Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach

Redundancja, aplikacje wielostanowiskowe

Asix został zaprojektowany pod kątem realizacji systemów sterowania - stąd ogromny nacisk został położony na stabilność pracy systemu, mechanizmy wewnętrznej kontroli poprawności działania poszczególnych modułów oraz zapewnienie redundancji minimalizującej skutki awarii sprzętowych. W szczególności, Asix jest standardowo przygotowany do tworzenia struktur redundantnych w układzie nazywanym „gorącą rezerwą”, kiedy dwa lub więcej stanowisk nadzoru komputerowego łączy się z obiektem poprzez odrębne kanały komunikacyjne, prowadząc niezależnie akwizycję i archiwizację zmiennych procesowych oraz własną kopię na bieżąco uzgadnianego dziennika zdarzeń i alarmów.

Taki układ redundantnych stanowisk Asix po połączeniu siecią Ethernet staje się odporny na awarie obejmujące:

  • uszkodzenie fizycznego kanału komunikacji z obiektem - stanowisko z tym rodzajem dysfunkcji automatycznie przełącza się na pozyskiwanie danych z redundantnej stacji poprzez sieć Ethernet i nadal funkcjonują równorzędne stanowiska nadzoru;
  • uszkodzenie stanowiska nadzoru - do czasu usunięcia awarii proces jest nadzorowany przez pozostałe stanowiska, a po przywróceniu komputera do stanu sprawności następuje automatyczne uzupełnienie (zsynchronizowanie) zawartości jego archiwum danych oraz dziennika zdarzeń i alarmów.

Tryb pracy z podwyższoną niezawodnością jest dostarczany jako standardowa funkcjonalność z każdą licencją serwera operatorskiego Asix. Należy też podkreślić, że nie jest wymagane konfigurowanie a priori par komputerów pracujących w rezerwie – po zaistnieniu potrzeby przełączenia się na kanał zapasowy stacja operatorska automatycznie odnajdzie w swoim otoczeniu komputer, z którego będzie pobierać dane poprzez sieć. Fakt przełączenia na kanał zapasowy oraz przełączenia na podstawowy kanał po jego naprawie mogą być sygnalizowane wysłaniem alarmu.


wstecz