Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach

Q: Co zrobić w przypadku błędu „Wystąpił poważny wyjątek: Method not found: …” w trakcie pracy aplikacji?


(2017-01-03)
A:

Jeżeli w trakcie pracy aplikacji, np. podczas otwierania okna zarządzania mapami offline, pojawi się komunikat błędu typu „Wystąpił poważny wyjątek: Method not found: …” - najprawdopodobniej oznacza to, że w systemie operacyjnym nie została zainstalowana prawidłowa wersja MS .Net Framework.

W takiej sytuacji należy zainstalować odpowiednią wersję MS .Net Framework, adekwatną do numeru wersji oprogramowania Asix.Evo:

- MS .Net Framework 4.5.1 dla Asix.Evo 8;

- MS .Net Framework 4.6.2 dla Asix.Evo 9.

Instalator MS .Net Framework można pobrać ze strony Microsoft. Dodatkowo, w wersji 4.6.2 jest on dołączany do płyty instalacyjnej pakietu Asix.Evo 9, w lokalizacji:

\Add_ons\NET Framework 4.62 offline\NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe

 


Q: Upadek programu AsixEvo.exe poprzedzony komunikatem "Program AsixEvo przestał dzialać". Jakie rozwiązanie?


(2016-11-22)
A:

Problem dotyczy upadku programu AsixEvo.exe w trybie architekta. Dzieje się tak w momencie uruchamiania programu AsixEvo.exe w trybie architekta lub po przejściu do trybu architekta z trybu run-time. Na ekranie wyświetlany jest poniższy komunikat.

Aby problem rozwiązać, należy uruchomić program Menedżer plików Asix (dostępny w menu Narzędzia pakietu Asix) i wykonać polecenie Usuń pliki ustawień układu Architekta Asix.Evo). Spowoduje to przywrócenie układu paneli roboczych do ustawień domyślnych.

 


Q: Problem: Przy próbie uruchomienia aplikacji internetowej AsPortal pojawia się w przeglądarce IE bląd HTTP 500.19 - Internal Server Error


(2016-07-07)
A:

Po aktualizacji wersji pakietu Asix może wystąpić problem z uruchomieniem internetowej aplikacji AsPortal lub AsTrend - błąd typu "HTTP 500.19...". W celu usunięcia tego błędu, po instalacji pakietu Asix, należy poprawić konfigurację domyślnej strony web dla internetowego serwera usług informacyjnych IIS.

1. Z menu systemowego Start \ Panel sterowania\System i zabezpieczenia\Narzędzia administracyjne
uruchomić Menadżera internetowych usług informacyjnych (IIS).

2. Dla witryny "Default Web Site" wybrać opcję Ustawienia zaawansowane…

 

3. Parametr Ścieżka fizyczna poprawić na wartość: %SystemDrive%\inetpub\wwwroot

4. Po wykonaniu zmiany należy zresetować Internetowy Serwer Usług Informacyjnych (IIS) lub cały komputer.


Q: Jak rozwiązać problem wydłużonego czasu uruchamiania programu Excel z zainstalowanym dodatkiem Asix Architekt Plugin?


(2012-07-19)
A: Asix Architekt Plugin to dodatek dedykowany arkuszowi kalkulacyjnemu MS Excel 2010, dający możliwość edytowania atrybutów definicji zmiennych przy użyciu tych samych edytorów, które dostępne są w przypadku edycji definicji zmiennych w bazie tworzonej w trybie Edytora - czyli bezpośrednio w programie Architekt (Typ bazy definicji zmiennych > Standardowa baza definicji zmiennych > Tryb Edytor).

Dodatek Asix Architekt Plugin podpisany jest cyfrowo certyfikatem firmy Askom. Przy niektórych konfiguracjach komputerów, które nie posiadają dostępu do Internetu a tym samym do serwera weryfikacji certyfikatów, system Windows długo próbuje zweryfikować certyfikat programu - przez co znacznie wydłuża start programu MS Excel. W takim przypadku rozwiązaniem problemu jest utworzenie dla programu MS Excel pliku konfiguracyjnego o nazwie "Excel.exe.config" i umieszczenie go w katalogu instalacyjnym pakietu Microsoft Office, w którym znajduje się plik wykonywalny Excel.exe.

