Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
  • 2009-07-08

Relacja z warsztatów IPA 2009

W dniach 4-5 czerwca 2009 r. w Jaworzu - miejscowości położonej w Paśmie Beskidu Śląskiego - odbyły się warsztaty szkoleniowe dla autoryzowanych Integratorów Pakietu Asix. Miejscem spotkania był ośrodek Hotelu Villa Barbara.

Główna uwaga na tegorocznych warsztatach skierowana została na zmiany, jakie planowane są w systemie raportowania pakietu asix. Zmiany - na razie dostępne w wersji studialnej prezentowanej podczas warsztatów, a niebawem w wersji dystrybucyjnej pakietu - zasadniczo zmieniają podejście do sposobu projektowania i prezentowania raportów: w miejsce raportów tworzonych przy użyciu języka ASTER (specjalnie opracowanego do definiowania zawartości oraz postaci raportów systemu asix) pojawią się raporty generowane w nowym, zintegrowanym z systemem asix, środowisku bazującym na usługach Reporting Services firmy Microsoft. W ciągu dwóch dni uczestnicy spotkania, reprezentujący 23 firmy partnerskie, wzięli udział w panelu dyskusyjnym, 5 wykładach oraz części praktycznej demonstrującej metodologię tworzenia raportów z użyciem Report Builder 2.0.

1 dzień warsztatów

Pierwszy dzień warsztatów wypełnił panel dyskusyjny 'Askom do dyspozycji Integratorów' – stały punkt corocznych spotkań, podczas którego twórcy i użytkownicy systemu asix mają okazję do swobodnej wymiany swojej wiedzy i doświadczeń.

W dalszej kolejności zaprezentowane zostały zmiany wprowadzone do modułu Tabela, służącego do prezentacji w postaci tabelarycznej aktualnych wartości zmiennych procesowych. Użytkownicy zapewne z aprobatą przyjmą informację o pojawieniu się edytora tabel. To, co do tej pory tworzone było ręcznie w plikach tekstowych, teraz można uzyskać posługując się wygodnym i intuicyjnym w użyciu edytorem, który całkowicie wyręcza projektanta w tworzeniu definicji tabel. Interfejs edytora zaprojektowany został w taki sposób, aby logicznie zgrupować poszczególne parametry definiujące tabelę na oddzielnych zakładkach - w efekcie użytkownik ma do dyspozycji 4 zakładki: Tabela – obejmującą podstawowe parametry tabeli, m.in. takie jak położenie i rozmiar okna; Kolumny – do parametryzacji nagłówków i formatu wyświetlanych danych; Wiersze – określającą zmienne, których wartości będą prezentowane w tabeli (wartość zmiennej lub wartość pojedynczego bitu) oraz Kolory – do formatowania kolorystyki tabeli i wyświetlanych wartości. Wszystkie zmiany wprowadzane do definicji tabeli można na bieżąco ‘monitorować’, korzystając z funkcji podglądu. Przełomem w funkcjonalności obiektu Tabela jest możliwość dostępu do wartości oraz do opisów poszczególnych bitów zmiennych statusowych. W tym zakresie edytor tabel w pełni wspomaga projektanta zarówno w tworzeniu tabel wartości dwustanowych - w których wartości bitów danej zmiennej mogą być wyświetlane w kolejnych kolumnach w ramach jednego wiersza zmiennej, bądź też tabel diagnostycznych słowa statusowego napędu – gdzie wartości bitów jednej zmiennej prezentowane są w kolejnych wierszach tabeli. Ciekawostką jest również możliwość realizacji akcji operatorskich wywoływanych bezpośrednio z poziomu tabeli na podstawie definicji przechowywanych w bazie definicji zmiennych.

Sesję czwartkową zakończył wykład nt zastosowania modułu AsAudit, którego podstawowym zadaniem jest dostosowanie systemu asix do wymagań stawianych przez procedury walidacji systemów przeznaczonych głównie do pracy w farmacji i w przemyśle spożywczym. AsAudit realizuje funkcje: centralnego systemu kontroli uprawnień dla pozostałych modułów systemu asix, kontroli integralności aplikacji, rejestracji wykonanych operacji sterujących, rejestracji działań operatora oraz, jako dodatek, funkcję notatnika operatora. Funkcje modułu AsAudit w zakresie obsługi użytkowników i ich uprawnień oraz rejestr notatek są dostępne bez żadnej opłaty w każdej licencji pakietu asix. Zastosowanie kontroli integralności, rejestracji operacji sterujących i rejestracji działań operatora wymaga wykupienia dodatkowej licencji , zależnie od ilości obsługiwanych zmiennych procesowych: AsAudit lub AsAudit – Lite. Przegląd funkcjonalności modułu uzupełniony został w trakcie wykładu praktycznymi wskazówkami dotyczącymi konfigurowania i użycia programów składowych modułu AsAudit, którymi są: Konsola - główny program kontrolujący pracę modułu, Przeglądarka - przeznaczona do przeglądania, analizy i drukowania zebranych danych oraz Konfigurator - interaktywny program konfiguracyjny. Moduł AsAudit bezproblemowo integruje się z aplikacjami asix wykorzystującymi poprzednio dostępne mechanizmy logowania użytkowników i ochrony tzw. hasłami poziomowymi, przy czym nie ma potrzeby wykonywania jakichkolwiek zmian w istniejącej aplikacji, bo AsAudit automatycznie przejmuje uprawnienia użytkowników obowiązujące w dotychczas eksploatowanych instalacjach asix.

