Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach

Asix Energy – Monitoring Mediów Energetycznych - Efektywne zarządzanie gospodarką energetyczną w przedsiębiorstwie

Firma ASKOM już od prawie ćwierćwiecza wdraża komputerowe systemy sterowania, monitoringu i zarządzania produkcją w energetyce i innych gałęziach przemysłu. Widząc narastające potrzeby klientów w zakresie monitoringu mediów energetycznych, opracowała oprogramowanie Asix Energy, rozszerzające autorską platformę SCADA Asix.Evo o funkcje dedykowane dla tego typu zadań.

 

System Asix Energy umożliwia kontrolę dowolnych mediów energetycznych, w tym: 
     Energii elektrycznej 
     Gazu ziemnego / koksowniczego 
     Powietrza sprężonego wysokiego i niskiego ciśnienia, próżni 
 
    Gazów technicznych – wodór, tlen, azot, argon… 
     Ciepła 
     Wody socjalnej, przemysłowej i ścieków

     Wentylacji i klimatyzacji, wody lodowej

 Podstawową funkcją Asix Energy jest odczyt danych bieżących i archiwalnych z urządzeń pomiarowych, ich archiwizacja i wizualizacja. Dane te w przystępny sposób prezentowane są na ekranach synoptycznych, bądź na pulpitach operatorskich i menadżerskich. Dostępna jest szeroka gama obiektów graficznych, takich jak: liczby, słupki, wskaźniki obrotowe, wykresy (w tym wykres Strażnika Mocy), które umożliwiają dobranie sposobu prezentacji do rodzaju informacji i odbiorcy. Dzięki wspieraniu technologii mapowych GIS możliwa jest przejrzysta prezentacja opomiarowania rozległych sieci energetycznych, czy zakładów na tle diagramów mapowych z wszystkimi ich zaletami (zbliżanie i oddalanie, różnicowanie szczegółowości danych w zależności od skali mapy itp.).

 

Oprogramowanie Asix Energy pozwala Odbiorcy na: 
     Monitorowanie poborów energii przez maszyny, ciągi technologiczne, wydziały, cały zakład, czy ich grupę pod kątem efektywności, z wyliczeniem on-line współczynników EnPI – Energy Performance Indicator. 
     Możliwość tworzenia „wirtualnych” liczników energii, czyli wartości wyliczanych wg formuł matematycznych, np. sumowanie, uśrednianie wskazań liczników fizycznych, czy obliczanie ich różnicy.
     Monitorowanie założonych targetów z powiadomieniem ustaloną drogą komunikacji (SMS, e mail) odpowiednich osób o ich przekroczeniu.
     Tworzenie raportów zarówno dla personelu technicznego (wykresy, tabele, histogramy), jak i dla zarządu (kokpity menedżerskie). 
     Wybór najbardziej korzystnej taryfy (lub cennika) – na podstawie analizy kosztów zużycia energii w Zakładzie Przemysłowym lub całej Grupie Kapitałowej.
     Wybór najbardziej korzystnej mocy umownej, analizując także opłacalność przekroczeń.

     Strażnikowanie mocy umownej (energii elektrycznej, gazu) w celu uniknięcia zbędnych przekroczeń, a co za tym idzie kar za ponadnormatywny pobór energii (moduł Strażnika Mocy). Może się to odbywać poprzez powiadamianie z wyprzedzeniem operatora o spodziewanym przekroczeniu mocy i pozostawienie do jego decyzji, jakie kroki należy podjąć lub poprzez automatyczne wykonanie wcześniej zdefiniowanych czynności (np. wyłączenie określonych, mniej ważnych odbiorów, czasowe obniżenie parametrów pracy urządzeń, blokada załączenia napędów itp.).

     Analizę działania kompensacji mocy biernej w zakładzie co również umożliwi uniknięcie wysokich kar.

     Przeprowadzenie analizy rozdziału kosztów pobranej energii na wydziały i ciągi technologiczne.

     Zreorganizowanie procesów technologicznych poprzez przesunięcie obciążenia na strefy tańszej energii, z uniknięciem zbędnych poborów.

 

 Więcej: w dziale O asixie > Asix Energy

 

 

wstecz