia operacji itd.) powinny odnosić się do urządzeń wprowadzonych do w/w rejestru. Dla każdego urządzenia istnieje możliwość określenia zestawu dokumentów elektronicznych związanych z jego eksploatacją - takich jak: dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcje obsługi, protokoły badań, schematy technologiczne i inne.

 

Wsparcie utrzymania ruchu 

Pracownicy nadzoru często pracują w systemie dyżurów, kiedy nie muszą przebywać na terenie zakładu. Muszą jednak być niezawodnie i szybko powiadamiani o zaistnieniu nienormalnej pracy systemu, o awariach. Moduł AsAlert umożliwia pełnienie takiej funkcji w inteligentny sposób - listy odbiorców komunikatów alarmowych oraz harmonogram rozsyłania powiadomień zapewniają, że informacja o stanie niebezpiecznym dotrze do właściwej w danym momencie osoby. Komunikaty mogą docierać do adresatów na różne sposoby:

  • w postaci standardowej poczty elektronicznej poprzez Internet i protokół SMTP;
  • w postaci komunikatów SMS na telefony poprzez sieć komórkową;

 

Przemysłowa szyna danych IT/OT pomiędzy systemami IT i automatyką

Szeroka gama protokołów komunikacyjnych dostępnych w pakiecie Asix umożliwia wykorzystanie jako szynę danych IT/OT, zapewniającą komunikację pomiędzy systemami automatyki (np. PLC, HMI, SCADA, DCS) a systemami IT (MES/MOM) i rozwiązaniami chmurowymi.

Dane produkcyjne surowe i wstępnie przetworzone, dane o zasobach maszynowych są niezbędne na wyższych poziomach zarządzania przedsiębiorstwem. Specjalizowane oprogramowanie klasy MES/MOM i ERP musi być zasilane danymi z poziomu produkcyjnego. Asix jest naturalnym narzędziem do tego celu - posiada wszystkie informacje, wstępnie przetworzone dane oraz wyniki analiz. Asix może takie dane udostępniać z użyciem standardowych mechanizmów OPC / OLE Automation / .Net / REST lub w innym, wybranym formacie. Dzięki takiemu połączeniu dane na wszystkich poziomach są koherentne oraz ułatwia się ich automatyczne dostarczanie do wyższych poziomów zarządzania przedsiębiorstwem.

 

schemat_1.png [80.01 KB]

 

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z informacjami