asix_wykresy.jpg

Wykresy

Wykresy

Wykresy pomiarów

Dane modułu Aspad są podstawą do prezentacji wykresów pomiarów bezpośrednio na schematach technologicznych. Operator może takie wykresy dostosowywać do swoich potrzeb, zmieniając widoczny horyzont czasowy, przesuwając się w historii w przód i w tył, powiększając wykres, czy też odczytując wartości z żądanej chwili z przeszłości. Może również nałożyć na bieżący przebieg krzywą wzorcową oraz zlecić odczyt kolejnych nastaw z tej krzywej i wysłanie ich do sterownika tak, by w sposób precyzyjny zrealizować zadany program zmian wielkości sterowanej.

Wbudowany edytor krzywych wzorcowych i łatwe ich stosowanie pozwalają na kontrolę procesu według zadanych krzywych – dane mogą być porównywane na wykresach z przebiegami rzeczywistymi lub cyklicznie odczytywane ze wzorców i zadawane do sterowników jako nastawy wartości zadanych układów regulacji.

Obiekt "Wykres danych"

Obiekt "Wykres danych" pozwala na umieszczanie na diagramach aplikacyjnych grafiki prezentacyjnej, służącej do przedstawienia różnego rodzaju danych zorganizowanych w zbiory (tablice, tabele bazodanowe). Dane te nie muszą być uzależnione od czasu (w odróżnieniu od standardowych wykresów). Obiekt jest przydatny między innymi do tworzenia profesjonalnych wykresów OEE, zużycia energii, czasów pracy maszyn (wykres Gantt’a) itp.

Cechy obiektu „Wykres danych”

  • Wyświetla dane pochodzące ze zmiennych procesowych lub pobierane z zewnętrznych źródeł za pomocą skryptów
  • Style serii: punktowy, liniowy, liniowy gładki, liniowy schodkowy, słupkowy pionowy, słupkowy poziomy, obszarowy, obszarowy schodkowy, kołowy, pierścieniowy, Gantt’a
  • Dziedzina: czasu, liczbowa lub etykiety
  • Możliwość oznaczenia linii lub obszarów limitów
  • Łączenie serii w stosy (słupkowe, obszarowe)
  • Interaktywne serie umożliwiające np. drążenie danych

Wykres „Strażnika Mocy”

Szczególnym rodzajem wykresu jest wykres zintegrowany z modułem Strażnika Mocy, umożliwiający podgląd pracy mierników zużycia wybranych mediów (np. energia elektryczna, gaz, ciepło, sprężone powietrze, woda, ścieki ). Pozwala on monitorować bieżące zużycie wybranych mediów i na podstawie prognozy alarmować z wyprzedzeniem zagrożenie przekroczenia mocy zamówionej, które pociąga za sobą dotkliwe opłaty dodatkowe na rzecz dostawcy energii/gazu. W innym scenariuszu, Moduł Strażnika może nadzorować prawidłową sytuację w procesie produkcyjnym, kontrolując zużycie mocy w stosunku do mocy zadanej wynikającej z prawidłowego jej poziomu dla określonego planu produkcyjnego. Wykres pozwala obserwować interwały oraz średnią wartość prognozowaną w bieżącym cyklu oraz umożliwia przegląd cyklów historycznych. Ponadto, wyświetla pionową linię czasu bieżącego, limity oraz linię pokazującą, jaka wartość jest bezpieczna dla pozostałych interwałów - tak aby całkowita średnia za cykl nie przekroczyła limitu.

 

 

Asix - Wykresy

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z informacjami