Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
  • 2012-06-01

Warsztaty IPA 2012

W dniach 24 - 25 maja mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli firm wdrażających systemy automatyki w oparciu o system Asix na dorocznych Warsztatach Integratorów Pakietu Asix 2012, które w tym roku odbyły się w Gliwicach, w hotelu Silvia Gold. Podczas uroczystej kolacji, która miała miejsce pierwszego dnia spotkania, wręczono nagrody za najlepsze wyniki sprzedaży oprogramowania Asix w minionym 2011 roku oraz za najciekawsze aplikacje wykonane na bazie oprogramowania Asix. Drugi dzień warsztatów wypełniły wykłady w całości poświęcone premierowej wersji pakietu - Asix.Evo 7 - który stanowi całkowicie nowatorskie rozwiązanie w zakresie projektowania aplikacji SCADA.  

Czwartek

Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął się wycieczką do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu, trasą na poziomie 320 - który stanowi najgłębszy poziom zabytkowej kopalni, wydrążony na przełomie XIX i XX wieku, z systemem korytarzy opartych na dwóch wyrobiskach o łącznej długości ponad 2 km. Od 1967 r. poziom ten był wykorzystywany przez eksperymentalną kopalnię doświadczalną M - 300, a od 2008 r. udostępniony został dla ruchu turystycznego. Ten rekreacyjny akcent tegorocznych warsztatów pozwolił poczuć klimat prawdziwej kopalni funkcjonującej od końca XIX wieku do czasów współczesnego górnictwa.

Popołudniowa sesja szkoleniowa koncentrowała się wokół możliwości osadzania w aplikacjach Asix.Evo elementów wizualizacyjnych zaprojektowanych przy użyciu technologii wizualizacji 3D (OpenGL, DirectX, XNA, WPF). Gotowy model 3D przygotowany przy użyciu specjalistycznego oprogramowania opartego na jednej z wymienionych technologii może być umieszczany w aplikacji Asix.Evo poprzez indywidualnie przygotowany przez projektanta aplikacji tzw. obiekt zewnętrzny lub skrypt. Prostym sposobem na wyświetlenie obiektu 3D (którym można manipulować, obracać itp.) jest zaimportowanie go do dokumentu PDF - np. przy użyciu Adobe Acrobat Pro, który standardowo obsługuje modele 3D w formatach U3D oraz PRC (dodatek 3D PDF Converter firmy Tetra 4D rozszerza funkcjonalność Adobe Acrobat Pro o możliwość bezpośredniego importowania wielu najpopularniejszych formatów plików 3D, np. z programów: Autocad, 3d Studio, SolidWorks, ...). Taki dokument PDF może być otwarty na diagramie aplikacji Asix.Evo za pomocą obiektu Przeglądarka (pod warunkiem, że na komputerze zainstalowany jest Acrobat Reader od wersji 7). Plany rozwojowe wsparcia wizualizacji 3D w Asix.Evo przewidują w niedalekiej przyszłości możliwość wczytywania na diagram aplikacji gotowych scen i modeli (np. 3ds) z jednoczesną możliwością podpięcia akcji operatorskich do zdarzeń (np. kliknięcia w wybrany element sceny) oraz możliwością selekcji wybranych elementów sceny i sterowania ich właściwościami (kolor, lokalizacja, obrót) - podobnie jak właściwościami obiektów Asix.Evo.

Uroczystym zwieńczeniem pierwszego dnia warsztatów była kolacja, podczas której wręczone zostały nagrody w postaci tabletów (iPad, Samsung Galaxy), a także smartphona Nokia Lumia 800 dla wyróżniających się integratorów w następujących kategoriach:

- Najwyższa dynamika przyrostu sprzedaży licencji ASIX w roku 2011: firma Efekt-Automatyka Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej;
- Najwyższa sprzedaż licencji ASIX w roku 2011: firma RNT Sp. z o.o. z Cieszyna;
- Najlepsza aplikacja wykonana na bazie oprogramowania ASIX: firma RNT Sp. z o.o. z Cieszyna;
- Najlepsza aplikacja wykonana na bazie oprogramowania ASIX (II miejsce): firma Zakład Monitoringu Środowiska i Automatyki Moneko Sp. z o.o. z Poznania;  

Piątek

Drugi dzień warsztatów w całości wypełniły wykłady poświęcone zagadnieniom projektowania aplikacji przy użyciu najnowszej wersji oprogramowania Asix.Evo.