Gotowy plik Excel.exe.config można pobrać ze strony: http://www.asix.com.pl/pl/do_pobrania/software/

W przypadku systemu operacyjnego Windows Vista lub nowszego, aby wgrać plik do katalogu zawierającego program Excel.exe, konieczne jest posiadanie praw administratora.

(Więcej na temat edycji atrybutów bazy definicji zmiennych z wykorzystaniem dodatku Asix Architekt Plugin można znaleźć w podręczniku dla Architekta dla wersji 7 Asixa.)


Q: Dlaczego Asix w wersji 6.0 lub 6.1 nie daje się uruchomić pod kluczem wersji Asix.Evo 7?


(2012-06-06)
A:

Klucz wersji Asix.Evo 7 może nie zostać rozpoznany jako poprawny klucz przez oprogramowanie Asixa w wersjach 6.0 / 6.1. Jedynym rozwiązaniem jest wymiana pliku AsixService.exe w katalogu, w którym zainstalowany jest pakiet Asix. Odpowiedni plik można pobrać z naszego serwera FTP (katalog: AsixService_dla_pakietu_6).   

Procedura wymiany pliku AsixService.exe wymaga zatrzymania usługi AsixServices – w przeciwnym przypadku system operacyjny nie pozwoli zamienić pliku.   

UWAGA: Dla pakietów 6.0.x i 6.1.x przewidziane są dwa różne pliku AsixService.exe. Nazwy spakowanych plików na serwerze FTP jednoznacznie wskazują wersję pakietu, dla którego plik ma być zastosowany.


Q: Jak odczytywać dane ze sterownika Simatic S7-1200?


(2012-06-04)
A:

Najprostszym rozwiązaniem jest użycie protokołu S7_TCPIP i odczyt danych umieszczonych w DB. Przy parametryzacji kanału komunikacji z S7-1200 należy ustawić, jako „zdalny TSAP” wartości 03.00 lub 03.01 (sprawdzić, które ustawienie działa poprawnie).
  

UWAGA: Podczas generowania DB w sterowniku wybrać opcję kompatybilności ze sterownikami S7-300 i S7-400. Wybór opcji DB zoptymalizowanego uniemożliwia poprawny odczyt danych.


Q: Jak zainstalować "ręcznie" drajwer klucza HASP? (aktualne dla Asix7.0; 6.1 oraz starszych wersji)


(2012-04-26)
A:

Do instalacji drajwerów klucza HASP wymagane są uprawnienia administratora. Instalacje drajwerów przeprowadzamy z linii poleceń systemu Windows (Start -> Uruchom: cmd ) lub (Start -> Wszystkie programy \ Akcesoria \ Wiersz poleceń).

Czynności wymagane do zainstalowania lub aktualizacji sterowników klucza HASP:
1. Odłączyć od komputera klucz HASP.
2. Odinstalować starszą wersje drajwerów - wskazane w przypadku aktualizacji sterowników.
3. Do folderu Asixa skopiować i następnie zainstalować najnowszą wersje drajwerów HASP.
4. Restart komputera, a następnie podłączenie klucza HASP.
W zależności od wykorzystywanej wersji pakietu Asix w celu usunięcia lub instalacji drajwerów musimy wykonać zaprezentowane poniżej polecenia.

Asix do wersji 6.1.0
Odinstalowanie drajwerów HASP poleceniem: hinstall -r
Instalacja drajwerów klucza HASP poleceniem: hinstall -i
Jeśli w komputerze używany jest klucz określonego typu, to do instalacji wskazane jest użycie opcji deklarującej jego typ:
hinstall –i –ks=USB - dla klucza USB
hinstall –i –ks=Parallel - dla klucza na porcie drukarki

Asix 6.1.0
Odinstalowanie drajwerów HASP za pomocą poleceń:
hinstall -r -alldrv - jeżeli w folderze pakietu Asix znajduje się plik hinstall.exe
haspinst -r - jeżeli w folderze pakietu Asix znajduje się plik haspinst.exe
Instalacja drajwerów klucza HASP poleceniem: haspinst - i

Asix od wersji 7.0
Odinstalowanie drajwerów HASP za pomocą poleceń:
hinstall -r -alldrv - jeżeli w folderze pakietu Asix znajduje się plik hinstall.exe
haspinst -r -purge - jeżeli w folderze pakietu Asix znajduje się plik haspinst.exe
Instalacja drajwerów klucza HASP poleceniem: haspinst - i

Najnowsze wersje driverów HASP dostępne są na stronie producenta:
Dla Asixa do wersji 6.1.0:
http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/?s=Hinstall&c=Software+Developer&p=HASP4&o=Windows&t=all  
Dla Asixa od wersji 6.1.0:
http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/?s=Sentinel+Command+Line&c=Software+Developer&p=HASP4&o=Windows&t=all  


Q: Jak wyeliminować błąd: "System.InvalidOperationException: Nie można wygenerować tymczasowej klasy (wynik=1)" z aplikacji www pakietu asix?


