Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
  • 2014-10-20

ASIX - SCADA nie tylko dla przemysłu

Asix jest szeroko znanym programowym pakietem projektowania i realizacji systemów wizualizacji i sterowania dla maszyn, linii technologicznych, procesów i przedsiębiorstw. Wszechstronność, otwartość i skalowalność powodują, że doskonale sprawdza się również w systemach zarządzania budynkami (BMS). 

 

Opisywanie teoretycznych możliwości programu jest jak najbardziej potrzebne, ale nic nie jest w stanie przemówić lepiej niż przykłady. W roku 2012 r. w fabryce WAGO we Wrocławiu firma Asseco Poland wraz z Askom uruchomiła system BMS zarządzający wszystkimi instalacjami budynku przy użyciu najnowszego pakietu Asix Evo. Konfiguracja systemu oparta jest o 29 sterowników WAGO 750-880, udostępniających za pomocą serwera OPC ponad 18 tys. zmiennych (tagów) do serwera BMS. Duża łatwość tworzenia w Asix.Evo wizualizacji działającej w środowisku przeglądarki internetowej legła u podstaw koncepcji, żeby tradycyjne stanowiska operatorskie, wymagające instalowania dedykowanego oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego, zastąpić komputerami wyposażonymi wyłącznie w przeglądarkę Microsoft Internet Explorer, która łączy się z centralnym serwerem BMS poprzez sieć Intranet/Internet. Po krótkiej konfiguracji komputera, sprowadzającej się do podania numeru IP serwera, bez potrzeby instalacji programu Asix, aplikacja BMS jest dostępna dla użytkownika. Niezależnie od miejsca pobytu, jeśli tylko mamy dostęp do sieci i określone uprawnienia, możemy monitorować i sterować tzw. komfortem każdego indywidualnego pomieszczenia, możemy kontrolować z dokładnością do pojedynczej czujki stan systemu przeciwwłamaniowego i przeciwpożarowego, a także wykonywać operacje uzbrojenia/rozbrojenia określonej strefy, mamy na bieżąco wgląd w zużycie mediów, możemy monitorować stan i zadawać parametry pracy dla systemów klimatyzacji (HVAC), możemy płynnie regulować natężenie oświetlenia wewnętrznego, możemy sterować na zasadzie załącz/wyłącz oświetleniem zewnętrznym czy bramą wjazdową. Wiele czynności można zaprogramować z wyprzedzeniem, wykorzystując bardzo rozbudowane możliwości harmonogramowania. Repertuar udostępnionych funkcji jest ograniczony tylko wymaganiami klienta.

W aplikacji dla firmy WAGO każde piętro przedstawione zostało na osobnym diagramie. W pierwszej kolejności dostępny jest widok ogólny, z wyczerpującą informacją zarówno o stanie zabezpieczeń systemów przeciwpożarowego i przeciwwłamaniowego jak i o wartości temperatury oraz poziomie oświetlenia w pomieszczeniach. Wybierając obszar, a następnie interesujące nas pomieszczenie, otrzymuje się jeszcze bardziej dokładny wgląd w stan pomieszczenia, obejmujący informację o:
• stanie pracy układu klimatyzacji, w tym siłę nadmuchu i tryb działania (cool, dry, fan),
• aktualnym trybie pracy klimakonwektora i grzejników CO,
• mierzonej i zadanej wartości temperatur (zarówno nastawy przekazanej z nadrzędnego systemu BMS jak i nastawy wprowadzonej na lokalnym panelu sterowniczym),
• mierzonej i zadanej wartości natężenia oświetlenia.
Uprawniony użytkownik ma prawo zmiany wartości zadanych natężenia oświetlenia i temperatury dla pomieszczenia, zmiany trybu pracy klimakonwektora oraz grzejników CO oraz załączenia/wyłączenia klimatyzacji.

W tak dużym budynku istotną kwestią jest kontrola pracy systemu wentylacji. Po naciśnięciu przycisku „Centrale wentylacyjne” ukazuje się diagram z wszystkimi dostępnymi centralami wraz z informacją o trybie pracy i temperaturze zadanej każdej centrali z osobna. Uprawniony użytkownik może z tego poziomu zmienić nastawy pracy dowolnej centrali. W analizie działania wszystkich układów technologicznych, w tym także central wentylacyjnych, bardzo przydatny jest program AsTrend, przy pomocy którego można swobodnie, w formie trendów, analizować przebiegi wszystkich pomiarów, sygnałów dwustanowych, a także alarmów. AsTrend umożliwia szybkie lokalizowanie interesujących fragmentów przebiegów dzięki inteligentnej metodzie przeglądania. Możliwości oferowane przez AsTrend uwzględniają realizację porównań przebiegów tych samych bądź różnych zmiennych w różnych okresach czasu. Wspomniane cechy uzupełniają takie funkcje jak: intuicyjny kreator trendów, linie odczytu wartości, legenda, operacje płynnego powiększania / pomniejszania wybranego fragmentu przebiegu, jego wyświetlanie w postaci tablicy, eksport wartości przebiegów do arkusza kalkulacyjnego lub do plików PDF, BMP, TXT.

