Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
Dokumentacja pakietu Asix - podręczniki użytkownika dla poszczególnych modułów funkcjonalnych asix 6.0.2
LP Nazwa podręcznika Wielkość pliku  Ostatnia aktualizacja
1  Pierwsza aplikacja - podręcznik ze wskazówkami jak zrobić aplikację 9,57 MB  11-05-2010

Architekt - interaktywna konfiguracja aplikcji systemu asix; baza definicji zmiennych VarDef  

31,4 MB

 22-09-2010

AsAlarm - system analizy alarmów  

2,92 MB  29-04-2010
AsAlert - system powiadamiania o ważnych zdarzeniach  3,63 MB  29-01-2010
AsAudit - kontrola nad pracą aplikacji  2,36 MB  22-09-2010
6 AsBase - tworzenie i obsługa baz danych SQL 13,1 MB  30-09-2010
AsComm - menedżer połączeń 447  KB  23-01-2010
Asix4Internet - wizualizacja i nadzór przez Internet 8,23 MB  23-09-2010
asix  (funkcjonalność i zasady działania systemu asix) 31,8 MB  24-09-2010
10 AsixConnect6 - pakiet serwerów 3,93 MB  29-09-2010 
11  AslView - wizualizacja i diagnostyka połączeń sieciowych 1,75 MB  25-01-2010
12 AspadTools - przetwarzanie i konserwacja plików archiwum 953 KB  29-01-2010
13  AsRaport -  raportowanie na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft 3,83 MB
 29-09-2010
14 AsTrend -  prezentacja danych archiwalnych 14,0 MB  29-09-2010
15 Przebiegi Wzorcowe - edytor przebiegów wzorcowych 378 KB  29-01-2010
16 Skrypty - moduł umożliwiajacy stosowanie skryptów zewnętrznych 3,04 MB  28-09-2010
17 Strategia buforowa - mechanizm wykrywania alarmów 407  KB  29-01-2010

 

  

Dokumentacja pakietu asix 6.0.2 - podręczniki użytkownika dla drajwerów komunikacyjnych
 LP  Nazwa podręcznika Wielkość pliku Ostatnia aktualizacja
ASMEN - drajwery i protokoły komunikacyjne  4,34 MB  29-09-2010
Drajwer Bufor  252 KB  29-01-2010

 

  

Dokumentacja pakietu asix - pliki systemu pomocy dla asix 6.0.2

LP Nazwa podręcznika

 Wielkość pliku

Ostatnia aktualizacja
1   Architekt - interaktywne środowisko konfigurowania aplikacji systemu asix; obsługa baz definicji zmiennych VarDef 40,6 MB 21-09-2010 
2   AsAlarm - system analizy alarmów

3,71 MB

29-04-2010
  AsAlert - system powiadamiania o ważnych zdarzeniach

3,35 MB

29-01-2010
4   AsAudit - kontrola nad pracą aplikacji

431 KB

22-09-2010
5

  ASBase - tworzenie i obsługa baz danych SQL

Uwaga:

Plik ZIP należy rozpakować, zawarte w nim pliki umieścić we wspólnym katalogu i uruchomić plik CHM

151 MB

30-07-2010
  AsComm - menedżer połączeń

307 KB

23-01-2010
7   Asix4Internet - wizualizacja i nadzór przez Internet

6,65 MB

23-09-2010
  asix (funkcjonalność i zasady działania systemu asix)

18,6 MB

23-09-2010
9   AsixConnect6 - pakiet serwerów

0,97 MB

29-09-2010
10    AslView - wizualizacja i diagnostyka połączeń sieciowych

645 KB

25-01-2010
11    AspadTools - przetwarzanie i konserwacja plików archiwum

225 KB

29-01-2010
12   AsPortal - portal informacji procesowych

6,64 MB

30-09-2010
    AsRaport - raportowanie w środowisku Reporting Services firmy Microsoft

1,06 MB

16-09-2010
13   AsTrend - graficzna prezentacja wartości zmiennych

9.47 MB

08-09-2010
14    Przebiegi wzorcowe - edytor przebiegów wzorcowych

131 KB

29-01-2010
15   Moduł skryptów - moduł umożliwiający stosowanie skryptów zewnętrznych

1,34 MB

27-09-2010
16   Strategia buforowa  - mechanizm wykrywania alarmów

115 KB

29-01-2010
       
17   Drajwery komunikacyjne 1,98 MB 28-09-2010
18   Drajwer Bufor 68,2 KB 29-01-2010
   

 

 
Uwaga:
Aby zapewnić prawidłowe dzialanie systemu pomocy dla pakietu Asix, należy wgrać pliki *.CHM do wspólnego katalogu.
Niekiedy wymagane jest odblokowanie pliku - we właściwościach pliku dostępnych pod prawym klawiszem myszy, na zakładce 'Ogólne'.