asix_PLC.jpg

Drajwery komunikacyjne

Drajwery komunikacyjne

MODUŁY KOMUNIKACJI (dostępne w pakiecie)
Drajwer Protokół Przeznaczenie
ADAM ADAM 4000 Protokół łącza szeregowego RS485 dla modułów serii ADAM 4000.
AdvWise
HTTP/REST Do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i modułami serii WISE produkowanymi przez firmę Advantech. Komunikacja jest realizowana przy pomocy łącza Ethernet z użyciem protokołu HTTP/REST.
Aggregate - Drajwer pozwala zdefiniować zmienne, których wartości powstają w wyniku przeliczania wartości archiwalnych innych zmiennych platformy Asix.
AirPointer HTTP Protokół HTTP przy wykorzystaniu stron info.php i download.php serwera webowego stacji monitoringu; do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i stacją monitoringu powietrza AirPointer firmy Recordum Messtechnik GmbH, Austria.
AK AK Protokół do wymiany danych z analizatorami MLT2 f-my Emerson.
AM_SA85 MODBUS PLUS Protokół sieci MODBUS PLUS, oparty na karcie AM-SA85-000 f-my Schneider Electric.
AREVA AREVA Protokół łącza szeregowego RS-485 pozwalający komunikować się z zabezpieczeniami cyfrowymi MiCOM produkcji AREVA. Lista obsługiwanych urządzeń obejmuje MiCOM P127 i całą gamę zabezpieczeń serii MiCOM P34x.
AS511 AS511 Protokół  wykorzystujący interfejs programatora sterowników SIMATIC S5. 
AS512 AS512  Protokół procesorów komunikacyjnych CP524/525/544 sterowników SIMATIC S5.
AS512S7 AS512 Protokół  AS512 dla sterowników SIMATIC S7, oparty na procesorze CP340.
BACnetIP BACnet/ IP Protokół do wymiany danych ze sterownikami lub urządzeniami wykorzystującymi protokół BACnet/ IP. Drajwer nie obsługuje wszystkich obiektów standardu BACnet (szczegóły w dokumentacji drajwerów komunikacyjnych).
Baski BASKI Protokół do wymiany danych z systemem emisji BASKI.
Basler Basler Protokół do komunikacji z zabezpieczeniami firmy Basler Electric typu BE1-GPS100 i BE1-CDS220.
BAZA - Drajwer pozwalający na import danych z baz danych do platformy  Asix. Dostęp do bazy danych realizowany w oparciu o technologię ADO.
BUFOR BUFOR Protokół komunikacji poprzez bufor pamięci, wymiana danych z programem komunikacyjnym opracowanym przez użytkownika.
Calec CALEC MCP Komunikacja z urządzeniami CALEC MCP firmy Aquametro.
CAN_AC_PCI CANBUS Protokół sieci CAN oparty na kartach CAN_AC1_PCI oraz CAN_AC2_PCI firmy Softing GmbH.
CAN_OPEN CANBUS Protokół sieci CANBUS oparty na karcie PCI_712 NT firmy SELECTRON LYSS AG.
Cip CIP Do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i modułami VLT MCA 121 EtherNet/IP firmy Danfoss przy pomocy protokołu CIP w trybie Unconnected Messages (UCMM).
CipAB EtherNet/IP Wymiana danych pomiędzy platformą Asix i sterownikami serii Logix5000 firmy Allen-Bradley.
CipOmron EtherNet/IP Do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i sterownikami Omron serii NJ/NX przy pomocy protokołu EtherNet/IP w trybie Explicit Messaging.
CipPccc EtherNet/IP Protokół do wymiany danych pomiędzy systemem Asix i sterownikami MicroLogix 1400 przy pomocy protokołu EtherNet/IP w trybie Explicit Messaging.
COMLI COMLI Protokół COMLI (COMunication Link) do komunikacji ze sterownikami typu SattCon, AC 800C, AC 800M, AC 250 firmy ABB. Wymiana danych poprzez łącze szeregowe RS-232 lub RS-485.
Corus CORUS Protokół CORUS do wymiany danych z przelicznikami gazu zgodnymi z protokołem Corus.
CPIII CPIII Protokół do wymiany danych pomiędzy platformą  Asix i panelami kontrolnymi CP-III/E, wykorzystywanymi do sterowania sprężarkami firmy MYCOM (MAYEKAWA).