(2011-01-05)
A:

Dla systemu Windows 2008, po zainstalowaniu poprawki Windows Update KB890830 (listopad 2010), w aplikacjach www pakietu asix może wystąpić błąd:
System.InvalidOperationException: Nie można wygenerować tymczasowej klasy (wynik=1)”.

 

powiększ

Problem wynika z niewłaściwego działania wspomnianej poprawki Windows Update i związany jest ze zmianą poziomu uprawnień dla serwera sieci Web (IIS) do folderu %systemroot%\Temp (domyślnie: C:\Windows\Temp).

W celu usunięcia wspomnianego błędu należy użytkownikowi IIS_IUSERS dodać prawa odczytu do folderu systemowego %systemroot%\Temp (np.: C:\Windows\temp)

powiększ


Q: Jakie wartości należy podać jako numery TSAP w parametryzacji kanału z protokołem S7_TCPIP?


(2010-10-25)
A: W parametryzacji kanału opartego o drajwer S7_TCPIP wymagane jest podanie adresu TCP/IP sterownika – to oczywiste i łatwe do spełnienia. Oprócz adresu należy podać „Lokalny adres TSAP” i „Zdalny adres TSAP”. Domyślnie te adresy są ustawione na 10.12 i 03.02, odpowiednio. Lokalny adres TSAP można pozostawić z domyślnym ustawieniem, zdalny należy znaleźć w projekcie S7 (oprogramowania sterownika). Wcześniej warto jednak spróbować ustawień z poniższego zestawienia – działają w większości projektów:  

Typ sterownika

Adres zdalny TSAP

S7-400

03.03 lub 03.04

S7-300

03.02

S7-200

10.00 lub 10.02

S7-1200

03.00 lub 03.01

 


Q: Nie działa komunikacja przez łącze szeregowe aplikacji asix ze sterownikiem SAIA z użyciem protokołu S-Bus z opcją DATA. Po stronie PLC wszystko jest poprawnie sparametryzowane; dlaczego asix nie rozmawia ze sterownikiem?


(2010-10-25)
A: Należy w konfiguracji drajwera w sposób jawny podać parametry interfejsu RS, ponieważ ten tryb pracy drajwera (DATA) wymaga innego niż domyślne ustawienia. Nie wystarczy podać w definicji kanału jedynie numeru portu COM – należy dopisać parametry prędkości, liczby bitów danych, sposobu kontroli parzystości i liczby bitów stopu według wzoru:
<numer_sterownika>, <nazwa_portu_COM>,9600,8,none,1  

Na przykład:


1,COM3, 9600,8,none,1

Dla komunikacji ze sterownikiem numer 1 poprzez port COM3. Brak opisanych opcji powoduje pracę z domyślnymi ustawieniami portu, które są inne, niż podane dla S-Bus z opcją DATA.


Q: Czy zmienna asixa może być odświeżana częściej niż raz na sekundę?


(2009-12-04)
A: Tak - drajwery do komunikacji ze sterownikami Beckhoff umożliwiają taki szybki odczyt danych. Inne drajwery nie ,  ale istnieje  "furtka", która pozwala wymusić odczyt zmiennych z innym okresem ( krótszym ) niż zadeklarowany w module Asmen. Należy w tym celu utworzyć prosty skrypt w VBS lub JScript. Dla optymalizacji procesu odświeżania zmiennych (obciążenia kanału komunikacyjnego) zaleca się wyłączać mechanizm szybkiego odświeżania, gdy nie jest ono niezbędne.
       
