Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2014 wprowadzona została do sprzedaży wersja 8 pakietu Asix, zawierająca nową funkcjonalność i nowe możliwości. 

Pośród nowości Asix.Evo 8 znalazł się między innymi system raportów skryptowych - alternatywny w stosunku do systemu opartego o Microsoft Reporting Services system generacji i przeglądania raportów w aplikacjach Asix.Evo. Odpowiada on w pewnym stopniu systemowi Raportera aplikacji klasycznych. Zasadniczo system przeznaczony jest dla aplikacji prostszych, o mniejszych wymaganiach względem postaci i sposobów dystrybucji raportów. Sposób konfiguracji systemu jest łatwiejszy. Raporty skryptowe nie wymagają instalacji żadnego dodatkowego specjalistycznego oprogramowania, poza programem przeglądarki dokumentów PDF. 

Kolejną nowością jest moduł harmonogramowania, który pozwala na zaawansowane planowanie automatycznego wykonywania akcji operatorskich. W pewnym zakresie w swoim działaniu jest zbliżony do modułu Terminarza, jednakże harmonogramy posiadają bogatsze możliwości precyzyjnego określenia momentów wykonania akcji, a praca harmonogramów może być sterowana przez operatora w trybie wykonywania aplikacji. 

Dynamiczny rozwój pakietu objął również narzędzie do graficznej prezentacji danych - AsTrend. Zmiany jakie zaszły w tym programie w ostatnim czasie to: zwiększona elastyczność, nowe możliwości oraz liczne ulepszenia. Większa elastyczność to przede wszystkim: możliwość jednoczesnej obsługi maksymalnie 3 wykresów z funkcją kopiowania i przenoszenia przebiegów między wykresami; pełna obsługa dokowania okien wykresów dodatkowych, legendy, tabeli i schowka okresów; a także możliwość wykonywania wybranych operacji edycyjnych na wielu przebiegach jednocześnie. Nowe możliwości otwierają przed użytkownikiem m.in.: nowe rodzaje przebiegów pobierające wartości z programów AsBase i AsLogger; etykiety wartości wyświetlane zamiast wartości liczbowych dla osi pionowej, wykresu, legendy, tabeli, eksportu danych; czy akcja AsTrend z opcjami: dodania przebiegu do już otwartego trendu, zmiany okresu lub zmiany położenia okna. Pośród licznych ulepszeń znalazły się zmiany dedykowane zwolennikom urządzeń mobilnych: pełne wsparcie dla skalowania UI w Windows 8; zmniejszone okienka dialogowe; wykrywanie w systemie obsługi dotyku i włączenie większych elementów UI, większej tolerancji kliknięcia itp.; wsparcie dla gestów (przesuwanie okresu, zmiana/zoom okresu) oraz klawiatura ekranowa. 

Rozszerzono również wsparcie dla współpracy aplikacji tworzonych w technologii Evo z programem AsBase - od lat stałym narzędziem pakietu Asix przeznaczonym do tworzenia aplikacji, których celem jest sterowana zdarzeniowo archiwizacja wybranych podzbiorów danych procesowych w bazie danych SQL wraz z ich późniejszą analizą oraz realizacja systemu zarządzania recepturami (nastawami). Współpraca pomiędzy aplikacją Asix.Evo a AsBase obejmuje następujące obszary: wyświetlanie rejestrowanych danych bezpośrednio na diagramach; przeglądanie, edycja i ładowanie receptur (nastaw) bezpośrednio z diagramów i przetwarzanie danych AsBase w skryptach. 

W wersji Asix.Evo 8 pojawiło się też kilka ulepszeń w zakresie budowy aplikacji w technologii Evo. Nowy tryb wykonywania terminarza, zarządzanie kanałami komunikacyjnymi, możliwość opóźnienia startu aplikacji, przekazywanie domyślnych wartości parametrów z panelu do otwieranego w nim diagramu, kontrola języka aplikacji, własny ekran startowy i końcowy aplikacji, możliwość ochrony selektywnej zmiennych przed zapisem (która dopełniła proces integrowania funkcjonalności modułu AsAudit z wersją Evo pakietu Asix), nowe pozycje w ustawieniach globalnych aplikacji, kontrola aktywności użytkownika (a właściwie bezczynności, co powoduje automatyczne wylogowanie użytkownika po przekroczeniu określonego czasu bezczynności), kreator wyrażeń i akcji - to niektóre z tych ulepszeń. Znaczącej modyfikacji poddane zostały również obiekty wizualizacyjne systemu Asix.Evo - w tym, pojawiły się zupełnie nowe obiekty: obiekt Klapa do prezentacji położenia klapy, z możliwą parametryzacji w stopniach otwarcia (00 ... 900) lub w zakresie procentowym otwarcia (0...100%) oraz obiekt Kontroler obrazu wektorowego, który pozwala na sterowanie wyglądem obrazu wektorowego SVG, umieszczonego na diagramie. 

Od wersji 8 pakietu Asix rozszerzenie licencji Portal/Serwer WWW o jednego kolejnego klienta dostępne jest w dwóch wersjach: pełnej (@Asix4Interet+1Cal) i Lite (@Asix4InteretLite+1Cal). W reakcji na uwagi naszych klientów, wersja Lite przeznaczona jest dla tych, którzy chcą mieć tylko wgląd w stan procesu bez możliwości wpływania na jego pracę. Cena wersji Lite to 50% ceny pełnej licencji klienta www. 

Zapraszamy do przetestowania wersji Asix.Evo 8 >> http://www.asix.com.pl/pl/o_asixie/pakiet_probny/.