Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach

Obsługa receptur i archiwizacja zdarzeniowa danych

Standardowo, platforma Asix dostarcza specjalizowane narzędzie obsługi bazy danych – AsBase, które współpracując z serwerem Microsoft SQL Server (także w bezpłatnej wersji Express) pozwala na łatwe aplikowanie receptur oraz rejestrację predefiniowanych rekordów danych – w obu przypadkach zarówno w trybie manualnym, jak i automatycznym.

Charakterystyczną cechą modułu AsBase jest jego w pełni interaktywna parametryzacja i obsługa. Od twórcy aplikacji nie jest wymagana specjalistyczna wiedza dotycząca tworzenia baz danych. Cały proces budowy aplikacji odbywa się poprzez wprowadzanie danych w oknach dialogowych modułu.

Główne cechy modułu AsBase 

     Wbudowany system projektowania aplikacji 
     Zintegrowany z aplikacją system uprawnień dostępu 
     Automatyczna archiwizacja danych procesowych uruchamiana zgodnie z harmonogramem czasowym lub na podstawie wartości zmiennych procesowych 
     Możliwość ręcznej edycji (uzupełniania) archiwum 
      Edycja receptur
     Ładowanie wartości receptury do zmiennych procesowych 
     Rejestracja operacji ładowania receptur 
     Automatyczne ładowanie receptur w reakcji na zmiany wartości zmiennej procesowej 
     Podgląd bieżących wartości zmiennych procesowych z możliwością ręcznego uaktywnienia operacji zapisu do bazy danych aplikacji 
     System analizy i wydruku archiwizowanych danych i receptur 
     Eksport danych do plików tekstowych, xls, xml i html 
     Wbudowany system zarządzania bazą danych 
     Współpraca z aplikacją Asix – możliwość wyświetlania i edytowania danych na diagramach synoptycznych 
     Możliwość wyświetlania danych w postaci wykresów, korzystając z programu AsTrend 
  

Rejestracja predefiniowanych rekordów danych, zawierających wybrane parametry procesu technologicznego, związane z konkretnym wyrobem lub partią przez unikatowy identyfikator, umożliwia realizację funkcji śledzenia przepływu produkcji i tworzenie dokumentacji produkcyjnej pojedynczych produktów lub ich partii.

Zgromadzone dane mogą być przeglądane w postaci tabelarycznej bezpośrednio w programie AsBase lub na diagramach synoptycznych aplikacji Asix – w postaci pojedynczych rekordów lub w postaci tabeli. Możliwe jest też wyświetlanie danych w postaci wykresów z wykorzystaniem programu AsTrend. Mechanizm wyszukiwania w module AsTrend umożliwia po wybraniu wymaganego rekordu odnalezienie skojarzonego z nim zapisu w archiwum Aspada i wykreślenie krzywych na ekranie. Dostaje się w ten sposób potężne narzędzie analizy i przeszukiwania danych archiwalnych dotyczących identyfikowanych produktów lub partii produkcyjnych. Na podstawie danych modułu AsBase wygenerowanie papierowego dokumentu przebiegu zmian wielkości technologicznych związanych z tym produktem jest kwestią pojedynczych kliknięć myszą.

  

wstecz