Przykład skryptu:
   
Zakładając, że w aplikacji zdefiniowano
- zmienną o nazwie SzybkaZmienna, która ma być odczytywana ze sterownika częściej niż raz na sekundę,
- zmienną o nazwie Semafor warunkującą szybkie odświeżanie zmiennej SzybkaZmienna, zadeklarowaną w kanale z protokołem NONE (kanał wirtualny) lub fizycznym (ze sterownika) oraz
- mechanizm ( np. akcję ) ustawiający i kasujący bit 0 na zmiennej Semafor, to skrypt może wyglądać tak:
 
//JScript
var Szybka = Asix.Variables(„SzybkaZmiena”);
var Zezwolenie = Asix.Variables(„Semafor”);
Asix.SetInterval(FastRefresh,100,10);    // uruchom funkcję FastRefresh co 100 ms
 
function FastRefresh()
{
                if ((Zezwolenie.Value & 0x1) == 0x1)      // jeśli bit_0 = 1 w zmiennej Semafor
                               Szybka.Read();
}// FastRefresh
 
lub
‘VBS
option explicit
dim Zezwolenie, Szybka
 
set Zezwolenie = asix.variables("Semafor")
set Szybka = asix.variables("SzybkaZmienna")
 
call asix.setinterval(GetRef("okresowa"),100,10)
 
function okresowa
 
if Zezwolenie.value = 1 then Szybka.read()
 
end function
 
Mechanizm ustawiania bitu zmiennej Semafor może opierać się na akcjach złożonych, otwierających i zamykających maskę ( składowa akcji złożonej ustawia i resetuje bit ) lub na akcji wykonywanej explicite, na przykład z obiektu PRZYCISK. W przypadku zmiennej Semafor w kanale fizycznym bit może być ustawiany / kasowany przez program w sterowniku.
 

Q: Limitowa strategia alarmów: Dlaczego wartości pomiarów i ograniczeń wyświetlane w treści alarmów są błędne gdy wpisano format wyświetlania %nd a zmienne mają funkcję przeliczającą NIC ?


(2009-12-04)
A: Ponieważ , format %nd stosuje się do zmiennych czterobajtowych, stałoprzecinkowych (integer). W przypadku zmiennych z funkcją przeliczającą NIC należy użyć formatu %nhd, gdzie n oznacza liczbę znaków w treści alarmu.

Q: Czy możliwa jest konwersja definicji trendów przechowywanych w plikach *.DAT na format plików *.TRNX?


(2009-04-16)
Okno konwertera trendów - opcje konwersji
Okno konwertera trendów...
Okno wyniku konwersji trendów
Okno wyniku konwersji...
A: Funkcja konwersji trendów dostępna w module Architekt systemu asix5 umożliwia przekonwertowanie plików *.DAT zawierających definicje trendów utworzonych w starszych wersjach asixa do formatu definicji trendów w plikach *.TRNX, obsługiwanych przez najnowszą wersję programu AsTrend 5 zawartą w pakiecie asix5.

Konwerter wywoływany jest z poziomu Architekta z menu Narzędzia. Wymaga podania ścieżki dostępu do źródłowego pliku *.DAT z definicją trendów, wskazania bazy definicji zmiennych, w której zdefiniowane są zmienne trendów oraz zadeklarowania katalogu wyjściowego, do którego zapisane zostaną nowe trendy.

Konwersja umożliwia zachowanie wszystkich dotychczasowych ustawień konwertowanych trendów oraz dodanie nowych cech w oparciu o wzorcowy plik *.TRNX, który można zadeklarować w opcjonalnym polu konwertera. W przypadku różnych wartości tej samej własności trendu, pierwszeństwo mają ustawienia z pliku *.DAT.

Zastosowanie konwertera trendów pozwala zminimalizować czas/koszt wykonania ręcznych przeróbek definicji starych trendów na nowe, w szczególności przeróbek akcji operatorskich (np. na stacyjkach analogowych) wywołujących stare trendy. asix po rozpoznaniu akcji operatorskiej starego trendu w miejsce definicji z pliku *.DAT otwiera nowy skonwertowany trend z pliku *.TRNX.

Konwerter ma duże znaczenie użytkowe podczas przechodzenia w istniejących aplikacjach ze starych wersji systemu asix na wersję 5 z minimalną ingerencją w aplikację.


Q: Po restarcie systemu startowana aplikacja asix nie znajduje klucza HASP. Po ponownym uruchomieniu klucz jest znajdywany. Co zrobić, żeby aplikacja przy pierwszym uruchomieniu znajdywała klucz HASP?


