asix_mobile.jpg

Monitoring i sterowanie przy pomocy urządzeń mobilnych

Monitoring i sterowanie przy pomocy urządzeń mobilnych

Moduł Asix Mobile stanowi rozszerzenie zestawu narzędzi i programów dostępnych na platformie Asix o funkcjonalności dedykowane dla urządzeń mobilnych typu smartfon lub tablet.

Główne cechy modułu Asix Mobile

  • Łatwy dostęp do danych
  • Szybkie dostosowywanie prezentacji do własnych potrzeb
  • Funkcje sterowania i bezpieczeństwo komunikacji (z możliwością użycia protokołu szyfrowanego https)
  • System powiadomień o zmianie stanu wybranych alarmów

 

Asix Mobile umożliwia stworzenie w pełni funkcjonalnego interfejsu służącego do wizualizacji wybranych pomiarów kontrolowanego obiektu, a także sterowania jego pracą. Sposób tworzenia i obsługi interfejsu graficznego został w maksymalnym stopniu dostosowany do użycia na urządzeniach z ekranami o niewielkich rozmiarach. Duży nacisk został położony na efektywne wykorzystanie ekranów dotykowych.

Dzięki Asix Mobile użytkownik zyskuje natychmiastowy dostęp do danych, niezależnie od tego gdzie się znajduje. Możliwe jest śledzenie bieżącej wartości pomiarów oraz przeglądanie historii ich zmian. W razie konieczności można wpłynąć na bieg procesu poprzez wysłanie zdalnego sterowania lub nastawy. Zapewniona jest także kontrola stanu alarmów łącznie z funkcją potwierdzania ich odczytu. Dodatkowo, system powiadomień pozwala użytkownikowi monitorować obiekt bez otwierania aplikacji Asix Mobile – informacja o zmianie stanu każdego z wybranych alarmów może być wysyłana automatycznie w postaci powiadomienia systemowego, wyświetlanego na urządzeniu odbiorcy.

Asix Mobile jest integralną częścią systemu Asix. Bazą dla aplikacji mobilnej jest stacjonarny serwer aplikacji wykonanej w technologii Asix.Evo. Konfigurowanie opcji Asix Mobile (poza projektem części wizualnej) odbywa się w ustawieniach aplikacji Asix.Evo.

Architektura

Asix Mobile nie wymaga użycia serwera IIS; całość komunikacji odbywa się z wewnętrznym modułem serwerowym Asix.Evo. Cały projekt aplikacji mobilnej jest przechowywany na stanowisku serwera Asix.Evo, dzięki temu żadne informacje nie są trzymane bezpośrednio na urządzeniu mobilnym.
W trakcie komunikacji pomiędzy serwerem a urządzeniami Asix Mobile duży nacisk położony został na ograniczenie ilości transmitowanych danych. Zmiany wartości pomiarów i stanów alarmów wysyłane są na bieżąco. Natomiast w przypadku dostępu do danych archiwalnych są one w maksymalnym stopniu przetwarzane po stronie serwera, a do urządzenia wysyłana jest niezbędna minimalna ilość informacji.

Konstrukcja aplikacji

Aplikacja Asix Mobile składa się ze zbioru diagramów. Część diagramów należy do grupy diagramów predefiniowanych, tworzonych przez projektanta systemu i dostępnych wszystkim użytkownikom. Poza tym, każdy użytkownik o wystarczających uprawnieniach, może tworzyć własne prywatne diagramy. Projektowanie diagramów odbywa się przy pomocy narzędzi dostępnych bezpośrednio w Asix Mobile na urządzaniu mobilnym lub w oknie przeglądarki na stanowiskach stacjonarnych. Każdy diagram składa się z dowolnej liczby segmentów. Wygląd i funkcjonalność segmentu zależą od jego typu.

Wymagania systemowe

Asix Mobile może zostać uruchomiony, zarówno na etapie projektowania jak i użytkowania aplikacji, na urządzeniach mobilnych z systemem Android, iOS oraz na komputerach z systemem Windows, Linux lub OS X za pośrednictwem przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox i Microsoft Edge.

 

Przykłady zastosowań Asix Mobile

 

Zdalna kontrola w rozległych instalacjach

Asix Mobile pozwala zachować kontrolę nad dużymi i rozproszonymi instalacjami, takimi jak: oczyszczalnie ścieków, wodociągi, sieci ciepłownicze, sieci przesyłu ropy i gazu, elektrownie słoneczne i wiatrowe, światła drogowe, sieci tramwajowe i autobusowe. Można reagować na zdarzenia bez konieczności dojazdu do wybranych punktów sieci, nie opuszczając biura, lub w trakcie dyżurów domowych.

Sterowanie pracą urządzeń bez własnych paneli kontrolnych

Asix Mobile może służyć jako podstawowe narzędzie do nadzoru i sterowania pracą urządzeń i maszyn, które nie posiadają żadnego innego, stałego interfejsu operatorskiego. Za pomocą jednego tabletu można obsłużyć wiele takich urządzeń, obniżając koszty wyposażenia.

Inteligentny budynek zarządzany przy pomocy smartfonu

Asix Mobile umożliwia wszechstronne zarządzanie budynkiem wyposażonym w automatykę budynkową bezpośrednio przez smartfon. Dzięki temu można sterować pracą sprzętów elektronicznych, a także oświetleniem, roletami, ogrzewaniem, klimatyzacją, czy systemem alarmowym. Zakres zastosowania sięga od małych domów jednorodzinnych po bloki mieszkalne, hotele, duże hale produkcyjne, czy centra handlowe.

Utrzymanie ruchu i zarządzanie produkcją

W zakładzie produkcyjnym dostęp do wiarygodnych informacji o procesach i produkcji oraz możliwość sterowania produkcji w czasie rzeczywistym staje się koniecznością. Asix Mobile na przenośnym urządzeniu pozwala inżynierom utrzymania produkcji być na bieżąco – mieć od ręki informacje o przebiegu procesu, sytuacjach alarmowych i usterkach, konieczności podjęcia działań konserwacyjnych – zdalnie, z dowolnego miejsca w zakładzie. Menedżerowie produkcji mogą monitorować na bieżąco wyniki produkcji, zużycie materiałów, wskaźniki KPI, OEE itp., poza biurem, w trakcie spotkań, o każdej porze.

 

 

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z informacjami