CZAZ CZAZ Protokół łącza szeregowego RS-485  cyfrowych zespołów automatyki zabezpieczeniowej CZAZ-U i CZAZ-UM produkcji ZEG-Energetyka.
DataPAF DataPAF Protokół do łączności z miernikami energii DataPAF.
DDE DDE KLIENT Protokół DDE systemów WINDOWS XP i kolejnych, komunikacja z dowolnymi sterownikami przez ich serwer DDE.
Diris Ethernet w trybie Open Modbus TcpIp Do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i modułami Diris Digiware przy pomocy bramki Diris D-50. Wymiana danych odbywa się poprzez łącze Ethernet w trybie Open Modbus TcpIp.
Diva DIVA Protokół do sterowania systemem kamer przemysłowych DIVA, produkowanym przez VDG Security B.V.
Dlms DLMS Protokół do wymiany danych z licznikami energii elektrycznej rodziny ZxD/ZxG/ZxQ firmy Landys &Gyr.
DlmsTcpip DLMS Do komunikacji z licznikami energii elektrycznej rodziny ZxD/ZxG/ZxQ firmy Landys&Gyr.
DMS285 DMS285 Protokół łącza szeregowego dla analizatorów emisji zanieczyszczeń DURAG D-MS 285.
DMS500 DMS500 Protokół łącza szeregowego dla analizatorów emisji zanieczyszczeń DURAG D-MS 500.
DNP3 DNP3 Protokół dla elektroenergetycznych systemów sterowania i nadzoru.
DP PROFIBUS DP Protokół sieci PROFIBUS DP, oparty na karcie PROFIboard firmy Softing GmbH.
DP5412 PROFIBUS DP Protokół sieci PROFIBUS DP, oparty na CP5412 (A2) lub CP5613.
DSC DSC Protokół sterownika DSC (analizatory zawartości jonów chloru w wodzie).
DXF351 DXF351 Protokół do komunikacji z urządzeniami Compart DXF351 firmy Endress+Hauser.
E2TangoTcpip protokół producenta Protokół do komunikacji ze sterownikiem polowym e2TANGO produkowanym przez firmę Elektrometal Energetyka.
Ecl Modbus TCP Protokoł do komunikacji z regulatorami ECL Comfort 210/310 firmy Danfoss.
EcoMUZ  EcoMUZ Protokół do wymiany danych z mikroprocesorowymi urządzeniami zabezpieczającymi ecoMUZ firmy JM Tronik.
EcoMuz2 EcoMUZ Protokół do wymiany danych z mikroprocesorowymi urządzeniami zabezpieczającymi ecoMUZ-2 firmy JM Tronik.
EQABP PN-EN-62056-21 Protokół do wymiany danych z licznikami energii elektrycznej typu EQABP f-my Pozyton poprzez interfejs RS‑485.
EQM PN-EN-62056-21 Protokół do wymiany danych z licznikami energii elektrycznej typu EQM f-my Pozyton poprzez interfejs RS‑485.
Esser Esser Protokół do komunikacji z centralą p-poż Esser 8008 firmy Honeywell.
FESTO FESTO Command Interpreter Protokół łącza szeregowego sterowników FESTO, realizowany przez interfejs diagnostyczny.
FILE2ASIX FILE2ASIX Protokół pozwalający na import danych z plików tekstowych o określonej strukturze do platformy Asix.
FLUX
Flux Watts SDK Plugin Flux Watts SDK Plugin do wymiany danych z systemem wideo detekcji Flux przy pomocy wtyczki Watts SDK Plugin.
FP1001 FP1001 Protokół łącza szeregowego mierników przepływu ciepła i pary firmy METRONIC Kraków.
GazModem
Gazmodem Drajwer Gazmodem realizuje protokół Gazmodem 3 (GM3); drajwer automatycznie rozpoznaje, czy urządzenie realizuje ten protokół i w przeciwnym wypadku przechodzi w tryb zgodności z drajwerem MacMAT.
Gci protokół producenta Do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i modułem komunikacyjnym E94AYCEN firmy Lenze Drive Systems GmbH.
GFCAN CANBUS Protokół sieci CANBUS oparty na karcie CanCard firmy Garz&Fricke Industrieautomation GmbH.
Global - Drajwer Global służy do wymiany danych pomiędzy aplikacją platformy Asix a tzw. plikiem wymiany, będącym kontenerem na aktualne parametry zmiennych drajwera (nazwa, status, wartość, znacznik czasu).
IEC60870 IEC 60870-5-101,

