Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach

Podręczniki użytkownika poszczególnych modułów funkcjonalnych pakietu asix4

1
AsAlert - system powiadamiania o ważnych zdarzeniach  1,01 MB
AsBase - tworzenie i obsługa baz danych SQL 1,41 MB
3 AsComm - menedżer połączeń 650  KB
4 Asix4Internet - wizualizacja i nadzór przez Internet
2,12 MB
5 asix4  (podręcznik głównego modułu systemu asix)
5,91 MB
6 AsixConnect4 - pakiet serwerów
1,72 MB

AslView - wizualizacja i diagnostyka połączeń sieciowych
903  KB

AspadTools - przetwarzanie i konserwacja plików archiwum
4,35 MB

AsTrend -  graficzna prezentacja wartości zmiennych
1,46 MB
10 EdytorBazyZmiennych (dla aplikacji, dla których definicje zmiennych przechowywane są w bazie typu PARADOX)
404  KB
11 MenedżerBazyZmiennych (dla aplikacji, dla których definicje zmiennych przechowywane są w bazie typu PARADOX) 650  KB
12
Przebiegi Wzorcowe - edytor przebiegów wzorcowych
1,02 MB
13
Skrypty - moduł umożliwiajacy stosowanie skryptów zewnętrznych
3,52 MB
14
Strategia buforowa - mechanizm wykrywania alarmów
496  KB
15 Notatnik dyspozytorski 425  KB

   

Podręczniki użytkownika dla drajwerów komunikacyjnych pakietu asix4

   
  Zestawienie wszystkich drajwerów:  
     

ASMEN - drajwery i protokoły komunikacyjne  2,08 MB
     

Podręczniki dla poszczególnych drajwerów:
     

Drajwer protokołu  ADAM

 282 KB

Drajwer Aggregate  232 KB

CtAK – drajwer protokołu AK dla analizatorów MLT2 f-my Emerson  269 KB

AM_SA85 – drajwer protokołu MODBUS PLUS dla karty AM_SA85-000  229 KB 

AS511 – Drajwer protokołu AS511 dla SIMATIC  240 KB

AS512 – drajwer protokołu AS512 dla SIMATIC S5  233 KB

AS512S7 – drajwer protokołu AS512 dla SIMATIC S7  321 KB 
9
CtBASKI – drajwer systemu imisji BASKI  284 KB
10
BAZA – drajwer dostępu do baz danych
 260 KB
11
BUFOR – drajwer protokołu uniwersalnego
 223 KB
12
CTCalec – drajwer protokołu urządzeń CALEC MCP
 243 KB
13
CAN_AC_PCI – drajwer protokołu CANBUS dla karty CAN_ACx_PCI
 248 KB
14
CANOPEN – drajwer protokołu CANBUS dla karty PCI_712 NT
 250 KB
15
COMLI – drajwer protokołu COMLI
 248 KB
16
DataPAF – drajwer protokołu miernika energii DataPAF
 294 KB
17
Drajwer DDE
 245 KB
18
DP – drajwer protokołu sieci PROFIBUS DP
 260 KB
18
DP5412 – drajwer protokołu PROFIBUS DP karty CP5412  236 KB
20
DMS285 – drajwer protokołu analizatorów DURAG DMS 285
 381 KB
21
DMS500 – drajwer protokołu analizatorów DURAG DMS 500
 268 KB
22
DSC – drajwer protokołu sterownika DSC
 210 KB
23
DXF351 – drajwer protokołu urządzeń Compact DXF351
 247 KB
24
FESTO – drajwer protokołu interfejsu diagnostycznego sterowników FESTO
 232 KB
25
File2ASIX – drajwer importu danych do systemu asix
 247 KB
26
FP1001 – drajwer protokołu mierników firmy METRONIC Kraków
 286 KB
27
GFCAN – drajwer protokołu CANBUS dla karty CanCard
 238 KB
28
K-BUS – drajwer protokołu regulatorów kotłów serii Dekamatik VIESSMANN
 246 KB
29
LUMBUS – drajwer regulatorów firmy LUMEL
 343 KB
30
CtLG – drajwer dedykowanego protokołu sterowników LG Master-K i Glofa GM  281 KB
31
CtM200 – drajwer komputera przepływu Spiral Sarco M200  245 KB
32
MACMAT – drajwer protokołu GAZ-MODEM korektorów przepływu gazu MACMAT
 332 Kb
33
MBUS – drajwer protokołu M-BUS
 289 KB
34
MEC – drajwer protokołu liczników ciepła MEC07 I MEC08
 255 KB 
35
MELSECA – drajwer dedykowanego protokołu sterowników MITSUBISHI
 246 KB
36
MEVAS – drajwer protokołu analizatorów MEVAS
 319 KB
37
MODBUS – Drajwer protokołu MODBUS/RTU tryb MASTER
 263 KB
38
MODBUS_TCPIP – Drajwer protokołu MODBUS_TCP/IP wg standardu OPEN MODBUS/TCP  313 KB
39
MODBUSSLV – drajwer protokołu MODBUS/RTU tryb SLAVE
 237 KB
40
MPI – drajwer protokołu MPI sterowników SIMATIC S7
 241 KB
41
MPS – drajwer protokołu mierników parametrów sieci energetycznej MPS
 226 KB 
42
MSP1X – drajwer protokołu łącza szeregowego sterowników MSP -1x ELMONTEX
 243 KB
43
MUPASZ – drajwer protokołu sterownika MUPASZ
 246 KB
44
MUZ – drajwer protokołu sterownika MUZ zabezpieczeń elektroenergetycznych
 358 KB
45
Drajwer NONE
 203 KB
46
OMRON – drajwer protokołu HOSTLINK dla sterowników OMRON
 242 KB
47
CtPA5 – drajwer protokołu liczników przepływu PA5
 244 KB
48
Drajwer OPC
 295 KB
49
CtPmc4000 – drajwer centrali przeciwpożarowej POLON 4800 wg protokołu PMC-4000
 253 KB
50
PPI – drajwer protokołu PPI sterowników SIMATIC S7 serii 200
 287 KB
51
PROTRONICPS – drajwer protokołu regulatorów PROTRONICPS
 239 KB
52
CtProtherm300 – drajwer protokołu regulatora PROTHERM 300 DIFF
 228 KB
53
S700 – drajwer protokołu analizatorów gazowych firmy MAIHAK
 262 KB
54
SAPIS7 – drajwer protokołu SAPIS7
 264 KB
55 S-BUS – drajwer protokołu S-BUS łącza szeregowego sterowników SAIA-Burgess  294 KB
56
SINECH1 – drajwer protokołu sieci Ethernet dla sterowników SIMATIC S5
 231 KB
57
CtSbusTcpip – drajwer protokołu S-Bus Ethernet  242 KB
58
SINECL2 – drajwer Prot. PROFIBUS warstwy SEND/RECEIVE (FDL) dla SIMATIC S5
 244 KB
59
SPA – drajwer protokołu magistrali SPA zabezpieczeń rozdzielni firmy ABB
 257 KB
60
CtSNPX – drajwer protokołu SNPX sterowników GE Fanuc  250 KB
61
SRTP – drajwer protokołu SRTP  261 KB
62
TALAS – drajwer protokołu analizatorów TALAS  263 KB
63
Drajwer ZdarzenieZmienna  282 KB
64
CtTwinCAT – drajwer protokołu ADS systemu TwinCAT  249 KB
65
K3N – drajwer protokołu mierników OMRON serii K3N
 261 KB
66
CtZxD400 – drajwer protokołu liczników energii serii ZxD400 f-my Landys & Gyr
 257 KB
67
NetLink - drajwer protokołu MPI/Profibus dla SIMATIC S7 przy wykorzystaniu modułu NetLink Lite SYSTEME HELMHOLZ  216 KB
68
CtEcoMUZ - drajwer protokołu urządzeń zabezpieczających ecoMUZ firmy JM Tronik  209 KB
69 CtSi400 - drajwer do komunikacji z centralą alarmową Sinton y SI 400 firmy SIEMENS  262 KB
70  S7_TCPIP - drajwer do wymiany danych ze sterownikami SIMATIC poprzez Ethernet
 248 KB 
71 MicroSmart - drajwer do wymiany danych ze sterownikami MicroSmart firmy IDEC   228 KB
72 CtMus04 - drajwer do wymiany danych z urządzeniami sterującymi MUS-04 firmy ELEKTROMETAL S.A. W Cieszynie  255 KB
     