Ciekawą funkcjonalnością systemu jest odtwarzanie wcześniej nagranych komunikatów głosowych, które można usłyszeć w wybranych pomieszczeniach wyposażonych w głośniki. Realizacja tej funkcji została oparta na możliwościach systemu alarmów Asix.Evo. Każdy plik dźwiękowy można odtworzyć w wybranej przez użytkownika chwili jednokrotnie lub wielokrotnie; komunikat dźwiękowy można wywołać także z harmonogramu, a aktualnie odtwarzany sygnał jest podświetlany na diagramie zarządzania rozgłaszaniem komunikatów głosowych. Oprócz komunikatów głosowych, istnieje również możliwość wyświetlania komunikatów na tablicach LED umieszczonych na halach produkcyjnych. Warunki wyświetlania komunikatów są określane przez użytkownika na zbliżonych zasadach jak w przypadku komunikatów głosowych.

Program Asix Evo daje pełną gamę funkcjonalności, które pozwalają sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagającego klienta. Tym niemniej stworzenie nowej aplikacji wymaga czasu, którego w większości przypadków projektantowi brakuje. Podstawą zapewnienia wymaganej funkcjonalności jest oczywiście oprogramowanie sterownika, ale końcowym łącznikiem pomiędzy urządzeniami i użytkownikiem jest system SCADA, którego interfejs decyduje o skuteczności i komforcie pracy użytkownika. Zespół ASKOM wraz z firmą WAGO próbuje sprostać wyzwaniu zaoferowania spójnego systemu podnoszącego wydajność tworzenia aplikacji dla systemów BMS. W oparciu o sterowniki WAGO powstały i nadal sukcesywnie powstają biblioteki programowe gotowych wzorców dla obsługi urządzeń najczęściej wykorzystywanych w automatyce budynkowej (np. w zakresie urządzeń HVAC istnieją wzorce takich bytów jak: wymienniki ciepła, nagrzewnice, wentylatory, klapy, pomiary itp.). Wzorce stanowią komplementarną parę: blok programowy w sterowniku WAGO zbierający dane i realizujący algorytmy sterowania oraz powiązany z nim obiekt graficzny systemu Asix, prezentujący w czytelny sposób wszystkie informacje operatorowi i umożliwiający sterowanie nadrzędne. Parametryzacja obiektów Asix została w tym tandemie maksymalnie uproszczona. Sprowadza się ona do wyboru obiektu i wskazania jednym kliknięciem z rozwijanej listy całej grupy zmiennych przynależnych do parametryzowanego obiektu. W niebyt odchodzi tradycyjne, żmudne przypisywanie pojedynczych zmiennych do różnych pól obiektu. Koniecznie też należy podkreślić, że cała baza zmiennych aplikacji BMS jest generowana automatycznie w oparciu o treść programów poszczególnych sterowników WAGO. Opisane pokrótce mechanizmy skracają diametralnie czas potrzebny na zaprojektowanie aplikacji, a jednocześnie do minimum redukują możliwość popełnienia pomyłki. Tworzenie aplikacji? Nic prostszego. Jeśli mamy gotowy program w sterowniku WAGO, to diagram centrali wentylacyjnej, szczegółową maskę pomieszczenia, czy harmonogram można stworzyć dosłownie na poczekaniu. Czy to jeszcze tandem sterownik + SCADA czy już system klasy DCS, niech ocenią projektanci. 

Asix zapewnia bogatą funkcjonalność, jakiej oczekuje się od uniwersalnych systemów SCADA, a potwierdzeniem tej tezy jest ponad 6000 licencji funkcjonujących w różnych zastosowaniach, od przemysłu spożywczego i farmaceutycznego po przemysł ciężki i energetykę.

Wysmakowanym estetom, których nie zadowalają schematyczne sposoby wizualizacji, bynajmniej nie zamykamy drogi do stworzenia aplikacji przyciągających uwagę niekonwencjonalną szatą graficzną. Wygląd aplikacji zależy tylko od wyobraźni i umiejętności projektanta. Ostateczny efekt może wyglądać jak choćby na zamieszczonej powyżej ilustracji.

Nowoczesny budynek nie może się obejść bez systemu SCADA oferującego szeroką gamę środków do czytelnej prezentacji dużej liczby informacji (także pochodzącej z wyspecjalizowanych podsystemów funkcjonujących w budynku jako odrębne instalacje), pogłębionej analizy zgromadzonych danych o funkcjonowaniu poszczególnych instalacji, czy precyzyjnego alarmowania w przypadku zaistnienia sytuacji odbiegających od założonej normy. W takiej roli doskonale sprawdza się oprogramowanie Asix i są tego dwa podstawowe fundamenty: bogata gama mechanizmów i narzędzi dopracowanych w tysiącach instalacji automatyki i sterowania oraz otwartość na integrację z zewnętrznymi systemami. Jeżeli dodamy do tego nadzwyczaj wydajne mechanizmy wspierające produktywność tworzenia aplikacji dla systemów opartych o sterowniki WAGO, to śmiemy twierdzić, że Asix stanowi bardzo ciekawą i konkurencyjną ofertę na rynku produktów dla realizacji inteligentnych budynków. 

Artykuł

Źródło

 PAR

Data publikacji

 grudzień 2013


 Artykuł: ASIX - SCADA nie tylko dla przemysłu (4,09 MB)