(2009-01-23)
A: Przyczyną kłopotów ze znalezieniem klucza HASP jest niezainicjalizowany drajwer klucza. Procedura inicjalizacji nie skończyła się, a aplikacja zdążyła już się uruchomić. Rozwiązaniem problemu jest opóźnienie startu aplikacji przez dołożenie dodatkowego parametru w skrócie uruchamiającym asix.  

asix w wersji 2 do 4:

Zaznaczony na czerwono parametr powoduje opóźnienie o 10 sekund startu aplikacji zdefiniowanej w pliku MojaAplikacja.ini

 

asix w wersji 5:

Zaznaczony na czerwono parametr spowoduje opóźnienie o 10 sekund start aplikacji dla komputera o nazwie Komp1 według definicji projektu z pliku MojaApl.xml.

Podany tu czas 10s jest przykładowy – należy doświadczalnie dobrać możliwie najkrótszy  czas dający gwarancję poprawnego startu aplikacji.


Q: W jaki sposób można sparametryzować obiekt dyskretny (np. TEKSTY, OBRAZKI) przy pomocy bitów pochodzących z różnych zmiennych Asmena, często z różnych źródeł (kanalów logicznych, sterowników)?


(2009-01-08)
A: Rozwiązaniem takiego problemu jest użycie prostego skryptu, który ‘sklei’ potrzebne bity z różnych zmiennych i umieści wynik tego sklejania w nowej zmiennej. Ta nowa zmienna powinna być zadeklarowana w kanale z protokołem NONE i mieć funkcję przeliczającą NIC_BYTE, NIC lub NIC_DW (w zależności od potrzeb). Jeśli zmienna docelowa nie będzie archiwizowana, to nie będzie wliczana do puli zmiennych dostępnych w danej licencji.

Przykładowy skrypt może wyglądać tak:  pobierz plik beety.rar  (2 KB). 

Skrypt ustawia 16 bitów w zmiennej o nazwie Bity_00_15.

Deklaracja użycia skryptu zależy od wersji pakietu. W przypadku pakietu asix w wersji 3 lub 4 użycie skryptu należy zadeklarować w pliku INI w następujący sposób:

[skrypty]

_Bity_ = skrypty\beety.js //watek:nowy,4

gdzie:

_Bity_ - nazwa skryptu, pojawia się np. w Panelu Kontrolnym przy wyprowadzaniu komunikatów

Skrypty\beety.js – nazwa pliku wykonywanego wraz ze ścieżką

//watek:nowy,4 – deklaracja utworzenia oddzielnego watku o priorytecie 4 do wykonywania tego skryptu.


W przypadku pakietu asix w wersji 5 deklarację skryptu należy wykonać w odpowiedniej zakładce Architekta (patrz rysunek poniżej). Znaczenie wpisów podobne jak w przypadku deklaracji w pliku INI aplikacji.Q: Jak przy użyciu Architekta sprawnie przełączyć w aplikacji wszystkie kanały fizyczne na typ drajwera NONE lub NETWORK oraz jak powrócić do pierwotnych ustawień podanych w definicji kanałów?


(2008-12-15)
A: Tymczasowe przełączenie na czas projektowania i testowania aplikacji systemu asix wszystkich kanałów fizycznych na typ drajwera NETWORK lub NONE  umożliwia okno ‘Zarządzanie kanałami’,  uruchamiane komendą Zarządzaj kanałami…  z menu Obszary i komputery.

Szczegóły na ten temat zawiera poniższy plik PDF: 

 Architekt - przełączanie kanałów (186 KB)


Q: Mimo zastosowania akcji operatorskiej ASBASE z opcją dodawania rekordu nowej receptury operacja nie udaje się, komunikat AsBase’a żąda podania nazwy receptury. Dlaczego tak się dzieje, skoro nazwa została podana (w obiekcie NAPIS)?


(2008-10-02)
A: Sprawa jest prosta: AsBase odwołuje się do systemowego pola Nazwa, które jest niewidoczne w normalnej edycji zestawu zmiennych w danej grupie receptur. Dodatkowo, zazwyczaj projektant definiuje własne pole Nazwa, zawierające nazwę receptury, co powoduje, że komunikat jest nieczytelny - o które pole chodzi?

Aby rozwikłać ten problem, należy definiując zestaw zmiennych, odsłonić również systemowe pola rekordu definicji receptury. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszki na wierszu nagłówków kolumn w widoku zestawu zmiennych

powiększ

i wybrać opcję Pokaż wszystkie pola. Spowoduje to odkrycie pól systemowych.

powiększ

Teraz systemowemu polu Nazwa należy przypisać zmienną zawierającą nazwę receptury (zakreślona na czerwono). Zmienna może być równocześnie przypisana do pola zdefiniowanego przez projektanta (tu: _Nazwa_).

