Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach

Publikowanie w sieci

Aplikacja SCADA na platformie Asix.Evo może zawierać ekrany prezentacji wymagane przez różnych użytkowników: operatorów obiektu, służby utrzymania ruchu, menadżerów produkcji itp. Może scalać aplikacje z różnych obiektów w jednym projekcie aplikacji syntetycznej ( zbiorczej) wykonywane w oknach MS Windows. Możliwe jest takie skonfigurowanie systemu , aby aplikacja syntetyczna w wersji desktopowej była obecna na każdym komputerze w sieci zakładowej po zainstalowaniu na nim systemu Asix.

Jeśli jednak to za mało, to taka aplikacja syntetyczna, wraz z dostępem do narzędzi analitycznych (rozbudowane raporty AsRaport, analiza alarmów w AsAlarm, wykresy w AsTrend), może być bez trudu opublikowana w sieci lokalnej oraz Internecie, i wykonywana bez jakichkolwiek ograniczeń w oknie przeglądarki internetowej. Nie jest wymagana żadna konwersja aplikacji, a jej funkcjonalność również nie ulega ograniczeniu. Webowe wersje aplikacji, publikowane na serwerze Internetowych Usług Informacyjnych (IIS) w technologii XBAP, działają z najnowszymi przeglądarkami Internet Explorer oraz Mozilla Firefox, Google Chrome i Opera; w tych ostatnich po zainstalowaniu darmowego dodatku IE Tab, zapewniającego tryb zgodności z IE.

Równolegle z publikacją aplikacji w pełnej szacie graficznej istnieje opcja dostępu do danych procesowych w postaci stabelaryzowanej, bez niepotrzebnego obciążania łączy przesyłaniem treści graficznych i zbędnych danych - w przeglądarce dostępne będą w zasadzie tylko wartości zmiennych wskazanych przez użytkownika. Zawarty w pakiecie Asix Webowy Portal Informacji Procesowych (AsPortal) jest gotową do natychmiastowego użycia uniwersalną aplikacją, która pozwala przeglądać w Internecie - na urządzeniach pracujących pod kontrolą systemów Microsoft, Android, iOS lub Linux - dane procesowe z dowolnej aplikacji systemu Asix.

 

Cechy modułu AsPortal 


     Przeglądanie bazy zmiennych aplikacji wraz z atrybutami 
     Odczyt wartości bieżących poszczególnych zmiennych procesowych 
     Wgląd w listę alarmów aktywnych i alarmów historycznych 
     Prezentacja historycznych wartości zmiennych procesowych w układzie tabelarycznym lub w postaci wykresów 
     Możliwość wyliczania na bieżąco zadanych agregatów 
     Posiłkując się oknem wyboru zmiennych użytkownik samodzielnie konfiguruje swoje zestawy i kategorie prezentowanych danych, mając możliwość zachowania tych definicji w formie tzw. projektów dla wielokrotnego użycia 

 

 

 

 

Oprócz techniki przeglądarkowej alternatywę stanowi wykorzystanie usługi darmowego klienta Microsoft Remote Desktop (RDS). Pozwala ona na dostęp do aplikacji za pomocą cienkich klientów (Thin Client) uruchomionych na urządzeniach pracujących pod kontrolą systemów: Android firmy Google oraz iOS firmy Apple. Podłączenie do hosta za pośrednictwem usługi zdalnego pulpitu pozwala uruchamiać zainstalowane na nim oprogramowanie - w szczególności system Asix.Evo. W tym trybie aplikacje Asix są dostępne z pełną funkcjonalnością na tabletach i smartfonach, identycznie jak na tradycyjnym terminalu Windows. Wystarczy zakup odpowiedniej liczby licencji AsixRDS.

Oczywiście, dostęp w trybie RDS możliwy jest też ze stanowisk bazujących na systemie Windows.

Schemat konfiguracji systemu Asix z wykorzystaniem klientów RDS i przeglądarek internetowych. 

 

wstecz