asix_projektowanie_aplikacji_3.png

Interaktywne środowisko projektowania aplikacji

Interaktywne środowisko projektowania aplikacji

Środowisko projektowania aplikacji Asix w technologii Evo odznacza się przyjaznym i intuicyjnym interfejsem. Zarówno konfigurowanie systemu wizualizacji, jak i parametryzacja aplikacji odbywa się przy użyciu jednego narzędzia, dostępnego bez dodatkowych kosztów w każdej licencji systemu Asix. W każdej chwili projektant może wykonać modyfikacje aplikacji na obiekcie, nawet bez jej wyłączania z pracy.

Zaprojektowanie, skonfigurowanie, budowa wizualizacji i bieżąca edycja aplikacji odbywa się przy użyciu okien dialogowych z systemem zakładek, które w uporządkowany i czytelny sposób grupują wszystkie opcje odpowiedzialne za poszczególne obszary funkcjonalne aplikacji i bezbłędnie prowadzą projektanta przez proces prawidłowego zadeklarowania wymaganych parametrów.

 

Baza definicji zmiennych

Środowisko projektowe aplikacji skojarzone z modułem odpowiedzialnym za przechowywanie bazy definicji zmiennych (VarDef) umożliwia w pełni interaktywną obsługę bazy, w tym zdefiniowanie zmiennych procesowych z użyciem wbudowanego edytora lub wygenerowanie bazy zmiennych z zewnętrznych źródeł (nawet bezpośrednio z programu sterowników – na początek, z platformy oprogramowania CodeSys oraz sterowników Simatic rodziny S7-1500).

Unikatowa koncepcja powiązanych ze sobą funkcjonalnie zmiennych i ich atrybutów pozwala na automatyzowanie prac parametryzacyjnych warstwy wizualizacyjnej:

  • Definicje zmiennych, poza obowiązkowymi elementami takimi jak: nazwa zmiennej, jednostka, adres zmiennej w sterowniku, zakres zmienności, progi ostrzegawcze i alarmowe, mogą zawierać dowolnie konfigurowane przez projektanta systemu informacje dodatkowe (np.: alias(y) nazwy, nr zacisku na listwie krosowej, format wyświetlania liczby). Te dodatkowe dane, wyświetlane operatorowi, uzupełniają informację o pomiarach. Okno podglądu zmiennych dostępne w trybie edycji aplikacji daje wgląd w pełną definicję zmiennej i pozwala przeglądać całą bazę definicji zmiennych.
  • Jeśli zachodzi potrzeba zmiany jakiegokolwiek atrybutu zmiennej, wystarczy zmienić jej opis w bazie.
  • Wszystkie dynamiczne obiekty wizualizacyjne aplikacji Asix konfigurują się automatycznie w oparciu o atrybuty zmiennej przejęte z bazy. Na etapie edycji obiektów od razu wyświetlane są prawdziwe dane (bez konieczności przełączania się na tryb runtime). Dodatkowo, zmienne mogą być przetwarzane na poziomie obiektu za pomocą edytora wyrażeń, zawierającego bogatą bibliotekę zaimplementowanych funkcji.
  • Baza definicji zmiennych może być modyfikowana on-line, bez wstrzymywania działania aplikacji.
  • Baza definicji zmiennych może być definiowana w formacie bazy MS SQL lub Jet (MS Access). Użycie formatu MS SQL pozwala na utworzenie centralnej bazy zmiennych, odczytywanej przez wszystkie stacje robocze z jednej lokalizacji, która gwarantuje pełną integralność informacji o zmiennych procesowych w systemie.

 

Warstwa graficzna

Asix.Evo pozwala łatwo zaprojektować graficzną warstwę aplikacji dzięki wbudowanemu edytorowi grafik (diagramów) tworzonych w grafice wektorowej (skalowalnych) z dostępną bogatą biblioteką elastycznych obiektów i możliwością swobodnego mieszania ich z grafiką rastrową/wektorową (w pakiecie projektant otrzymuje obszerną bazę obrazków pomocnych w tworzeniu wizualizacji). W testowaniu grafik pomocnym jest generator wartości zmiennych (piła, sinus, trójkąt, losowy, prostokąt), który pozwala symulować zmiany wartości pomiarów i testować zachowanie się obiektów w wirtualnych warunkach pracy aplikacji.

 

Skrypty

Funkcjonalne możliwości aplikacji można rozbudować dzięki skryptom, których edycję umożliwia wbudowany edytor. Pozwala on na łatwe pisanie programów i ich uruchamianie w kontekście aplikacji, zapewniając użyteczne ułatwienia programistyczne: podsuwanie piszącemu listy dostępnych elementów obiektów, kontrolę syntaktyczną kodu i pełną separację wątków, w których wykonywane są skrypty.

 

 

 

Projektowanie aplikacji - galeria

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z informacjami