Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
  • 2004-11-11

Systemy dla baterii koksowniczych

Systemy nadzoru i sterowania dla baterii koksowniczych ZK Zdzieszowice


Koksowanie węgla polega na odgazowaniu w temperaturze ok. 1000°C drobno zmielonych mieszanek węgli koksujących. Proces przebiega w piecach koksowniczych składających się z ceramicznych komór rozdzielonych ścianami grzewczymi. Zespół komór wraz z maszynami piecowymi, filtrami, pompowniami i urządzeniami pomocniczymi stanowi kompleks baterii koksowniczej. Firma ASKOM zaprojektowała, oprogramowała i uruchomiła w Zakładach Koksowniczych Zdzieszowice nowoczesny system sterowania i nadzoru oparty na pakiecie asix obejmujący 2 spośród 10 znajdujących się w zakładach baterii. Corocznie Zakłady wytwarzają około 4 mln ton koksu wobec 30 mln wyprodukowanych w 2003 roku w Unii. Wdrożony przez firmę ASKOM system umożliwił obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń, utrzymanie stabilnej jakości koksu i podniesienie dyspozycyjności baterii poprzez szybsze i skuteczniejsze diagnozowanie uszkodzeń. Gromadzone w systemie dane o procesie koksowania są przekazywane do systemu nadrzędnego wspomagającego zarządzanie baterią. Założenia dla oprogramowania systemu nadrzędnego zostały sprecyzowane przy współpracy z technologami Koksowni oraz przedstawicielami Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza.

KOKSOWNICTWO. System nadzoru i sterowania baterii koksowniczych nr 7 i 8.
Zakłady Koksownicze Zdzieszowice
     (481 KB)