IEC 60870-5-103, 

IEC 60870-5-104
Protokoły rodziny IEC60870 mające zastosowanie m.in. w urządzeniach do monitorowania, sterowania i zabezpieczania sieci elektroenergetycznych.
IEC61850 NTV IEC61850 Protokół stacji energetycznych. Implementacja natywna bez użycia dodatkowych bibliotek.
IEC61850 IEC61850 Protokół stacji energetycznych. Wymagany zakup biblioteki INFO-TECH 61850 CCC.
K3N COMPOWAY/F Protokół mierników serii K3N firmy OMRON.
K-Bus K-Bus Protokół regulatorów kotłów serii Dekamatic f-my VIESSMAN.
KMP Kamstrup Meter Protocol (KMP) Do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i licznikami Multical 801 firmy Kamstrup wg protokołu Kamstrup Meter Protocol (KMP). Wymiana danych odbywa się poprzez RS-232. Do połączenia z licznikiem jest wymagany kabel produkowany przez firmę Kamstrup o symbolu 66-99-106.
Kr
komendy języka AS Language Komendy języka AS Language do wymiany danych z kontrolerami C, D, E i F robotów Kawasaki.
Ksk1 KSK-1 Protokół KSK-1 do wymiany danych pomiędzy systemem Asix i urządzeniami Elgór-Hansen.
Lb480 protokół producenta Do komunikacji z koncentratorami LB-480 firmy LAB_EL Elektronika Laboratoryjna.
LG

LG proprietary protocol

Protokół pozwalający na wymianę danych ze sterownikami LG Industrial Systems Master-K i Glofa GM przy użyciu portu RS232.
Logo LOGO Protokół do wymiany danych ze sterownikiem Logo OBA5 firmy SIEMENS za pomocą łącza programatora przedmiotowego sterownika.
LUMBUS LUMBUS Protokół do łączności z miernikami produkcji LUMEL.
Lzqm PN-EN-62056-21 Protokół Lzqm służy do wymiany danych z licznikami energii elektrycznej typu LZQM f-my Pozyton poprzez interfejs RS‑485.
M200 M200 Protokół do wymiany danych z komputerem przepływu M210G firmy Spirax Sarco.
MACMAT GAZ_MODE M Protokół łącza szeregowego dla korektorów przepływu gazu MACMAT, COMMON (także na łączach komutowanych).
Max1000 MAX-1000 Protokół sieciowy MAX-1000 do wymiany danych z systemem MAX 1000 firmy ULTRAK zarządzającym pracą kamer.
M-Bus M-Bus Protokół do komunikacji z licznikami ciepła.
MEC MEC Protokół do łączności z licznikami ciepła MEC07 i MEC08 wyprodukowanymi przez Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi.
MegaMuz Modbus Protokół do komunikacji z mikroprocesorowymi urządzeniami zabezpieczającymi typu MegaMuz firmy JM-Tronik.
MegaMuz2 Modbus Do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i mikroprocesorowymi urządzeniami zabezpieczającymi typu megaMuz, produkowanymi przez firmę JM-Tronik w Warszawie. Komunikacja jest realizowana w trybie MODBUS RTU przy pomocy łącza szeregowego.
MegaMuz_TCPIP Modbus TCP Protokół do komunikacji z mikroprocesorowymi urządzeniami zabezpieczającymi typu MegaMuz firmy JM-Tronik, z wykorzystaniem Ethernet.
MegaMuz2_TCPIP Modbus TCP Do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i mikroprocesorowymi urządzeniami zabezpieczającymi typu megaMuz2, produkowanymi przez firmę JM-Tronik w Warszawie. Do komunikacji jest wykorzystywany Ethernet.
MELSECA A1SJ71C24-R2 Protokół łącza szeregowego sterowników  MELSEC-A i FX2n, dedykowany format 1.
MelsecTcpip Melsec Do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i sterownikami Mitsubishi wg protokołu Melsec Communication Protocol. Wymiana danych odbywa się poprzez łącze Ethernet.
MEVAS MEVAS Protokół łącza szeregowego dla analizatorów emisji zanieczyszczeń MEVAS.
MicroSmart MicroSmart Protokół do wymiany danych ze sterownikami MicroSmart firmy IDEC.
MODBUS MODBUS RTU Protokół łącza szeregowego  MODBUS/RTU, Asix jako MASTER (także na łączach komutowanych). Wykorzystywany do wymiany danych ze sterownikami lub urządzeniami wykorzystującymi protokół MODBUS.
MODBUS SUNSPEC

