Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach

Asix OEE – System monitoringu efektywności produkcji

Asix OEE to propozycja firmy ASKOM w zakresie monitoringu efektywności maszyn, linii i całych zakładów. Ocena produktywności maszyn, liczby, czasu trwania i przyczyn przestojów oraz strat to klucz do poprawy produktywności i konkurencyjności. Asix OEE pomaga zlokalizować i ocenić „wąskie gardła” oraz zidentyfikować główne przyczyny przestojów i braków, a przecież od tego zaczyna się proces ulepszania produkcji. Asix OEE dzięki temu, że jest gotowym rozwiązaniem „out of the box” może być sprawnie wdrożony i szybko przynieść korzyści.

Na standardową funkcjonalność systemu Asix OEE składają się:

     Monitorowanie i analiza rzeczywistego czasu pracy maszyn i urządzeń 
     Identyfikacja zatrzymań oraz mikro-przestojów 

     Powiadamianie o przestojach za pomocą systemu alarmów, poczty e-mail i wiadomości SMS 
     Automatyczne oraz ręczne określanie przyczyn zatrzymań i odrzutów (odpadów produkcyjnych)

     Wyliczanie na bieżąco wskaźników wydajności KPI (Key Performance Indicator) dla pojedynczych maszyn, linii oraz obszarów produkcyjnych
     Automatyczne oraz ręczne wprowadzanie danych produkcyjnych 
     Wymiana danych z systemami nadrzędnymi klasy ERP, APS oraz CMMS 
     Wspomaganie harmonogramowania zleceń produkcyjnych 
     Wsparcie dla procedur kontroli jakości 

 

Wdrożenie systemu Asix OEE oraz bieżąca analiza wskaźników KPI dla produkcji i utrzymania ruchu pozwala uzyskać wiele korzyści:

 

     Poprawić wydajność mocy produkcyjnych (maszyn i ludzi)
     Zredukować liczbę i czas trwania przestojów maszyn

     Zaplanować kolejność produkcji dla zminimalizowania czasów przezbrojeń
     Uzyskać wiarygodne dane do analizy przyczyn przestojów

     Uzyskać wsparcie dla planowania remontów i obsługi okresowej
     Zmniejszyć liczbę, czas i koszt obsługi awarii
     Identyfikować przyczyny strat produkcyjnych

 

Użytkownicy systemu Asix OEE otrzymują przyjazny interfejs - czytelną prezentację pomiarów oraz wskaźników KPI w postaci:

 

     Wizytówek KPI - przedstawiających aktualne wartości wskaźników w postaci graficznej
     Mierników - graficzną prezentację aktualnych i zarejestrowanych wartości pomiarów oraz wskaźników KPI w postaci mierników promieniowych, półpierścieniowych, pierścieniowych, liniowych, termometru (słupka), paska postępu oraz wykresu punktowego. Mogą się one odnosić do przedziałów czasu takich jak: ostania godzina, zmiana produkcyjna, dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok

     Diagramów Gantt’a – ilustrujących pracę, zatrzymania, mikro-przestoje i wyłączenia maszyn
     Wykresów czasowych – prezentujących pomiary i wskaźniki KPI w funkcji czasu (rok, miesiąc, tydzień, dzień, zmiana produkcyjna), w postaci wykresów słupkowych, liniowych oraz warstwowych

     Wykresów kategorii – prezentujących pomiary i wskaźniki KPI względem wybranej kategorii (np. linii, obszaru produkcyjnego, rodzaju maszyny, operatora, produktu, …). Do grupy tej należą wykresy: słupkowe, kołowe oraz lejkowe

 

wstecz