Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
  • 2008-10-20

Sprawozdanie z Warsztatów IPA 2008

W dniach 16-17 października 2008 w miejscowości Włodowice k. Częstochowy, w ośrodku Orle Gniazdo Hucisko odbyło się doroczne szkolenie dedykowane autoryzowanym Integratorom Pakietu Asix. Tematyka warsztatów koncentrowała się na nowościach wprowadzonych do systemu asix w wersji 5.2. W ciągu dwóch dni uczestnicy spotkania, reprezentujący 23 firmy partnerskie, mieli okazję wysłuchania 5 wykładów oraz uczestniczenia w panelu dyskusyjnym. Warsztatom towarzyszyła również kolacja, podczas której wręczone zostały nagrody dla wyróżniających się Partnerów, a nieformalną część uatrakcyjnił koncert Kasi Cygan z grupy Siedem Kotów.


***


Sesję czwartkową (1. dzień warsztatów) wypełnił wykład z podstaw użytkowania modułu recepturowania i śledzenia przepływu produkcji AsBase. Na przykładzie demonstracyjnej aplikacji DRINK BAR zaprezentowano możliwości funkcjonalne modułu AsBase w zakresie realizacji systemu zarządzania recepturami oraz archiwizacji wybranych informacji procesowych związanych z wystąpieniem określonych zdarzeń w procesie produkcji. Moduł AsBase jako narzędzie interaktywnego projektowania baz danych SQL z wykorzystaniem zestawu predefiniowanych operacji i okien dialogowych umożliwia utworzenie, przechowywanie i zadawanie receptur z poziomu własnej przeglądarki lub z poziomu masek aplikacji asixa. W części archiwizacyjnej AsBase przystosowany jest do zapisywania danych w postaci struktur złożonych z wartości wielu zmiennych procesowych, co w przypadku prezentowanej aplikacji umożliwiło zaprojektowanie mechanizmu archiwizowania produkcji wg zadanej receptury w sposób umożliwiający późniejszą analizę danych z wykorzystaniem funkcji przeglądania archiwum dla predefiniowanych okresów czasu.

Ważny punkt stanowił również panel dyskusyjny, podczas którego programiści i projektanci z firmy ASKOM, współtworzący system asix i oparte na nim aplikacje, mieli okazję podzielenia się z uczestnikami szkolenia swoją wiedzą i doświadczeniem.

Czwartkowy wieczór wypełniła kolacja, będąca od lat stałym punktem 1-go dnia warsztatów. Atmosfera towarzyskiego spotkania stwarzała uczestnikom szkolenia możliwość ugruntowania współpracy nie tylko na formalnej, zawodowej, ale też i koleżeńskiej płaszczyźnie. Ważnym punktem wieczornego spotkania było wręczenie nagród (telefonów IPHONE 3G 16GB BLACK) przedstawicielom firm, które w mijającym 2008 roku osiągnęły najlepsze wyniki w następujących kategoriach:
- najciekawsza aplikacja na bazie systemu asix – nagrodę otrzymała firma ARGO Sp. z o.o. z Białegostoku;
- największa sprzedaż licencji asix – nagrodą w tej kategorii uhonorowano firmę RNT Sp. z o.o. z Cieszyna.
Artystycznym wydarzeniem wieczoru był koncert jazzowo-bluesowy Kasi Cygan z zespołem.


***


Sesja piątkowa (2. dzień warsztatów) podzielona została na wykłady poświęcone: nowościom w pakiecie asix 5.2., rozszerzeniom funkcjonalnym obiektu TABELA, zmianom w programie AsTrend oraz  prezentacji nowej studialnej wersji systemu asix.

Zaprezentowane nowości, dostępne w wersji 5.2 pakietu asix, dotyczą przede wszystkim optymalizacji programu Architekt, nowych mechanizmów projektowania aplikacji oraz nowego trybu pracy systemu alarmów:

  • Zmiany funkcjonalności modułu Architekt obejmują narzędzia, których zadaniem jest ułatwienie zarządzania parametrami pracy aplikacji, a także przyspieszenie parametryzacji bazy definicji zmiennych. Przykładowo, wykorzystując nowe narzędzie do zarządzania opcjami, projektant będzie mógł uzyskać dostęp do wszystkich parametrów definiujących sposób pracy aplikacji, a funkcja importu ustawień wybranych parametrów z zewnętrznych plików *.xml pozwoli mu w prosty sposób powielić wartości konfiguracyjne poszczególnych obszarów funkcjonalnych z innych gotowych aplikacji.
  • Na poziomie projektowania aplikacji systemu asix przewidziano szereg udogodnień dotyczących m.in. działania obiektów masek wizualizacyjnych oraz wybranych akcji operatorskich, jak np.: uproszczony dostęp do trybu edycyjnego obrazków, wywoływanego z menu podręcznego, czy nowy wariant akcji ASTREND umożliwiający operatorowi wywołanie automatycznego wydruku trendu, wskazanego w definicji akcji.
  • Wersja 5.2 systemu asix posiada też nowy tryb pracy systemu alarmów, który pozwala operatorowi na kontrolowanie alarmów aktywnych i historycznych z wielu źródeł.

