Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
  • 2004-11-15

Warsztaty asix 2004

W dniach 3,4 listopada na terenie obiektu Zajazd Piastowski w Kazimierzu Dolnym odbyły się warsztaty szkoleniowe dla Integratorów Pakietu ASIX, poświęcone zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem i rozwojem oprogramowania wizualizacji i kontroli procesów - ASIX. Spotkanie to zgodnie z coroczną tradycją zostało zorganizowane przez firmę Askom w dbałości o wysoki poziom usług świadczonych przez integratorów i miało na celu zaprezentowanie nowych możliwości użytkowych produktu, nakreślenie trendów jego rozwoju oraz wymianę doświadczeń jego dotychczasowych użytkowników. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele firm posiadających status Integratora Pakietu ASIX (IPA) oraz firma Askom reprezentowana przez zespół zarówno twórców jak i użytkowników pakietu.

W pierwszym dniu Warsztatów ASIX 2004 z prawdziwą przyjemnością przyznane zostały nagrody za osiągnięcie największej ubiegłorocznej sprzedaży oprogramowania ASIX. Uhonorowano w ten sposób następujące firmy: I miejsce – OBRAM Sp. z o.o. Olsztyn – nagrodę odebrał w imieniu firmy p. Dariusz Wrotek, II miejsce – Computer Impuls Service Krapkowice – nagrodę w imieniu firmy odebrał p. Jan Kansy, III miejsce - Elko Sp. z o.o. Toruń – nagrodę odebrał p. Kazimierz Piotrowski. Miłym akcentem na zakończenie pierwszego dnia warsztatów okazało się wieczorne spotkanie zorganizowane w formie biesiadnej zgodnie ze specjalną ofertą hotelu, w którym gościli uczestnicy spotkania.

Drugi dzień warsztatów przebiegł w równie przyjaznej atmosferze i dostarczył uczestnikom wielu wrażeń związanych zarówno z bogatym programem szkoleniowym, jak również ze zwiedzaniem malowniczych okolic Kazimierza Dolnego. Oficjalny blok szkoleniowy przebiegł zgodnie z następującym porządkiem wystąpień: 

1. Nowości ASIX w pigułce:

  • ASIX – nowości i zmiany; 
  • nowe drajwery komunikacyjne;  2. Tworzenie aplikacji wielojęzycznych;
  • AsDHTML – komponenty dla tworzenia dynamicznych stron internetowych;
  • AsPORTAL – uniwersalny portal informacji procesowych;
  • AsWWW – konwerter aplikacji ASIX do formatu aplikacji internetowej;

3. Przetwarzania danych archiwalnych w raportach skryptowych;
4. Integracja systemu alarmów z modułem ALERTER.

Liczne nowości i zmiany pakietu ASIX wersji 3.12 oraz 3.13 dotyczą m.in. poprawek mających na celu usprawnienie funkcjonowania oraz rozszerzenie możliwości zastosowań programów/pakietów: AsTrend, AsixConnect 3, Aspad, a także usprawnień zwiększających wydajność Drajwera OPC wersja 2.0. Na liście nowych drajwerów komunikacyjnych pojawiły się moduły realizujące protokoły SNPX sterowników GE FANUC, S-BUS Ethernet-TCP/IP sterowników SAIA , łącza szeregowego sterowników LG Industrial Systems oraz regulatorów Protherm 300 DIFF.

Odrębny punkt programu dotyczył projektowania aplikacji wielojęzycznych . Rozwiązania dostępne w systemie asix dają możliwość dynamicznego przełączania interfejsu operatora pomiędzy wieloma językami aplikacji, zadeklarowanymi w jej parametrach.

Nowym produktem, któremu poświęcono wiele uwagi na tegorocznych warsztatach, jest AsPORTAL umożliwiający tworzenie dynamicznych obiektów na stronie HTML, wyświetlających dane procesowe z aplikacji systemu ASIX. Rozwiązanie to opiera się na trzech modułach:

AsDHTML - umożliwiający tworzenie dynamicznych stron HTML zawierających dane procesowe z aplikacji systemu ASIX;

AsPORT - portal danych procesowych umożliwiający przeglądanie wszystkich danych procesowych tj. bazy zmiennych aplikacji, wartości bieżących i archiwalnych pomiarów, archiwum alarmów historycznych oraz listę alarmów aktywnych w postaci tabelarycznej oraz danych historycznych w postaci wykresów; portal jest aplikacją uniwersalną i aby ją podłączyć do dowolnej aplikacji systemu ASIX wystarczy skonfigurować ścieżkę do bazy zmiennych;

AsWWW - służący do konwersji aplikacji systemu ASIX do aplikacji internetowej; otrzymana w wyniku konwersji aplikacja uruchamiana jest na serwerze internetowym i może być oglądana przez użytkownika w przeglądarce Internet Explorer 6;

Kolejną nowością w pakiecie ASIX jest możliwość tworzenia raportów skryptowych w języku VBScript lub JScript. W ten sposób pokonana została bariera małych możliwości definiowania własnego sposobu przetwarzania danych i konieczności stosowania do niedawna nietypowego języka specyficznego tylko dla ASIXa. Aktualnie raporty skryptowe dają praktycznie nieograniczone możliwości wyprowadzania wyników w różnej postaci, np. do pliku XML.

Podobnie status nowości posiada rozwiązanie polegające na integracji systemu alarmów z modułem ALERTER, którego zadaniem jest zdalne powiadamianie wybranych osób o ważnych zdarzeniach za pomocą komunikatów tekstowych wysyłanych do adresatów poprzez pocztę elektroniczną i SMS. Na tej podstawie powstał AsixAlerts umożliwiający automatyczne wysyłanie alertu w przypadku wykrycia alarmu, dla którego ustawione zostało żądanie wysyłania powiadomienia.

Program drugiego dnia warsztatów został urozmaicony zwiedzaniem Kazimierza Dolnego z przewodnikiem. Na zakończenie tegorocznych Warsztatów ASIX 2004 odbył się panel dyskusyjny, który dał możliwość swobodnej wymiany informacji na temat doświadczeń związanych z użytkowaniem systemu ASIX, tym samym dostarczając integratorom wielu cennych informacji i sugestii pomocnych w nakreślaniu dalszego kierunku rozwoju oprogramowania.


 

Prezentacje WARSZTATY IPA 2004 wykonane w PowerPoint:

Warsztaty IPA 2004 - prezentacje     (1,41 MB)

 

 

Galeria zdjęć:

Warsztaty IPA 2004 - zdjęcia    (8,43 MB)