Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach

Trendy pomiarów i danych

Narzędziem pogłębionej analizy danych archiwalnych jest program AsTrend. Pozwala on na wyświetlanie, przeglądanie i drukowanie przebiegów czasowych wybranych zestawów zmiennych i służy do przygotowania „raportów graficznych” pracy obiektu. AsTrend może być eksploatowany jako integralna część systemu wizualizacji lub jako samodzielny program, także w przeglądarce internetowej, z dostępem do archiwum danych na komputerze lokalnym lub zdalnie poprzez sieć.

Główne cechy programu AsTrend 

      Nowatorska metoda przeglądania przebiegów 
      Szeroki asortyment prezentowanych typów danych 
      Możliwość kreślenia wykresów wielu zmiennych zależnych w układzie X-Y 
     Dowolne zestawianie przebiegów z różnych okresów (w tym porównywanie przebiegów tej samej zmiennej w dwóch różnych okresach czasu) 
      Wiele paneli wykresów 
     Możliwość opisu osi Y tekstowymi wartościami stanów (np. sterylizacja, pasteryzacja, wypychanie produktu, wypychanie awaryjne, mycie) 
      Intuicyjny kreator trendów 
      Operacje płynnego powiększania / pomniejszania wybranego fragmentu przebiegu 
      Wyświetlanie wartości przebiegów w postaci tablicy 
      Eksport wartości przebiegów do plików PDF, BMP, TXT lub do arkusza kalkulacyjnego 
      Odczyt danych z zewnętrznych źródeł 
     Przyjazne generowanie ad-hoc prostych raportów tabelarycznych dla różnych okresów czasu i wybranych agregatów zmiennych

Moduł AsTrend umożliwia szybkie lokalizowanie interesujących fragmentów przebiegów dzięki inteligentnej metodzie przeglądania, która komponuje przebiegi w oparciu o wartości zagregowane, wyliczane i udostępniane przez moduł archiwizacji. AsTrend automatycznie dobiera okres agregatu do horyzontu wyświetlanego wykresu, a w stosownym momencie przechodzi na rysowanie wykresów w oparciu o dane surowe. Zastosowanie agregatów pozwoliło na zoptymalizowanie mechanizmu rysowania wykresów o szerokim horyzoncie czasowym.

Duża różnorodność typów danych prezentowanych w przebiegach czasowych

 
      Pomiary analogowe 
      Stan napędów i technologii odczytany ze zarchiwizowanych zmiennych statusowych 
      Zmienne wyliczane na podstawie wartości innych – do 50 zmiennych 
      Informacje o momentach zmiany stanu alarmów 
      Dane z bazy MS SQL modułu archiwizacji zdarzeniowej i receptur AsBase 
      Szybkozmienne przebiegi czasowe sygnałów zarejestrowanych przez moduł AsLogger 
      Dane odczytane z zewnętrznych źródeł: pliki CSV, XLS, bazy typu MS SQL i Access, serwery danych OPC HDA / UA 
      Stałe

wstecz