Na masce należy zdefiniować obiekt NAPIS, który pozwoli na wyświetlenie nazwy aktualnie wybranej receptury. Jeśli niezbędne jest umożliwienie użytkownikowi definiowania nowych receptur, to właśnie ten obiekt pozwoli na podanie nowej nazwy receptury. Wprowadzenie nowej nazwy receptury (w obiekcie NAPIS) i potwierdzenie sterowania, a nastepnie wykonanie akcji ASBASE z opcją DODAJ (oraz identyfikatorem połączenia do AsBase'a) spowoduje dodanie nowej receptury.

 


Q: Czy w aplikacji asix™ można archiwizować zmienne tekstowe (funkcja przeliczająca NIC_TEXT)?


(2008-09-29)
A: Podstawowe narzędzie archiwizacji danych, Aspad, przeznaczone jest do cyklicznej archiwizacji zmiennych analogowych i binarnych.

Czasem jednak w aplikacji istnieje konieczność zadeklarowania zmiennych tekstowych (liczba elementów > 1, funkcja przeliczająca NIC_TEXT) do przechowywania, wprowadzania i wyświetlania nazw produktu, numeru partii, zamówienia lub nazwy receptury. W takim przypadku do archiwizacji tych zmiennych należy użyć modułu AsBase, dostępnego w każdym pakiecie bez dodatkowych dopłat.

AsBase to moduł obsługi baz danych MS SQL (serwer SQL dostarczany jest z asixem na płytce instalacyjnej). Jego głównym przeznaczeniem jest obsługa receptur (tworzenie, edycja, zadawanie) oraz archiwizacja dowolnie skonfigurowanego rekordu, zawierającego dane z aplikacji asix. Dane te mogą być dowolnego typu (również tekstowe) i archiwizowane w zadanym reżimie czasowym (podobnie jak archiwizacja przy użyciu Aspada) lub w odpowiedzi na zdarzenie w aplikacji, sygnalizowane na zmiennej synchronizującej zapis. Co więcj, zmienna synchronizująca zapis może służyć do zwrotnego potwierdzenia sterownikowi dokonania czynności archiwizacyjnych. System archiwizacji AsBase’a pozwala na tworzenie zapisów odnoszących się do konkretnych partii wyrobów lub pojedynczych egzemplarzy identyfikowanych po nazwie, numerze seryjnym, numerze partii, dacie i czasie lub tp.

Receptury i archiwa mogą być przeglądane na maskach aplikacji z użyciem standardowych obiektów wizualizacyjnych (LICZBA, NAPIS – teksty i inne) i przez zastosowanie akcji ASBASE z odpowiednimi parametrami.

Szczególnie interesująco przedstawia się tu możliwość zapamiętania czasu rekordu archiwalnego i przypisania go do zmiennej stałoprzecinkowej 32-bitowej (funkcja przeliczająca NIC_DW). Otóż podczas przeglądania archiwum wartości czasu będą podstawiane do tej zmiennej i wyświetlane na ekranie (format wyświetlania w obiekcie LICZBA: ‘D’). Jeśli użyje się tej zmiennej jako parametru przekazującego czas w akcji ASTREND - wykonywanej gdy na ekranie jest wyświetlany żądany rekord, to początek czasu w oknie programu AsTrend będzie ustawiony właśnie na wartość odczytaną z AsBase’a. Pozwala to na natychmiastowe odszukanie w archiwach Aspada przebiegu zmian wielkości analogowych związanego z danym rekordem (czytaj: partią, szarżą, wyrobem). 


Q: Po instalacji pakietu asix w wersji 5 na systemie MS Windows 2003 Server podczas próby uruchomienia dowolnej wizualizacji (w tym także przykładowej Wytwórni Kwasu) generowany jest wyjątek oraz plik raportu post mortem (_as32.RPT). Co jest tego przyczyną?


(2008-08-25)
A: asix może poprawnie pracować na systemie MS Windows 2003 Server, jednak wymaga pewnej ręcznej korekty ustawień systemowych. Winnym takiego zachowania się aplikacji w systemie MS Windows 2003 Server jest mechanizm DataExecutionPrevention. Należy dodać program _as32.exe do listy wyjątków. W przypadku systemu MS Windows XP (podobnie w MS Windows 2003 Server) dojście do listy wyjątków realizowane jest poprzez:

Mój komputer > Właściwości > Zaawansowane > Wydajność_Ustawienia > Zapobieganie wykonywaniu danych


Q: Czy można wykorzystać bazę zmiennych z aplikacji wersji 3 lub 4 pakietu asix w aplikacji wersji 5?


