asix_asalert.jpg

AsAlert – moduł zdalnego powiadamiania o zdarzeniach

AsAlert – moduł zdalnego powiadamiania o zdarzeniach

Pracownicy nadzoru często pracują w systemie dyżurów, kiedy nie muszą przebywać na terenie zakładu. Muszą jednak być niezawodnie i szybko powiadamiani o zaistnieniu nienormalnej pracy systemu, o awariach. Pomocny w takich sytuacjach jest moduł AsAlert, który sygnalizuje stany awaryjne w selektywny sposób: lista odbiorców komunikatów alarmowych oraz harmonogram rozsyłania powiadomień zapewniają, że informacja o stanie niebezpiecznym dotrze do właściwej w danym momencie osoby.
Komunikaty mogą docierać do adresatów z wykorzystaniem różnych metod przesyłu:

  • w postaci standardowej poczty elektronicznej poprzez Internet i protokół SMTP;
  • w postaci komunikatów SMS do telefonów komórkowych poprzez sieć GSM;

 

 

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z informacjami