Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
  • 2020-05-18

Wersja pakietu Asix.Evo: 10.1.2

Z dniem 9 marca 2020 r. do sprzedaży wprowadzona została nowa wersja pakietu Asix.Evo: 10.1.2.

Wersja 10.1.2 wyposażona została w szereg zmian i nowości usprawniających i rozszerzających działanie pakietu.

Zasadniczą nowością jest możliwość publikacji aplikacji Asix zdalnie w technologii VirtualUI.
Technologia VirtualUI pozwala uruchamiać aplikacje Asix.Evo oraz AsTrend w dowolnych przeglądarkach internetowych wspierających HTML5, a więc wszystkich najpopularniejszych obecnie - takich jak np.: Chrome, FireFox, Edge, Opera, Safari, na dowolnych platformach i systemach operacyjnych. Aplikacje zostają uruchomione w taki sposób, że jako procesy fizycznie działają na serwerze, ale ich interfejs (GUI) dostępny jest zdalnie poprzez przeglądarkę WWW. Wewnątrz okna przeglądarki można pracować z oknami aplikacji, tak jak gdyby były to zwykłe okna uruchamiane lokalnie na komputerze. Technologia VirtualUI wymaga, oprócz tradycyjnych licencji Asix4www, dokupienia w odpowiedniej liczbie również licencji VirtualUI - bezpośrednio w firmie Cybele lub za pośrednictwem firmy ASKOM.

Do wersji 10.1.2 dodana została możliwość włączenia szyfrowania SSL/TLS (ang. Transport Layer Security) dla komunikacji TCP i HTTP z wykorzystaniem szyfrowania asymetrycznego z użyciem certyfikatów, co pozwoli uzyskać większe bezpieczeństwo przesyłanych danych pomiędzy stanowiskami. Jest to bardzo bezpieczny i powszechnie stosowany w Internecie standard zabezpieczania komunikacji, będący rozwinięciem protokołu SSL. Zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera, a opcjonalnie również klienta. Opiera się na szyfrowaniu asymetrycznym oraz certyfikatach X.509.

Nowa wersja Asixa.Evo pozwala na obsługę kart dostępu, dając tym samym możliwość autoryzacji użytkownika przy pomocy karty dostępu. To ukłon w stronę rosnącej potrzeby elektronicznego potwierdzania tożsamości. Użytkownik może mieć zdefiniowany kod karty dostępu, co pozwala, oprócz standardowego trybu logowania, ustawić w opcjach stanowisk logowanie kartą dostępu.

W nowościach znalazły się ponadto m.in.:

Moduł Asix.Evo.exe  
• Dla operacji publikowania aplikacji możliwość ograniczenia liczby publikowanych na WWW plików poprzez opcję wyboru podgrup (np. sekcji Diagramów, Wzorców, Okien itd.).
• Nowe polecenia w diagnostyce stanowisk pozwalają operatorowi zdalnie wymusić w określonym czasie restart stanowisk bezwarunkowo lub z opcją rezygnacji.
• Dodano możliwość bezpośredniego zapisywania serii danych do archiwum dzięki dodaniu nowej funkcji w skryptach.
• Dodano wykrywanie i powiadamianie o zmianach zmiennych dla baz definicji zmiennych SQL.
• Dodano możliwość zamiany głównego okna wewnątrz przeglądarki WWW.
• Obiekt Wykres zyskał możliwość przekształcenia liniowego serii - nowe właściwości: "Mnożnik 'a' przekształcenia ax+b" oraz "Składnik 'b' przekształcenia ax+b".
• W klasie Report interfejsu skryptowego pojawiły się nowe metody: NewSection i SetSectionPageSetup, pozwalające na tworzenie wielostronicowych raportów z różną orientacją stron.
• Dodano obsługę funkcji przeliczającej DATACZAS_S7 do obsługi bajtowego kodowania składników daty i czasu używanego w S7 (https://support.industry.siemens.com/cs/document/36479/date_and_time-format-for-s7-?dti=0&lc=en-WW ). W Evo automatycznie rozpoznawana jako zmienna typu DateTime.
• Konfigurator usługi licencyjnej AsixServices wyposażony został w możliwość skonfigurowania odmowy dostępu dla klientów – pozwala to zablokować wybranym adresom możliwość pozyskania licencji WWW oraz odebrać licencje i rozłączyć już podłączonego zdalnego klienta.
• Prototypowo wprowadzono wyszukiwanie tekstów na diagramach – nowa akcja operatorska SearchText() pozwala wyszukiwać operatorowi na uruchomionym diagramie określone fragmenty tekstu w obiektach Tekst. Znalezione obiekty zostają wyświetlone na liście, a po zatwierdzeniu migają na diagramie dla ułatwienia ich lokalizacji.

 
Inne
• Dla kilku drajwerów komunikacyjnych pakietu wdrożono nowe opcje parametryzujące działanie tych drajwerów.