(2008-08-25)
A: Mając aplikację w wersji 3 lub 4 pakietu asix, wykorzystującą bazę zmiennych Asmena w formacie Paradox (pliki ZEZ/db), można ją użyć w aplikacji w wersji 5 pakietu asix. W tym celu:

1. Należy w Architekcie w zakładce bazy zmiennych zadeklarować użycie bazy w starym formacie (asix 2-4):


2. W zakładce parametrów startowych należy zadeklarować nazwę pliku ZEZ i jego lokalizację, która może być dowolna i wybrana przyciskiem [...] ):3. Następnie należy sprawdzić, czy baza jest widoczna w Architekcie - z menu u góry okna Architekta należy wybrać Baza definicji zmiennych > Pokaż... Jeśli wszystko jest poprawnie zadeklarowane i baza jest dostępna, to powinno pojawić się okno bazy zmiennych takie jak w asixie 3 i 4.


Q: Jak skonwertować bazę z aplikacji asixa wersji 3 i 4 (baza ZEZ/db) do formatu używanego przez asixa w wersji 5 (baza Jet/MDB)?


(2008-08-25)
A: Korzystając z definicji zmiennych zawartych w starej bazie, można wygenerować nową bazę w formacie używanym przez asix 5 (baza Jet/MDB). Szczegóły na ten temat zawiera poniższy plik PDF:

 Etapy konwersji bazy z wersji asixa 3 / 4 do formatu bazy asixa 5  (710 KB)


Q: Po wypełnieniu arkusza MS Excel i wygenerowaniu bazy - zmienne z funkcją przeliczającą ANALOG_FP niepoprawnie przekształcają zmienne odczytane ze sterownika. Jak temu zaradzić?


(2008-08-25)
A:

Jeśli w odpowiednim arkuszu skoroszytu MS Excel z definicjami zmiennych są poprawnie zadeklarowane argumenty funkcji przeliczających, a w wygenerowanej bazie odpowiednie pola pozostają niewypełnione - powodem takiego stanu rzeczy są pewne błedy formatu komórek arkusza kalkulacyjnego lub nieprawidłowe działanie drajwera MDAC firmy Microsoft. Najprostszym rozwiązaniem problemu jest bądź zainstalowanie nowszego drajwera plików XLS z pakietu MS Office 2007, bądź wybór drajwera wbudowanego w pakiet asix. Sposób wyboru został opisany w:

Q: Po przeniesieniu aplikacji z komputera projektanta i przy zachowaniu dokładnie takiej samej lokalizacji składowych elementów aplikacji wszystko działa poprawnie, ale z poziomu Architekta nie udaje się wygenerować bazy zmiennych. Dlaczego?  (2008-08-25).

 


Q: Po przeniesieniu aplikacji z komputera projektanta i przy zachowaniu dokładnie takiej samej lokalizacji składowych elementów aplikacji wszystko działa poprawnie, ale z poziomu Architekta nie udaje się wygenerować bazy zmiennych. Dlaczego?


(2008-08-25)
A: Jeśli pliki MS Excel dają się zlokalizować, lecz próba generowania bazy kończy się komunikatem o niemożności odczytania ich, najprawdopodbniej przyczyną jest to, że komputer docelowy nie posiada zainstalowanych drajwerów do odczytu plików MS Excel. Aby umożliwić asixowi odczyt skoroszytów MS Excel, należy w Architekcie wybrać, dostarczony wraz z pakietem asix, odpowiedni drajwer. W tym celu należy wybrać z lewego panela Architekta zakładkę Bazy danych:

,


a następnie w Opcjach, w zakładce Źródła danych przełącznikiem dokonać wyboru tzw. silnika odczytu plików XLS - jak pokazano na rysunku poniżej:
Q: Jak przenieść aplikację z komputera projektanta na komputer klienta w taki sposób, aby asix odnajdywał wszystkie elementy aplikacji?