MODBUS RTU

MODBUS TCP

Protokół SunSpec Modbus do wymiany danych z urządzeniami zgodnym ze specyfikacją SunSpec Modbus.
MODBUS_TCPIP MODBUS TCP Protokół sieci MODBUS oparty na TCP/IP, na podstawie OPEN MODBUS/TCP Specification f-my Schneider Electric.
MODBUS_TCPIP_Slave MODBUS TCP Do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i innymi komputerami/urządzeniami za pomocą protokołu MODBUS, zrealizowanego w oparciu o sieć Ethernet z protokołem TCP/IP. Tryb SLAVE.
MODBUSSLV MODBUS SLAVE Protokół MODBUS, Asix działający jako SLAVE.
MPI MPI (konwerter) Protokół sieci MPI sterowników SIMATIC S7, oparty na konwerterze PC/MPI.
MPS MPS Protokół łącza szeregowego mierników parametrów sieci energetycznej MPS firmy OBR Metrologii Elektrycznej w Zielonej Górze.
Mqtt MQTT Do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i brokerami protokołu MQTT. Obsługiwana jest wersja 3.1.1 protokołu MQTT. Przeznaczony jest do transmisji dla urządzeń niewymagających dużej przepustowości. Protokół ten stosowany jest przy połączeniach maszyna-maszyna, w Internecie rzeczy (IoT), w urządzeniach mobilnych oraz tam, gdzie wymagana jest oszczędność przepustowości oraz energii.
MSP1X MSP1X Protokół łącza szeregowego sterowników MSP-1x firmy ELMONTEX.
Mt723 MQTT Do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i brokerami protokołu MQTT. Obsługiwana jest wersja 3.1.1 protokołu MQTT.
Muel MUEL Protokół do wymiany danych z komputerem technicznym systemu MUEL.
MultiMuz Modbus Protokół łącza szeregowego RS232/485  mikroprocesorowych urządzeń zabezpieczających typu MultiMUZ2, produkcji JM-Tronik.  
MultiMuz_TCPIP MODBUS TCP Wymiana danych z  mikroprocesorowymi urządzeniami zabezpieczającymi typu MultiMUZ produkcji JM-Tronik po sieci Ethernet przy użyciu protokołu TCP lub UDP.  
MultiMuz3 Modbus Protokół  łącza szeregowego  RS232/485  mikroprocesorowych urządzeń  zabezpieczających typu MultiMUZ3, produkcji  JM-Tronik.
MultiMuz3_tcpip MODBUS TCP Wymiana danych pomiędzy platformą Asix  i mikroprocesorowymi urządzeniami zabezpieczającymi typu MultiMUZ3, produkowanymi przez firmę JM-Tronik w Warszawie. Komunikacja jest realizowana w trybie MODBUS  RTU na TCPIP przy pomocy łącza Ethernet i portu 10502. 
MUPASZ Modbus Protokół łącza szeregowego uniwersalnego mikroprocesorowego sterownika MUPASZ dla zabezpieczeń elektroenergetycznych - Instytut Tele i Radiotechniczny w Warszawie.
Mupasz710_RS Modbus Protokół do wymiany danych z mikroprocesorowymi urządzeniami zabezpieczającymi  typu MUPASZ 710 firmy Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie.
MupaszRtu Modbus Protokół do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i urządzeniami Mupasz2001G, Mupasz07 oraz Mupasz Compact G01 - produkowanymi przez ITR Warszawa. Komunikacja jest realizowana przy pomocy łączy szeregowych w standardzie RS485.
MupaszRtu_TCPIP MODBUS TCP Protokół do wymiany danych z mikroprocesorowymi urządzeniami zabezpieczającymi  typu MUPASZ 710 firmy Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie. Komunikacja w trybie MODBUS RTU na łączu Ethernet.
Mus04 MUS

Protokół do wymiany danych z mikroprocesorowymi urządzeniami sterującymi MUS-04 firmy ELEKTROMETAL S.A. w Cieszynie.