W sesji porannej Marian Strzałkowski zaprezentował jak 'łatwo i przyjemnie' pokazać istniejące aplikacje Asixa w przeglądarce internetowej. Każda aplikacja wykonana w starszej wersji Asixa daje się przekonwertować do najnowszej wersji .Evo 7 i w prosty sposób opublikować w przeglądarce internetowej. Dzięki temu Asix.Evo 7 stanowi platformę WEB dla klasycznych aplikacji Asixa - niezależnie od wersji pakietu, przy użyciu których powstały. Cały proces publikowania sprowadza się do trzech kroków, obejmujących: zmianę kilku parametrów konfiguracyjnych aplikacji przy użyciu modułu Architekt, konwersję aplikacji do wersji .Evo oraz opublikowanie aplikacji - wszystko przy użyciu okien kreatorów, które na każdym kroku podpowiadają użytkownikowi domyślne ustawienia wymaganych parametrów.

Zasadniczą część szkoleniową stanowiło wystąpienie Michała Thiele i Krzysztofa Młynarczyka z zakresu projektowania od podstaw 'krok po kroku' aplikacji przy użyciu Asix.Evo 7. W pierwszym kroku przy użyciu kreatora utworzony został zestaw wymaganych plików i folderów aplikacji, w połączeniu z konfiguracją podstawowych parametrów - takich jak: języki aplikacji i programu, definicja stanowisk, konfiguracja serwera danych, tryb tworzenia bazy definicji zmiennych, definicja kanałów i archiwów. Pozostały czas wypełniły zagadnienia związane z projektowaniem poszczególnych elementów aplikacji (m.in. system alarmów, system zabezpieczeń, diagramy, wzorce, obiekty, akcje operatorskie). To co całkowicie przełamuje tradycję projektowania wizualnej strony aplikacji Asixa - to zastąpienie luźno powiązanych ze sobą masek oknem podzielonym na panele, w których wyświetlane/podmieniane są diagramy. Dzięki temu całą aplikację można zawrzeć w jednym oknie, które można łatwo przenosić, zwijać i zmieniać jego rozmiar. Wprowadzenie grafiki wektorowej stwarza idealne warunki manipulowania obiektami graficznymi, które dają sie płynnie skalować wraz ze zmianą wielkości okna aplikacji. Możliwość parametryzacji obiektów w zależności od wartości zmiennych lub cech innych obiektów za pomocą standardowych wyrażeń i funkcji lub własnych skryptów gwarantuje dużą elastyczność w projektowaniu. Te i wiele innych zagadnień omówionych w trakcie kilkugodzinnego wystąpienia stanowi jedynie fragment możliwości nowego pakietu Asix.Evo 7, których nie sposób było w całości zaprezentować w ciągu jednego dnia warsztatów. Mamy jednak nadzieję, że ta próbka możliwości nowej generacji pakietu Asix stanowi zachętę do zapoznania się z pełną funkcjonalnością, jaką oferuje to narzędzie.

Tradycyjnie tegoroczne spotkanie zakończone zostało wspólnym obiadem.

Ze swojej strony dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznych Warsztatach IPA 2012 i mamy nadzieję spotkać się ponownie za rok.

Prezentacje (przygotowane w formacie plików Power Point) ujęte w programie Warsztatów 2012 oraz zdjęcia z przebiegu spotkania znajdą Państwo w załączonych poniżej plikach ZIP:

prezentacje (35,4 MB)

zdjęcia (14,5 MB)