   

Pliki HLP systemu pomocy do pakietu asix4

1 AsAlert - system powiadamiania o ważnych zdarzeniach  619 KB
2
ASBase - tworzenie i obsługa baz danych SQL 1,41 MB
3
 AsComm - menedżer połączeń  280 KB
Asix4Internet - wizualizacja i nadzór przez Internet 1,87 MB
5
asix4 (podręcznik głównego modułu systemu asix)  8,15 MB
6 AsixConnect4 - pakiet serwerów  1,76 MB
AslView - wizualizacja i diagnostyka połączeń sieciowych  286 KB
AspadTools - przetwarzanie i konserwacja plików archiwum  359 KB
AsTrend - graficzna prezentacja wartości zmiennych  1,60 MB
10  CoNowego - informacje nt kolejnych wersji pakietu 12,8 KB
11 EdytorBazyZmiennych (dla aplikacji, dla których definicje zmiennych przechowywane są w bazie typu PARADOX)  135 KB
12  MenedżerBazyZmiennych (dla aplikacji, dla których definicje zmiennych przechowywane są w bazie typu PARADOX)  421 KB
13 Notatnik dyspozytorski 36,4 KB
14 Przebiegi wzorcowe - edytor przebiegów wzorcowych  168 KB
15 Moduł skryptów - moduł umożliwiający stosowanie skryptów zewnętrznych  487 KB
16 Strategia buforowa  - mechanizm wykrywania alarmów 45,3 KB
  ROBOEX32.DLL 0,99 MB
     
Uwaga:
Każda powyższa pozycja składa się z dwóch plików: *.HLP i *.CNT, umieszczonych we wspólnym pliku ZIP.

Dla prawidłowego działania pliku pomocy dla danego komponentu pakietu asix, należy umieścić we  wspólnym katalogu plik *.HLP, *.CNT oraz plik ROBOEX32.DLL.

Aby zapewnić prawidłowe dzialanie całego systemu pomocy dla pakietu asix, należy wgrać do wspólnego katalogu pliki *.HLP i *.CNT wszystkich powyższych pozycji razem z plikiem ROBOEX32.DLL.
(aby system pomocy działal prawidłowo w ramach pakietu asix - pliki te należy umieścić w katalogu asix\HelpPl zainstalowanego pakietu).