MUZ MUZ Protokół mikroprocesorowego sterownika MUZ dla zabezpieczeń elektroenergetycznych.
NCP MN_Invensys Protokół do wymiany danych ze sterownikami serii MN firmy Invensys.
NetLink PROFIBUS i MPI Protokół S7 sieci PROFIBUS przy wykorzystaniu modułu NetLink Lite SYSTEME HELMHOLZ.
NetLinkPro PROFIBUS i MPI Protokół S7 sieci PROFIBUS przy wykorzystaniu modułu NETLink PRO SYSTEME HELMHOLZ.
None - Drajwer NONE realizuje specyficzny protokół bez fizycznego połączenia ze sterownikiem. Może być zastosowany w celu:
  • testowania aplikacji w trybie symulacji,
  • wymiany informacji pomiędzy programami platformy Asix za pomocą zmiennych procesowych.
NordicRF Protokół firmy NordicID Protokół do wymiany danych z czytnikiem kodów kreskowych Nordic ID RF 601 firmy NordicID.
OMRON HOSTLINK Protokół łącza szeregowego dla sterowników serii SYSMAC.
OmronTcpip FINS Wymiana danych ze sterownikami Omron realizującymi protokół FINS w trybie UDP oraz TCP.
OPC OPC KLIENT Protokół OPC (OLE for Process Control), komunikacja z dowolnymi sterownikami przez ich serwer OPC, wg spec. OPC DA 1.0 i 2.0.
OPCUA OPC UA KLIENT Protokół OPC UA, komunikacja z dowolnymi sterownikami wg spec. OPC UA.
OpcLogger   Rejestracja serii pomiarowych odczytywanych z serwerów OPC danych bieżących.
Pa5 Pa5 Protokół do wymiany danych z przetwornikami PA 5 produkowanymi przez Fabrykę Wodomierzy POWOGAZ S.A. w Poznaniu.
PD21 LUMBUS Protokół do wymiany danych z koncentratorem PD21 firmy LUMEL S.A.
Pmc4000 PMC-4000 Protokół do wymiany danych z centralą ppoż POLON 4800. Komunikacja przy pomocy łącza szeregowego w standardzie RS-232.
PPI PPI Protokół interfejsu PPI sterowników SIMATIC S7 serii 200, oparty na konwerterze PC/PPI.
Protherm300 PROTHERM Protokół regulatora PROTHERM 300 DIFF firmy Process Electronic GmbH (łącze RS-422).
PROTRONICPS PROTRONICPS Protokół do komunikacji z regulatorami PROTRONIC PS firmy Hartmann & Braun.
REST HTTP/HTTPS Do wymiany danych pomiędzy aplikacją platformy Asix i serwerem REST.
Rsg45
pliki csv utworzone przez oprogramowanie Field Data Manager (Endress-Hauser) Pliki csv utworzone przez oprogramowanie Field Data Manager (Endress-Hauser) do odczytu danych z rejestratorów RSG-45 firmy Endress-Hauser.
S700 AK Protokół analizatorów gazowych firmy MAIHAK.
S7Opt   Do wymiany danych ze sterownikami SIMATIC serii S7-1500 oraz S7-1200 (od wersji 4.0).
S7_TCPIP S7_Ethernet Protokół RFC 1006 (ISO on TCP) do wymiany danych ze sterownikami SIMATIC serii S7 poprzez łącze Ethernet przy zastosowaniu standardowej karty sieciowej komputera. Obsługuje sterowniki typu S7-200, S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500 (bez adresacji symbolicznej).
SAPIS7 MPI (CP5611/SOFTNET) Protokół sieci MPI sterowników SIMATIC S7, oparty na CP5611/SOFTNET.
SAPIS7 PROFIBUS Protokół S7 sieci PROFIBUS sterowników SIMATIC S7 oparty na CP5412 (A2) lub CP5613.
S-Bus S-BUS Protokół złącza programatora i sieci sterowników S-Bus sterowników SAIA-Burgess Electronics.
SbusTcpip Ethernet S-Bus Protokół do wymiany danych z rodziną sterowników PCD SAIA-Burgess. Komunikacja realizowana jest po TCP/IP.
Simulator - Do generowania przebiegów testowych. Przebiegi generowane mogą być na podstawie utworzonych wcześniej plików csv, lub wyliczane przez drajwer jako przebieg losowy i przebieg sinusoidalny.