Odrębną prezentację poświęcono zmianom w obiekcie TABELA, który służy do przeglądania w postaci tabelarycznej aktualnych wartości zmiennych procesowych swobodnie dobieranych on-line przez operatora lub pogrupowanych w zestawy predefiniowane przez projektanta aplikacji, także z użyciem akcji operatorskich sterowanych aktualną zawartością Bazy Definicji Zmiennych:

  • Dotychczas, obiekt TABELA wymagał każdorazowo zadeklarowania ilości wyświetlanych zmiennych – parametr ‘ilość wierszy’ musiał być ‘ręcznie’ modyfikowany przez projektanta aplikacji. W ramach tabeli z tak zdefiniowaną na sztywno ilością wierszy operator miał możliwość wymiany zmiennych, których wartości chciał przeglądać. Zasadniczą zmianę w tym zakresie wprowadził mechanizm pobierania definicji zmiennych z Bazy Definicji Zmiennych na podstawie wartości ‘słowa – klucza’, jednoznacznie identyfikującego określony zestaw zmiennych. Aktualnie, raz zdefiniowany obiekt TABELA może być wykorzystywany do wyświetlania dowolnego zestawu zmiennych (identyfikowanych wspólną wartością z pola kluczowego) – w tym: wszystkich atrybutów zmiennych z Bazy Definicji Zmiennych i bieżących wartości zmiennych, dynamicznie dopasowując przy tym ilość wyświetlanych wierszy do ilości zmiennych wyświetlanego zestawu.
  • Istotną zmianą w zakresie funkcjonowania obiektu TABELA jest również możliwość tworzenia hierarchicznych struktur wizualizacji informacji diagnostycznych. Odbywa się to dzięki mechanizmowi otwarcia kolejnych tabel za pomocą akcji operatorskich umieszczanych w osobnym polu tabeli nadrzędnej. Definicja akcji przechowywana jest w Bazie Definicji Zmiennych.
  • Przełomem w funkcjonalności obiektu Tabela jest możliwość dostępu do opisów bitów zmiennych statusowych oraz opisów wartości bitów zmiennych statusowych. Poszczególne bity zmiennych statusowych definiowane są w Bazie Definicji Zmiennych jako odrębne zmienne nieaktywne, które nie są wliczane do licencji. Rozwiązanie takie pozwala znacząco zmniejszyć liczbę zmiennych podlegających licencjonowaniu, potrzebnych do opisu bitów wartości statusowych.
    Zastosowanie tego mechanizmu umożliwia „pionową” organizację prezentacji danych, gdzie kolejne wiersze TABELI pokazują wartości pojedynczych bitów zmiennej statusowej.

Równie ważnym punktem piątkowej sesji warsztatów była prezentacja programu AsTrend, wyposażonego w nową zaawansowaną funkcjonalność, która wyróżnia się intuicyjnością i łatwością obsługi. Nowa wersja oznacza przede wszystkim nowe możliwości w zakresie wyświetlania wielu rodzajów danych (w tym alarmy, zmienne wyliczane, wartości dwustanowe), rysowania wykresów dla szerokiego przedziału czasu z wartości uśrednionych dostarczanych przez Agregator, wyświetlania wykresów wartości zmiennych pobieranych z plików zewnętrznych, rysowania wykresów X-Y oraz nowy, przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny. Jakość obsługi programu niewątpliwie podnosi również dodanie nowych parametrów poprawiających komfort przeglądania zmiennych procesowych na wykresie: modernizacja schowka okresów (w tym zapamiętywanie ustawień głównej i dodatkowej linii odczytu), nawigacja po 'historii okresów', czy zmiany w funkcjonalności legendy umożliwiające np. swobodne regulowanie ilości wyświetlanych wierszy - to tylko niektóre z nich.

Uczestnicy 2-go dnia spotkania mieli również okazję zapoznać się ze studialną wersją asixa charakteryzującą się całkowicie zreorganizowanym środowiskiem projektowym i wizualizacyjnym, opartym na nowatorskiej konstrukcji osadzanych obiektów. Nowy system pozwoli na bardzo dużą swobodę w sposobie prezentowania informacji i to całkowicie bez użycia skryptów.

W trakcie piątkowej sesji została również zaprezentowana nagrodzona w tym roku aplikacja, której autorem i wykonawcą jest firma ARGO. Aplikacja ta steruje pracą urządzeń w pasteryzatorni łódzkiej mleczarni i została zaprojektowana na około 1000 zmiennych. Maski technologiczne aplikacji umożliwiają zdalne sterowanie pracą pasteryzatorów z pominięciem użycia paneli operatorskich. Wszelkie prace związane z administrowaniem i serwisowaniem aplikacji prowadzone są zdalnie przez Internet przy wykorzystaniu oprogramowania LogMe.

Prezentacje (przygotowane w formacie plików PPS) ujęte w programie Warsztatów 2008 oraz zdjęcia z przebiegu spotkania znajdą Państwo w załączonych poniżej plikach ZIP:

 prezentacje  (2,34 MB)

 zdjęcia (3,6 MB)