Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach

Z dniem 2 grudnia 2009 r. do sprzedaży wprowadzona została nowa wersja 5.02.003 pakietu asix. Zmiany w pakiecie obejmują głównie eliminację drobnych błędów wykrytych przez użytkowników w poprzedniej wersji 5.02.002.

Poprawki i modyfikacje wymagające zwrócenia szczególnej uwagi dotyczą funkcjonalności modułu Aspad w następujących obszarach:

1.  W ramach synchronizacji zawartości archiwum typu B, którego dane gromadzone są w bazie MS SQL, dla każdego archiwum dodano możliwość zadeklarowania komputera w sieci, z którego dane będa traktowane jako najważniejsze. Oznacza to nie tylko wypełnianie dziur w archiwum i zastępowanie danych o gorszym statusie tymi lepszymi, ale również możliwość uzgadniania rekordów o różnych wartościach i tej samej jakości, preferując dane z archiwum na komputerze, na którym zadeklarowano opcję MASTER.

2. W zakresie agregacji:

- pliki archiwum agregatów umieszczane są w podkatalogach archiwum źródłowego;

- horyzont agregacji dostosowywany jest do daty najstarszych danych, które mają być agregowane; eliminuje to błąd próby agregacji danych z pustych rekordów w przypadku, gdy horyzont agregacji jest dłuższy od horyzontu danych surowych, lub w przypadku braku deklaracji horyzontu; błąd objawiał się wydłużeniem czasu wstępnej agregacji przy pierwszym uruchomieniu aplikacji.

3. Usunięto błąd kompresji serii danych, w których kolejne próbki różnią się o wiele rzędów wielkości. Przy dekompresji bezwzględne błędy precyzji zmiennoprzecinkowej bardzo dużych wartości przenosiły się na kolejne mniejsze wartości, powodując ich istotne zafałszowanie.

4. W połączeniach sieciowych identyfikatory 16-bitowe będą nadawane dla kanałów (zmiennych) po stronie klientów sieciowych - z osobnej puli dla każdego zasobu, oraz na serwerze - z osobnej puli dla każdego klienta; poprzedni identyfikator był nadawany dla każdego kanału ze wspólnej puli identyfikatorów, niezależnie od ilości przyłączonych klientów, co mogło powodować wyczerpanie puli identyfikatorów na serwerach.