asix_redundancja_aplikacje_wielostanowiskowe.jpg

Redundancja, aplikacje wielostanowiskowe

Redundancja, aplikacje wielostanowiskowe

Asix został zaprojektowany pod kątem realizacji systemów sterowania - stąd ogromny nacisk został położony na stabilność pracy systemu, mechanizmy wewnętrznej kontroli poprawności działania poszczególnych modułów oraz zapewnienie redundancji minimalizującej skutki awarii sprzętowych. W szczególności, Asix jest standardowo przygotowany do tworzenia struktur redundantnych w układzie nazywanym „gorącą rezerwą”, kiedy dwa lub więcej stanowisk nadzoru komputerowego łączy się z obiektem poprzez odrębne kanały komunikacyjne, prowadząc niezależnie akwizycję i archiwizację zmiennych procesowych oraz własną kopię na bieżąco uzgadnianego dziennika zdarzeń i alarmów.

Taki układ redundantnych stanowisk Asix po połączeniu siecią Ethernet staje się odporny na awarie obejmujące:

  • uszkodzenie fizycznego kanału komunikacji z obiektem - stanowisko z tym rodzajem dysfunkcji automatycznie przełącza się na pozyskiwanie danych z redundantnej stacji poprzez sieć Ethernet i nadal funkcjonują równorzędne stanowiska nadzoru;
  • uszkodzenie stanowiska nadzoru - do czasu usunięcia awarii proces jest nadzorowany przez pozostałe stanowiska, a po przywróceniu komputera do stanu sprawności następuje automatyczne uzupełnienie (zsynchronizowanie) zawartości jego archiwum danych oraz dziennika zdarzeń i alarmów.

Tryb pracy z podwyższoną niezawodnością jest dostarczany jako standardowa funkcjonalność z każdą licencją serwera operatorskiego Asix. Należy też podkreślić, że nie jest wymagane konfigurowanie a priori par komputerów pracujących w rezerwie – po zaistnieniu potrzeby przełączenia się na kanał zapasowy stacja operatorska automatycznie odnajdzie w swoim otoczeniu komputer, z którego będzie pobierać dane poprzez sieć. Fakt przełączenia na kanał zapasowy oraz przełączenia na podstawowy kanał po jego naprawie mogą być sygnalizowane wysłaniem alarmu.

 

 

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z informacjami