Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
 • 2020-08-19

Nowa wersja pakietu Asix.Evo: 10.1.3

Z dniem 29 lipca 2020 r. do sprzedaży wprowadzona została nowa wersja pakietu Asix.Evo: 10.1.3.

Użytkownikom wersji 10 zaleca się przejście na wersję Asix 10.1.3 z uwagi na szereg poprawek i nowości usprawniających działanie pakietu AsixEvo.

Nowości

 • Dodano możliwość generowania baz zmiennych ze zdefiniowanych źródeł bezpośrednio w Asix.Evo (menu kontekstowe baz mdb i sql).

 

 • Dodano do systemu zabezpieczeń możliwość zdefiniowania kontroli odczytu i zapisu zasobów AsBase.

 

 

 • Terminarz - przy wykonywaniu zaległych zadań dodano możliwość określenia opóźnienia od startu aplikacji lub od startu serwera danych.

 

 

 • Dodano możliwość synchronizacji aplikacji ze wzorcem w bazie SQL.

 

 

 • Dodano nowe funkcje: VarIsBad(), VarIsBad(var), VarIsUncertain(), VarIsUncertain(var), aby ułatwić obsługę stanów obiektów, zwłaszcza detekcję statusu niepewnego.
 • System zabezpieczeń – nowe opcje, które podkreślają zgodność systemu Asix z międzynarodowymi normami przetwarzania danych obowiązującymi w branży farmaceutycznej:

1. Możliwość włączenia opcji, która wymusza zapamiętywanie identyfikatorów wszystkich usuniętych użytkowników, aby uniemożliwoć utworzenie ponownie nowych użytkowników z takimi samymi id.
2. Możliwość włączenia opcji, która powoduje konieczność wprowadzenia notatki przy każdym zapisie zmian w konfiguracji systemu zabezpieczeń.
3. Możliwość włączenia opcji, która powoduje rejestrowanie w logu systemu zabezpieczeń w bazie SQL nowej kategorii komunikatów opisujących szczegółowe zmiany użytkowników, ról i uprawnień.
4. Możliwość wymuszenia przez Administratora konieczności zmiany hasła użytkownikowi przy najbliższym jego logowaniu.

 

 

Usprawnienia

 

 • Akcja ReportsManager - dodano możliwość wywołania z parametrem w postaci filtru identyfikatora raportu. Można stosować wieloznaczniki (*, ?).
 • Dodano do obiektu Wykres obsługę nowych danych funkcją ObjectData: CursorX, CursorY oraz SeriesValue (z dodatkowym parametrem numeru serii).
 • Diagnostyka - dodano statystyki zapytań archiwalnych - opcja ArchiveStatisticsPeriod w EvoDiag.cfg.
 • Do tabel alarmów bieżących, historycznych oraz SQL dodano właściwość Wyróżnienie ramek nagłówków, pozwalającą wyłączyć wytłoczenie.
 • Obiekt Wykres - dodano obsługę wielu osi wartości. Osie można przypisać do serii, przebiegów wzorcowych i limitów. Nowe osie można odwrócić, wyświetlać logarytmicznie albo podać słownik etykiet wartości zamiast liczb.
 • Obiekt Wykres - dodano do serii właściwość Stempel czasu agregacji, określającą czy brać czasy początków czy końce interwałów.
 • Obiekt Wykres - przy dodawaniu kolejnych serii i osi są dla nich ustawianie automatycznie nowe kolory wizualnie rozróżnialne (podobnie dla obiektu Wykres danych przy dodawaniu serii).
 • Tabela alarmów aktywnych - dodano nową właściwość Potwierdzanie alarmów przyciskiem. Możliwe tryby: Tylko zaznaczony, Wszystkie widoczne oprócz pilnych i krytycznych, Wszystkie widoczne, Wszystkie w tabeli oprócz pilnych i krytycznych, Wszystkie w tabeli.
 • Obiekt Pole autoryzacji - dodano podpowiadanie użytkowników podczas pisania.
 • Akcja Login(mode) - dodano opcjonalny tryb $PasswordChangeButton (bitowo 0x04), wyświetlający w oknie przycisk zmiany hasła.

 

Poprawki

 

 • Obiekt Text - poprawiono błąd, powodujący pozostawanie w trybie wprowadzania wartości po tym jak wprowadzono niepoprawną wartość i naciśnieto Tab - wtedy w trybie edycji mogło pozostać równocześnie więcej obiektów.
 • Poprawiono problem z przywracaniem zminimalizowanego okna, które miało ustawione stałą pozycję i zachowanie proporcji.
 • Poprawiono edycję parametrów wzorców dla typów wyliczeniowych - teraz można już ustawiać te parametry jako wartości zlokalizowane, a wewnętrznie są przechowywane jako uniwersalne (tak jak właściwości).
 • Strategie alarmów - poprawiono inicjalizowanie wyliczanych wyrażeń, bo przy pierwszym wystąpieniu alarmu po restarcie aplikacji nie zwracał wartości zmiennych w wyrażeniu.
 • Poprawiono pozycjonowanie menu kontekstowego na diagramach GIS.
 • Poprawki importowania/eksportowania alarmów do Excela (Zmiana ALARM na ALERT i IMPORTANT na URGENT).

 

Inne

 

 • Poprawki i usprawnienia ważne dla prawidłowego działania modułu archiwizacji danych Aspad.
 • Dla drajwerów komunikacyjnych CtTwincatTcpip, CtDlmsTcpip, Modbus pakietu wdrożono nowe opcje parametryzujące działanie tych drajwerów.