Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
 • 2019-10-10

Nowa wersja pakietu Asix.Evo: 10.1.0

Uprzejmie informujemy, że z dniem 07 października 2019 r. do sprzedaży wprowadzona została nowa wersja pakietu Asix.Evo: 10.1.0. Aktualizacja obejmuje zmiany serwisowe i poprawki usprawniające działanie pakietu.

Wśród wprowadzonych usprawnień/nowości dla Asixa Evo znajdują się m.in.:

 • Nowy drajwer do obsługi wagi WPT firmy RADWAG (drajwer obsługuje następujące polecenia protokołu komunikacyjnego urządzenia: podanie wyniku natychmiastowego w jednostce podstawowej, podanie wyniku stabilnego w jednostce podstawowej, tarowanie wagi).
 • Rozszerzenie funkcjonalności drajwera Modbus_tcpip: dodano dostęp do zmiennych 64-bitowych w trybie SLAVE.
 • Usprawnienie drajwera BAZA: dodano opcję BDType, pozwalającą zmienić rodzaj obsługiwanej bazy danych; opcja przyjmuje wartości: MySql, MSSql, PostgreSQL.
 • Rozszerzenie funkcjonalności drajwera S7_TCPIP: dodano opcję Zastępcze połączenie, umożliwiającą czytanie danych z 2 alternatywnych źródeł danych. Dodatkowo wprowadzony został nowy adres symboliczny w deklaracji zmiennych, który służy do odczytu ID aktualnie wykorzystywanego połączenia oraz przełączania połączenia pomiędzy połączeniem podstawowym a zastępczym.
 • Ulepszenia poprawiające jakość użytkowania modułu AsTrend, w tym: pole Wyszukaj polecenie, w którym można wpisać nazwę polecenia (dostępnego w module AsTrend), które następnie zostanie wyszukane.
 • Ulepszenia usprawniające parametryzację aplikacji przy użyciu modułu Architekt. Część czynności parametryzacyjnych (w tym: tworzenie kanałów komunikacyjnych, parametryzacja archiwów) realizowana jest teraz za pośrednictwem modułu AsixEvo.exe przy użyciu uproszczonych interfejsów Architekta wywoływanych w oknach AsixEvo.exe, bez konieczności uruchamiania modułu Architekt.
 • Wprowadzenie opcji żądania logowania przed startem aplikacji w trybie Runtime. Opcja ma znaczenie szczególnie w przypadku aplikacji webowych, gdzie wymuszenie żądania logowania przed startem aplikacji zapobiega bezcelowemu zajmowaniu przez użytkownika licencji.
 • Szereg usprawnień modułu AsixEvo.exe, w tym:
  • Do obiektu Kontener wzorców dodano edycyjne polecenie Oryginalny rozmiar wzorca, powodujące dostosowanie rozmiarów kontenera do oryginalnego rozmiaru wzorca z pierwszej komórki.
  • Obiekt Wykres - do serii, limitów i przebiegów wzorcowych dodano właściwość Widoczny, aby można było dynamicznie sterować widocznością tych elementów.
  • Obiekt Wykres Danych:
   • Do serii i limitów dodano właściwość Widoczny, aby można było dynamicznie sterować widocznością tych elementów.
   • Dodano możliwość bezpośredniego pobierania danych z bazy SQL.
   • Dodano możliwość odwrócenia kierunku każdej z osi.
 • Dodano 2 nowe wersje akcji AstrendDisplay(..), umożliwiające określenie rozmiarów okna modułu AsTrend oraz powiększenie go na pełny ekran.
 • Synchronizacja z katalogiem wzorcowym:
  • Pole edycyjne katalogu jest teraz zawsze aktywne, niezależnie czy synchronizacja włączona przy starcie lub okresowa.
  • Dodano opcję wyrównania okresowej synchronizacji do początku doby z możliwością podania fazy.
 • Dodano akcję operatorską MaximizeWindow(..), powodującą powiększenie głównego okna na cały bieżący ekran.
 • Dodano nową funkcję SqlConnection(id), zwracającą parametry połączenia SQL (ConnectionString) o zadanej nazwie, zdefiniowanego dla stanowiska lub obszaru. Funkcja znajduje zastosowanie np. w Tabeli danych.
 • Dodano mechanizm wykrywania w drajwerze Network zaniku odświeżania zmiennych zadeklarowanym czasem odświeżania.
 • Ulepszono współpracę modułów pakietu Asix z monitorami o wysokiej rozdzielczości (4K).