Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach

Asix – platforma dla systemów HMI / SCADA / MES

Asix jest programową platformą projektowania i realizacji przemysłowych systemów IT dla przedsiębiorstw, procesów, linii technologicznych, maszyn i urządzeń, dostarczającą bogatą funkcjonalność, jakiej oczekuje się od systemów SCADA / HMI / MES.

Podstawowe zastosowanie Asix to oczywiście aplikacje SCADA – dla stacji operatorskich do bezpośredniego nadzoru i sterowania procesami. Określenie „podstawowe” wynika stąd, że to właśnie w tym miejscu dane pomiarowe są pobierane ze sterowników programowalnych, liczników i innej aparatury pomiarowej - źródeł informacji o procesie. Stąd są wysyłane do sterowników rozkazy załączania i wyłączania napędów, tu rejestrowane są przebiegi zmian wielkości analogowych i dwustanowych w czasie (archiwa), tu rejestrowany jest dziennik alarmów. W tym kontekście jest naturalne, że stosując Asix można też realizować aplikacje klasy HMI, przeznaczone dla paneli operatorskich i zapewniające pewien ograniczony podzbiór funkcjonalności wymaganych na poziomie SCADA.

Asix można z powodzeniem stosować także w systemach ukierunkowanych na zarządzanie produkcją, które powszechnie określa się mianem systemów MES. W tych zastosowaniach na pierwszy plan wysuwają się zagadnienia związane ze śledzeniem on-line przepływu produkcji, wyznaczaniem na bieżąco wskaźników wydajnościowych (KPI, OEE) i jakościowych, wielowymiarową analizą zgromadzonych danych procesowych i raportowaniem na poziom systemów ERP. Asix w każdym z tych obszarów zapewnia niezbędne wsparcie.

Asix.Evo – historia
Asix rozwijany jest przez firmę ASKOM od 1994 roku.

Od 2012 Asix wydawany jest z nowym interfejsem w wersji Evo - pod nazwą Asix.Evo.

Jedna aplikacja – różne uprawnienia
Jedna aplikacja SCADA, ale dostępne informacje i możliwe akcje zależą od tego, gdzie jest uruchamiana i przez kogo obsługiwana. Szeroki wachlarz narzędzi i funkcji aplikacji w połączeniu z precyzyjnym systemem kontroli uprawnień pozwala dostosować zakres możliwości oferowanych użytkownikowi w zależności od jego potrzeb i kompetencji. Zakresy funkcji i przywilejów nie są sztywno przydzielone – mogą się przenikać, uzupełniać i w każdej chwili podlegać modyfikacjom.

Główne funkcje platformy Asix

     Wizualizacja

     Sterowanie

     Wydajna archiwizacja danych

     Redundancja kanałów zbierania danych

     Raportowanie i graficzna prezentacja danych

     Zarządzanie alarmami

     Recepturowanie i archiwizacja zdarzeniowa

     Wizualizacja w Internecie

     Wielojęzyczność

     Monitorowanie i śledzenie produkcji

     Walidacja aplikacji, rejestracja sterowań i przydział uprawnień

     Zdalne powiadamianie

Wszystko to dostępne w ramach licencji skalowalnych do wielkości obiektu.

Główne atuty

     Skalowalność, którą należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: liczby zmiennych obsługiwanych w aplikacji i funkcjonalności produktu. Kryterium liczby zmiennych pozwala dobrać wielkość pakietu, a w ślad za tym jego cenę, do skali zadania, które ma być wykonane. Skala zadania w sposób naturalny jest mierzalna poprzez ilość zmiennych procesowych wprowadzanych do systemu. Do dyspozycji mamy licencje począwszy od 32 do nielimitowanej liczby zmiennych. Niezależnie od kryterium liczby zmiennych licencje mogą być wybierane z różnych zakresów funkcjonalnych: od paneli operatorskich, pełniących funkcje HMI, poprzez stacje operatorskie dla budowania jednostanowiskowych aplikacji SCADA, aż do serwerów pozwalających na konstruowanie aplikacji sieciowych z redundancją kanałów komunikacyjnych i możliwością dołączenia terminali, także w Internecie.

     Bogaty wachlarz funkcji dostępnych w standardzie, bez dodatkowych opłat. Nasza polityka w tej materii jest przejrzysta: jak najmniej dodatków płatnych ekstra, jak najwięcej w podstawowej cenie. Dzięki temu wszystkie drajwery komunikacyjne są dostępne zawsze, dopłacić trzeba tylko za specjalne lub rzadko używane funkcje.

     Pomoc i wsparcie techniczne są również mocną stroną produktu. Dostępni w siedzibie firmy konsultanci pomogą zarówno projektantom rozwiązać problemy z budowaniem aplikacji, jak i użytkownikom rozwikłać zagadnienia związane z eksploatacją i konserwacją systemu wizualizacji.

     Atrakcyjna cena przy całej bogatej funkcjonalności

Bogata lista referencyjna
Asix stanowi doskonałą platformę zarówno do tworzenia standardowych aplikacji nadzoru i sterowania we wszystkich gałęziach przemysłu jak i systemów monitoringu mediów energetycznych, rozdzielni czy maszyn. Potwierdza to ponad 10.000 instalacji w bardzo wielu wymagających obszarach, m. in.:

  • energetyce i ciepłownictwie,
  • przemyśle spożywczym ( w tym mleczarstwo, przemysł mięsny, cukierniczy),
  • przemyśle chemicznym i maszynowym,
  • koksownictwie,
  • obiektach gospodarki komunalnej,
  • budynkach inteligentnych,
  • systemach telemetrycznych,
  • przemyśle motoryzacyjnym,
  • przemyśle metalurgicznym.

Podsumowując
Wybór platformy Asix to synonim trafnej decyzji inwestycyjnej znajdującej uzasadnienie w zaawansowanych rozwiązaniach technicznych produktu i w niezrównanej relacji ‘cena - możliwości’. Dostrzegła to również globalna firma konsultingowa Frost & Sullivan, która przyznała systemowi Asix nagrodę „Price Performance Value Leadership Award” w kategorii Polish SCADA, biorąc pod uwagę kryteria konkurencyjności cenowej, funkcjonalności, łatwości użytkowania, wsparcia serwisowego oraz stopnia spełnienia potrzeb Klienta.

 

więcej: Opis systemu