Pierwszego dnia odbyła się również uroczysta kolacja, na której z prawdziwą przyjemnością została wręczona nagroda za najciekawszą aplikację przygotowaną na bazie oprogramowania asix – nagrodę otrzymała firma RNT Sp. z o.o. z Cieszyna.

2 dzień warsztatów

Sesja piątkowa w całości poświęcona została nowemu podejściu do zagadnienia raportowania w systemie asix. Już wkrótce na rynek zostanie wprowadzona nowa wersja oprogramowania asix z systemem raportowania opartym na usługach Reporting Services firmy Microsoft.

Na wstępie uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z Microsoft® SQL Server™ 2008 Reporting Services jako kompletną platformą serwerową zaprojektowaną do spełniania szerokiego zakresu oczekiwań w dziedzinie raportowania na poziomie całego przedsiębiorstwa. Usługi Reporting Services, będące komponentem bazy danych SQL Server 2008, umożliwiają: tworzenie raportów na podstawie różnorodnych źródeł danych (w tym raportowanie ad hoc oparte na przyjaznym dla użytkownika semantycznym modelu raportu, umożliwiającym tworzenie raportów bez konieczności posiadania szczegółowej wiedzy informatycznej na temat wykorzystywanych źródeł danych); zarządzanie środowiskiem raportowania polegające na planowaniu generowania raportów, zarządzaniu prenumeratami raportów i kontrolowaniu praw dostępu; a także dostarczanie użytkownikom raportów w stosownym formacie i w dogodny dla nich sposób (przewidziana między innymi możliwość automatycznego dostarczania raportów drogą elektroniczną poprzez subskrypcję, bądź też możliwość osadzania raportów w aplikacjach biznesowych i portalach).

Dalsza część prelekcji dotyczyła współpracy oprogramowania asix ze środowiskiem raportowym Reporting Services. Omówiono architekturę mechanizmu dostarczania danych do środowiska raportowego. Możliwa jest współpraca zarówno z usługami Reporting Services wchodzącymi w skład darmowego Microsoft SQL Server 2008 Express, jak i usługami udostępnianymi w płatnych wersjach serwera SQL Server 2008. Przedstawiono składnię zapytań służących do pobierania różnych rodzajów informacji gromadzonych przez systemy zbudowane na bazie pakietu asix: danych archiwalnych, danych z bazy definicji zmiennych, alarmów historycznych i alarmów historycznych zagregowanych. Zademonstrowano program do wizualnego tworzenia zapytań współpracujący z oprogramowaniem do projektowania raportów.

Kolejny punkt piątkowej sesji warsztatów dostarczył praktycznej wiedzy dotyczącej tworzenia raportów przy wykorzystaniu aplikacji Report Builder 2.0. Narzędzie to pozwala pracownikom nie posiadającym szczegółowej wiedzy programistycznej tworzyć własne raporty w postaci semantycznych modeli raportowania umożliwiających samodzielne generowanie raportów ad hoc (na żądanie) przez użytkowników końcowych. Intuicyjne, przypominające pakiet Office środowisko tworzenia raportów pozwala wykorzystać doświadczenie zdobyte w obsłudze produktów takich jak Excel czy Access. Prace nad projektem raportu pobierającego dane z aplikacji systemu asix użytkownik realizuje przy jednoczesnym wykorzystaniu paneli programów AsRaport i Report Builder. Projektowanie rozpoczyna się od określenia przy pomocy AsRaport danych źródłowych. Następnie przygotowywany jest w Report Builder układ raportu – obejmuje to wybranie szablonu układu raportu z predefiniowanymi sekcjami danych (tabele, macierze, wykresy), umieszczenie w widoku projektu wybranych elementów danych i zdefiniowanie ograniczeń pozwalających przefiltrować dane źródłowe raportu. Report Builder pozwala też tworzyć nowe pola obliczeniowe raportu, niemal w dowolny sposób formatować wygląd raportu, a ponadto umożliwia podgląd, drukowanie i publikowanie raportów. Przygotowany w ten sposób raport (model raportu) umieszczany jest na centralnym serwerze środowiska Reporting Services, skąd udostępniany jest m.in. za pośrednictwem przeglądarki internetowej w całym przedsiębiorstwie. Docelowo raporty przygotowywane w nowym systemie raportowym pakietu asix będą mogły być generowane na żadanie użytkownika również bezpośrednio na lokalnym komputerze w oknie modułu AsRaport bez konieczności umieszczania ich na centralnym serwerze Reporting Services.

***

Prezentacje (przygotowane w formacie plików Power Point) ujęte w programie Warsztatów 2009 oraz zdjęcia z przebiegu spotkania znajdą Państwo w załączonych poniżej plikach ZIP:

 Warsztaty IPA 2009 - zdjęcia  (11,6 MB) 

 Warsztaty IPA 2009 - prezentacje  (3,15 MB)