Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
  • 2007-10-24

Warsztaty IPA 2007 - sprawozdanie

Tegoroczna, piąta edycja warsztatów szkoleniowych dla partnerów firmy ASKOM w dziedzinie projektowania i wdrażania systemów automatyki przemysłowej na bazie pakietu asix odbyła się w dniach 4-5 października na terenie Kompleksu Hotelowo-Gastronomicznego "KMICIC" w Złotym Potoku koło Częstochowy. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele firm posiadających status autoryzowanego Integratora Pakietu ASIX (IPA) oraz zespół twórców i użytkowników pakietu z firmy ASKOM. Program szkolenia obejmował część merytoryczną, na którą składały się wykłady i dyskusje panelowe oraz część rozrywkową, przebiegającą w atmosferze biesiady staropolskiej przy akompaniamencie legendy polskiego blues-rocka - zespołu Kasa Chorych.

Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął nieoficjalny panel dyskusyjny, będący okazją do indywidualnych rozmów z pracownikami ASKOM oraz wymiany doświadczeń i sugestii ze strony partnerów IPA, które często dają podstawy pod nowatorskie rozwiązania wdrażane do pakietu asix. Zasadniczą część przewidzianego na ten dzień bloku szkoleniowego stanowił wykład dotyczący nowych aspektów wykorzystania skryptów do obsługi danych archiwalnych. W najnowszej 5 wersji pakietu asix moduł obsługi skryptów AsScripter rozszerzony został m.in. o funkcjonalność umożliwiającą odczyt danych całymi seriami. Odczyt dotyczyć może zarówno serii danych surowych, jak i agregatów umieszczanych w dwuwymiarowej tablicy zawierającej czasy, wartości i jakości wszystkich odczytanych punktów. Dodatkowo AsScripter wyposażony został w funkcje pozwalające na: odczyt z bazy definicji zmiennych dowolnego atrybutu poprzez jego nazwę oraz dostęp do informacji o bieżącym użytkowniku systemu asix.

Tego dnia nie zabrakło też towarzyskiego aspektu tegorocznych warsztatów – uroczysta kolacja, na której oprawę muzyczną zapewnił zespół Kasa Chorych, sprzyjała ugruntowaniu nie tylko tej profesjonalnej, zawodowej, ale i partnerskiej współpracy pomiędzy firmami integratorskimi i projektantami oprogramowania asix. Podczas wieczornego spotkania z prawdziwą przyjemnością wręczone zostały nagrody w następujących kategoriach:   

  • największa sprzedaż licencji ASIX w roku 2007 – nagrodą uhonorowano firmę OBRAM Sp. z o.o. z Olsztyna;
  • najlepsza aplikacja wykonana na bazie oprogramowania ASIX – w tej kategorii uhonorowane zostały 3 firmy: ELKO Sp. z o.o. z Torunia, SAWIM ze Strzelców Opolskich oraz µSTER Electronic z Bielsko-Białej.

W drugim dniu uczestnicy szkolenia mieli okazję m.in.: prześledzić krok po kroku proces konfigurowania aplikacji od podstaw z wykorzystaniem nowego intuicyjnego w użyciu modułu Architekt, zapoznać się z nowym interfejsem i nowymi możliwościami modułu trendów AsTrend oraz przeanalizować nowości w zakresie funkcjonalności obiektów wykorzystywanych do projektów masek wizualizacyjnych.

Zagadnieniem, któremu poświęcono wiele uwagi na tegorocznych szkoleniach IPA, jest nowa metodyka tworzenia aplikacji systemu asix, w której proces parametryzowania pracy aplikacji w całości realizowany jest przy użyciu modułu Architekt, co znacząco ułatwia i przyspiesza zaprojektowanie, uruchomienie oraz późniejszą konserwację systemu na obiekcie. Ten przełomowy sposób parametryzowania aplikacji SCADA charakteryzuje najnowszą 5 wersję oprogramowania asix, do której moduł Architekt dołączony został jako standardowy komponent.

Warto podkreślić, że Architekt stanowi silne i wygodne w użyciu narzędzie konfiguracji wszystkich kluczowych modułów odpowiedzialnych za pracę systemu asix, a dzięki wbudowanemu modułowi VarDef umożliwia w pełni interaktywną i wizualną obsługę baz definicji zmiennych w formacie: Microsoft SQL Server 2000/2005, MDB (Jet / Microsoft Access), a także baz definicji zmiennych bezpośrednio pobieranych ze skoroszytów programu Excel.

Liczne zmiany i nowości zaprezentowane w drugim dniu szkoleń dotyczyły także programu AsTrend, który został przeprojektowany w taki sposób, aby stać się narzędziem jeszcze bardzie intuicyjnym w użytkowaniu. Dodatkowym atutem programu stał się jego nowy interfejs graficzny. Zmiany w zakresie funkcjonowania programu AsTrend dotyczą między innymi: zaimplementowania nowego formatu dokumentu programu (w oparciu o standard XML), nowych funkcji formatowania legendy, możliwości zapisywania trendu wraz z legendą bezpośrednio do pliku w formacie PDF, możliwości rysowania wykresów dwustanowych na osobnych osiach dla wszystkich typów wykresów. W programie AsTrend5 istnieje też możliwość wyświetlania tekstowych opisów wartości zmiennych w postaci etykiet na osi Y (opisy wartości definiowane są w bazie definicji zmiennych).