(2008-08-25)
A: Jeśli z dowolnych przyczyn lokalizacja aplikacji na komputerze operatorskim musi być inna niż na komputerze projektanta aplikacji, to należy tak sparametryzować dostęp do elemetów aplikacji (maski aplikacji, raporty, pliki wykonywanych skryptów etc.), by wszystkie ścieżki dostępu podane były względem domyślnego katalogu aplikacji. Najwygodniej w tym celu utworzyć katalog domyślny aplikacji, w którego podkatalogach umieszczone będą wszystkie elemety składowe aplikacji (tak właśnie postępuje kreator nowej aplikacji). Mając taki układ kartotek aplikacji i zapewniając deklarację względną wszystkich składowych aplikacji, wystarczy przekopiować całość aplikacji do dowolnej kartoteki na komputerze docelowym. Ważne też, by skrót uruchamiający aplikację miał we właściwościach zadeklarowany katalog domyślny (Rozpocznij w...) aplikacji.

 


Q: Jak skonfigurować kartę CP5611 do łączności po MPI przy użyciu pakietu SimaticNet PC Software V 6.2?


(2007-06-12)
A: Szczegółowy opis postępowania, wraz z przykładami okienek oprogramowania SimaticNet, w przypadku podanym w pytaniu znajduje się w dokumencie PDF:

Konfiguracja kart CP5611 i PC Software V6  (1,54 MB)


Q: Brak łączności w kanale Modbus na TCPIP po podłączeniu kolejnego źródła danych; asix jako Master. Dlaczego tak się dzieje?


(2007-06-12)
A: Drajwer MODBUS_TCPIP wymaga podania dla każdego kanału numeru portu, adresu IP i numeru węzła w sieci Modbus. Zazwyczaj projektanci, sugerując się tym, że węzły są odróżniane przez swój adres IP, nie podają prawidłowego numeru węzła w sieci Modbus. Jest on jednak konieczny i musi być unikatowy.

Q: Dane czytane w kanale MODBUS mają niepoprawne wartości, różne od tych podglądanych w narzędziu do programowania sterownika. Dlaczego ?


(2007-06-12)
A: Przyczyn takiego stanu może być kilka. Do najważniejszych należy zaliczyć nieuzgodnienie parametrów transmisji po stronie mastera i slave’a (prędkość transmisji, liczba bitów danych etc), użycie niewłaściwego sposobu adresowania zmiennych (zawsze należy sprawdzić w dokumentacji producenta sprzętu, jaki jest sposób adresowania rejestrów). Inną przyczyną może być adres nieadekwatny do stosowanego w PLC formatu zapisu rejestrów (format Intela lub Motoroli).

Q: Jak zainstalować "ręcznie" drajwer klucza HASP ?


(2007-06-12)
A: Pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie, czy jakikolwiek drajwer klucza HASP jest zainstalowany i odinstalować go. W tym celu najprostszym sposobem jest uruchomienie okienka konsoli (Start -> Uruchom: cmd).

W okienku konsoli należy zmienić katalog na ten, w którym zainstalowany jest pakiet asix, a następnie uruchomić instalator drajwera klucza HASP zleceniem: Hinstall –r co spowoduje usunięcie zainstalowanego drajwera lub wyświetlenie o błędzie, w przypadku gdy drajwer nie był zainstalowany.

Kolejnym krokiem jest zastąpienie w katalogu zawierającym pakiet asix programów obsługi klucza HASP: Hinstall.exe oraz haspds_windows.dll (Uwaga: w pakiecie 2.xx systemu asix znajduje się jedynie pierwszy z wymienionych plików) plikami pobranymi z naszej witryny
(-> o asiksie -> materiały do pobrania -> software).

Po zastapieniu plików należy uruchomić instalator w okienku konsoli:

Hinstall –i

Jeśli w komputerze używany jest klucz określonego typu, to wskazane jest użycie opcji deklarującej jego typ:

Hinstall –i –ks=USB dla klucza USB lub

Hinstall –i –ks=Parallel dla klucza na porcie drukarki.

Q: Po wymianie komputera i przeniesieniu aplikacji asix nie znajduje klucza zabezpieczającego HASP. Dlaczego?


(2007-06-11)
A: Najczęściej przyczyną takiego stanu rzeczy jest nieodpowiednia dla nowego systemu operacyjnego (zazwyczaj MS Windows XP) wersja drajwera klucza zabezpieczającego HASP. W celu usunięcia niedomagania systemu należy pobrać nowy drajwer klucza HASP (> o asiksie > materiały do pobrania > software) i zainstalować go.