asix_receptury.jpg

Obsługa receptur i archiwizacja zdarzeniowa danych

Obsługa receptur i archiwizacja zdarzeniowa danych

Standardowo, platforma Asix dostarcza specjalizowane narzędzie obsługi bazy danych – AsBase, które współpracując z serwerem Microsoft SQL Server (także w bezpłatnej wersji Express) pozwala na łatwe aplikowanie receptur oraz rejestrację predefiniowanych rekordów danych – w obu przypadkach zarówno w trybie manualnym, jak i automatycznym.

Charakterystyczną cechą modułu AsBase jest jego w pełni interaktywna parametryzacja i obsługa. Od twórcy aplikacji nie jest wymagana specjalistyczna wiedza dotycząca tworzenia baz danych. Cały proces budowy aplikacji odbywa się poprzez wprowadzanie danych w oknach dialogowych modułu.

Główne cechy modułu AsBase

 • Wbudowany system projektowania aplikacji
 • Zintegrowany z aplikacją system uprawnień dostępu
 • Automatyczna archiwizacja danych procesowych uruchamiana zgodnie z harmonogramem czasowym lub na podstawie wartości zmiennych procesowych
 • Możliwość ręcznej edycji (uzupełniania) archiwum
 • Edycja receptur
 • Ładowanie wartości receptury do zmiennych procesowych
 • Rejestracja operacji ładowania receptur
 • Automatyczne ładowanie receptur w reakcji na zmiany wartości zmiennej procesowej
 • Podgląd bieżących wartości zmiennych procesowych z możliwością ręcznego uaktywnienia operacji zapisu do bazy danych aplikacji
 • System analizy i wydruku archiwizowanych danych i receptur
 • Eksport danych do plików tekstowych, xls, xml i html
 • Wbudowany system zarządzania bazą danych
 • Współpraca z aplikacją Asix – możliwość wyświetlania i edytowania danych na diagramach synoptycznych
 • Możliwość wyświetlania danych w postaci wykresów, korzystając z programu AsTrend

 

Rejestracja predefiniowanych rekordów danych, zawierających wybrane parametry procesu technologicznego, związane z konkretnym wyrobem lub partią przez unikatowy identyfikator, umożliwia realizację funkcji śledzenia przepływu produkcji i tworzenie dokumentacji produkcyjnej pojedynczych produktów lub ich partii.

Zgromadzone dane mogą być przeglądane w postaci tabelarycznej bezpośrednio w programie AsBase lub na diagramach synoptycznych aplikacji Asix – w postaci pojedynczych rekordów lub w postaci tabeli. Możliwe jest też wyświetlanie danych w postaci wykresów z wykorzystaniem programu AsTrend. Mechanizm wyszukiwania w module AsTrend umożliwia po wybraniu wymaganego rekordu odnalezienie skojarzonego z nim zapisu w archiwum Aspada i wykreślenie krzywych na ekranie. Dostaje się w ten sposób potężne narzędzie analizy i przeszukiwania danych archiwalnych dotyczących identyfikowanych produktów lub partii produkcyjnych. Na podstawie danych modułu AsBase wygenerowanie papierowego dokumentu przebiegu zmian wielkości technologicznych związanych z tym produktem jest kwestią pojedynczych kliknięć myszą.

 

 

AsBase - galeria

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z informacjami