W pakiecie asix 5 wprowadzono również szereg zmian i udoskonalonych opcji, które mają na celu uproszczenie projektowania i stworzenie nowych możliwości wizualizacji procesów na maskach technologicznych. W tym temacie zaprezentowany został m.in. mechanizm pozwalający sterować ukrywaniem obiektów, ich wzajemnym przesłanianiem oraz animacją położenia obiektu w funkcji wartości zmiennej procesowej. Uwadze słuchaczy poddano też inne nowości, które spotkały się już z aprobatą użytkowników asixa: mechanizm klawiatur ekranowych zapewniający operatorowi aplikacji możliwość wprowadzania tekstów do pól edycyjnych okien dialogowych i pól edycyjnych obiektów LICZBA i NAPIS poprzez klawiaturę ekranową, oraz nowe funkcje obiektu WYKRES pozwalające na rysowanie wykresu dwustanowego z dowolnego bitu zmiennej procesowej.

Niezwykle ważnym punktem drugiego dnia spotkania okazała się prezentacja nagrodzonych na tegorocznych warsztatach aplikacji wykonanych przez integratorów IPA. Prezentacji dokonali sami autorzy aplikacji.

  • Jako pierwsza zaprezentowana została aplikacja wykonana przez firmę Elko na potrzeby wytwórni insuliny BIOTON S.A. Aplikacja jest przykładem zastosowania oprogramowania asix w środowisku przemysłu farmaceutycznego, które narzuca projektantom specyficzne rygory związane z walidacją systemu.
  • Firma µSTER Electronic omówiła aplikację zarządzania ściekami w zlewni oczyszczalni Ruda Śląska – Halemba. System składa się z około 20 obiektów - pompowni rozproszonych po całym mieście, monitorowanych i sterowanych za pomocą centralnego komputera. Komunikacja pomiędzy obiektami a komputerem centralnym odbywa się w technologii GPRS.
  • Trzecią z nagrodzonych aplikacji, która została zaprezentowana – jest aplikacja zrealizowana przez firmę Sawim dla Zakładów Azotowych Kędzierzyn. Jest to przykład aplikacji wykorzystującej praktycznie cały, bogaty zakres funkcjonalny oprogramowania asix, począwszy od układów regulacji, trendów, raportów, po możliwość zarządzania recepturami i rejestracji zdarzeń przy użyciu modułu AsBase.

Warsztaty IPA 2007 zakończył pożegnalny obiad, który uwieńczył piątą już z kolei edycję spotkań szkoleniowych dedykowanych autoryzowanym firmom wdrażającym systemy automatyki na bazie systemu asix.

***

Reakcje wśród uczestników warsztatów pozwalają sądzić, że tegoroczne szkolenie spotkało się z ich przychylną opinią. Integratorzy wypowiadali się w niezwykle pozytywnym tonie na temat zmian i dodanych możliwości w zakresie wizualizacji i edycji masek technologicznych - wykład demonstrujący w sposób praktyczny rozszerzone cechy modułu Konstruktora, w tym, projektowanie masek procesowych z zastosowaniem efektów przesłaniania się, znikania oraz ruchu obiektów został zaskakująco wysoko oceniony.

Uczestnictwo w szkoleniach, możliwość konfrontacji wiedzy i doświadczeń w zakresie stosowania oprogramowania SCADA dało sposobność zebrania opinii na temat dotychczasowych i przyszłych (spodziewanych przez projektantów-użytkowników) zmian w pakiecie asix. Niezaprzeczalnym atutem oprogramowania asix, w ocenie jego użytkowników, jest dostępny w najnowszej wersji 5 pakietu - moduł AsAudit, który w zakresie kontroli integralności aplikacji oraz rejestracji historii działania systemu pozwala realizować walidację systemów zgodnie z wymaganiami FDA 21 CRF 11 / GAMP4. Aprobatę budzą również zmiany w module trendów, w szczególności: spodziewana już w najbliższym czasie możliwość wyświetlania zagregowanych zmiennych – będących wynikiem funkcji zadanego przez użytkownika dowolnego wyrażenia; możliwość wyświetlania w programie AsTrend wykresów z dowolnego bitu zmiennej; oraz dostępna już w aktualnym pakiecie dystrybucyjnym asix5 – możliwość wyświetlania na osi wartości opisów stanów zmiennych (gdzie opisy pobierane są z bazy danych). Co do postulowanych zmian, większość uczestników opowiedziała się za jedną zasadniczą zmianą - przedłużeniem czasu trwania warsztatów do 3 dni – co stanowi niezwykle miłe zaskoczenie dla organizatorów.

Aby wymiernie zbadać reakcję uczestników, zostali oni poproszeni o wypełnienie kwestionariusza oceniającego szkolenie. Ogólny poziom poszczególnych prezentacji przedstawionych na warsztatach w aspekcie merytorycznym oraz techniki przekazu uzyskał ocenę 6,1 (w skali od 1 do 7). Zadowolenie uczestników z miejsca, terminu oraz części integracyjnej spotkania ocenione zostało na 6,3 (w skali od 1 do 7).

***

Prezentacje (przygotowane w formacie PPS) ujęte w programie Warsztatów Integratorów Pakietu Asix 2007 znajdziecie Państwo w załączonym poniżej pliku ZIP:

Prezentacje z Warsztatów IPA 2007:

Warsztaty IPA 2007 - prezentacje    (4,20MB)

Galeria zdjęć:

 Warsztaty IPA 2007 - zdjęcia    (3,36MB)