SINECH1 SINEC H1 Protokół sieci przemysłowej Ethernet dla sterowników SIMATIC S5, interfejs SEND/RECEIVE, oparty na CP1413.
SINECL2 SINEC L2 Protokół sieci PROFIBUS sterowników SIMATIC S5 z interfejsem SEND/RECEIVE (FDL).
Si400 SINTONY SI Protokół centrali alarmowej Sintony SI 400 SIEMENS.
SNG SNG-Synergia/IP Protokół do wymiany danych z urządzeniami instalacji SNG firmy Synergia Tech z Warszawy, poprzez łącze Ethernet.
SNMP SNMPv1 i SNMPv2c Protokoły SNMPv1 i SNMPv2c - zarządzania różnymi elementami sieci telekomunikacyjnych, takimi jak routery, przełączniki, komputery, czy centrale telefoniczne. Drajwer realizuje swoje funkcje za pomocą SNMP Management API.
SNPX SNPX Protokół SNPX pozwalający na komunikację z PLC serii VersaMax i Series 90.
Sp100H protokół producenta Protokół do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i sterownikiem SP-100H centrali deszczowej Aqua Center Industrial 100 H 14-60, produkowanej przez firmę MARLEy Polska Sp. z o.o. Transmisja jest realizowana łączami szeregowymi przy pomocy standardowych portów szeregowych komputera w standardzie RS-232.
SPA SPA Protokół magistrali SPA zabezpieczeń rozdzielni prod. firmy ABB.
Srio ANSI X3.28 Wymiana danych z koncentratorem SRIO 500M produkcji ABB. Komunikacja jest realizowana przy pomocy łączy szeregowych w standardzie RS232. Warstwa transportu zrealizowana w oparciu o protokół ANSI X3.28 w trybie full-duplex z sumą kontrolną BCC.
SRTP SRTP Protokół SRTP pozwalający na komunikację po TCP/IP z PLC serii VersaMax Nano/Micro (przy wykorzystaniu konwertera IC200SET001) oraz z PLC serii VersaMax i Series 90 ( przy wykorzystaniu modułu IC693CMM321).
TALAS TALAS Protokół łącza szeregowego dla analizatorów emisji zanieczyszczeń TALAS wg spec. TALAS 2.3 (007)22.
TwinCAT (z użyciem bilbiotek Beckhoff'a) Wymiana danych ze sterownikami firmy Beckhoff Industrie Elektronik serii: CX1000, TwinCAT PLC (sterownik na PC), BC9000, BX9000. Komunikacja odbywa się poprzez Ethernet.
TwinCATTcpip ADS/AMS over TCPIP (bez użycia bilbiotek Beckhoff'a) Wymiana danych ze sterownikami firmy Beckhoff Industrie Elektronik serii: CX1000, TwinCAT PLC (sterownik na PC), BC9000, BX9000. Komunikacja odbywa się poprzez Ethernet przy wykorzystaniu interfejsu ADS.
Vantage protokół producenta Odczyt bieżących danych ze stacji pogodowych rodziny Vantage Pro, produkowanych przez Davis Instruments Corp. USA.
Wago Wago Wymiana danych pomiędzy platformą Asix i sterownikami Wago. Wymiana danych odbywa się poprzez łącze Ethernet w trybie UDP w oparciu o ideę zmiennych sieciowych ("Network Variables”).
WagoUps Wago Do komunikacji platformy Asix z zasilaczami WAGO 787-87x przy pomocy łącza szeregowego RS-232 lub Ethernetu.
WPT protokół producentado wymiany danych z wagą WPT firmy RADWAG Drajwer WPT służy do wymiany danych pomiędzy systemem ASIX i wagą WPT produkowaną przez firmę RADWAG. Wymiana danych odbywa się poprzez RS-232 w oparciu o protokół producenta.
ZdarzenieZmienna - Drajwer ZdarzenieZmienna służy do generowania wartości zmiennych procesowych typu WORD (słowo 16 bitowe) na podstawie bieżących wartości zdarzeń alarmowych w platformie Asix.
ZxD400 IEC 61107 Protokół ZxD400 służy do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i licznikami energii elektrycznej typu ZxD400 f-my Landys & Gyr poprzez interfejs RS 485.

 

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z informacjami