Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
  • 2019-03-04

Nowa 10 wersja platformy Asix

Z przyjemnością informujemy Państwa o pojawieniu się nowej 10 wersji platformy Asix.Evo, wprowadzanej do dystrybucji z dniem 2019-03-01. To kolejny krok w rozwoju oprogramowania projektowania i realizacji przemysłowych systemów IT klasy SCADA / HMI / MES, które dostępne jest na rynku od 25 lat.

Asix w wersji 10 to wciąż wszechstronne narzędzie do budowania i realizacji aplikacji niezależnie od dziedziny zastosowania – potwierdza to stale rosnące zainteresowanie systemami na jego bazie w wielu branżach przemysłu (nie tylko tych z dedykowanymi rozwiązaniami). Zespół projektantów platformy Asix dołożył wszelkich starań, aby przygotować dla projektantów i użytkowników aplikacji środowisko jeszcze bardziej ergonomiczne i łatwe w użytkowaniu, by zminimalizować wysiłek i czas projektanta, i jednocześnie zunifikować rozwiązania i dostarczyć projektantowi gotowe elementy do składania typowych aplikacji.

Wieloletni rozwój platformy Asix zmierzający do zapewnienia jej kompleksowości i elastyczności w zastosowaniu w różnych branżach przemysłu stanowi podstawę do stwierdzenia, że Asix w wersji 10 stanowi aktualnie solidną bazę dla oferowanych przez firmę ASKOM rozwiązań dedykowanych, związanych z:

  • zarządzaniem energią (specjalizowany pakiet programowy Asix Energy),
  • zarządzaniem efektywnością maszyn i linii produkcyjnych (specjalizowany pakiet programowy Asix OEE),
  • zarządzaniem rozległymi sieciami dystrybucji mediów (funkcjonalność platformy Asix określana jako Geo SCADA),
  • czy nadzorem inteligentnych budynków (specjalizowany pakiet programowy WAGO Visu Building alias Asix4WAGO).


Usprawnienia w funkcjonalności wersji 10 obejmują szereg zmian przyspieszających proces projektowania oraz późniejszą pracę i obsługę aplikacji (w tym z dużą liczbą zmiennych i kanałów). W szczególności oznacza to m.in.: optymalizację pracy modułu Historiana (Aspad), usprawnioną obsługę zmiennych procesowych (optymalizacja wydajności i skrócenie czasu ładowania), opracowanie nowych funkcji i akcji operatorskich pozwalających uprościć i zwiększyć wydajność wyrażeń / akcji warunkowych (ich zastosowanie pozwala wyeliminować zagnieżdżone wyrażenia/akcje warunkowe), optymalizację wydajności logu alarmów aktywnych.

Cechą, która od lat wyróżnia Asixa od innych systemów, jest oddzielenie informacji o sposobie pozyskania wartości bieżących i umieszczenie jej w oddzielnym bycie o nazwie „kanał komunikacyjny”. Aby jeszcze bardziej usprawnić obsługę parametrów komunikacji w „kanale”, w wersji 10 wprowadzono możliwość łączenia w grupy wybranych kanałów według dowolnej nazwy lub nazwy drajwera komunikacyjnego podpiętego do danego kanału (wariant domyślny).

Optymalizacja pracy aplikacji Asix w wersji Evo objęła również bazę definicji zmiennych. Operacje dodawania, usuwania bądź edycji definicji zmiennych procesowych w większości przypadków nie wymagają już restartu Serwera Danych (odpowiedzialnego za odczyt i archiwizację danych ze sterowników kontrolujących proces). Użytkownik może „w locie” dołożyć zmienną do istniejącego kanału, zmienić adres istniejącej zmiennej w obrębie tego samego kanału, zmienić okres próbkowania zmiennej, okres archiwizacji i parametry funkcji przeliczającej. W praktyce przy każdej próbie aktualizacji bazy definicji zmiennych system weryfikuje zmiany i informuje użytkownika o rodzaju wymaganej aktualizacji – z lub bez restartu Serwera Danych. Poniższe obrazki pozwolą przybliżyć działanie mechanizmu wykrywania modyfikacji zmiennych procesowych. Powyższa funkcjonalność z pewnością w znaczący sposób ułatwi prace przy modyfikacji dużych aplikacji z wielotysięcznymi bazami definicji zmiennych.


  

Rys. Wynik weryfikacji zmian w bazie definicji zmiennych.
 

Rys. Komunikat systemowy nie wymagajacy restartu Serwera Danych.
 

Rys. Rys. Wynik weryfikacji zmian w bazie definicji zmiennych.
 

Rys. Komunikat systemowy wymagajacy restartu Serwera Danych.

 

Ponadto, znacznie przyśpieszono działanie edytora właściwości globalnych - czyli centralnie definiowanych właściwości niepowiązanych z żadnym konkretnym elementem aplikacji, do których projektant może odwołać się np. we właściwościach obiektów (taki mechanizm pozwala na automatyczną podmianę wartości wybranych właściwości bez konieczności wyszukiwania miejsc ich użycia).

Zaawansowane narzędzie do graficznej analizy i prezentacji w postaci graficznej lub tabelarycznej danych archiwalnych gromadzonych przez aplikacje Asix - AsTrend, poza licznymi zmianami optymalizującymi odświeżanie wykresów, wyposażone zostało w możliwość wyszukiwania okresów czasu wystąpienia zadanych przez użytkownika warunków. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik wyposażony został w zestaw narzędzi, przy użyciu których bez problemu jest w stanie odnaleźć interesujące zdarzenie lub wiele wystąpień danego zdarzenia na przestrzeni zadanego przez siebie okresu wyszukiwania i prześledzić wizualnie kształtowanie się przebiegu zmiennej/zmiennych w tym czasie. Po wybraniu okresu wyszukiwania i zadaniu funkcji definiującej warunek, po którym zdarzenia będą wyszukiwane, użytkownik otrzymuje (w prawym panelu okna trendu) listę wszystkich zdarzeń spełniających zadany warunek, wyświetlonych w dwojaki sposób: w ujęciu kalendarzowym z podziałem na lata, miesiące i dni kalendarzowe lub jako jedną pełną listę zdarzeń. Jednocześnie (w lewym panelu) wyświetlany jest wykres zmiennej, której wyszukiwane zdarzenia dotyczą - w widoku wybranego dnia lub odcinka czasu przypadającego na konkretne wybrane pojedyncze wystąpienie zdarzenia lub widoku pełnego okresu wyszukiwania (przy wyświetlonej pełnej liście zdarzeń). Warunek wyszukiwania może dotyczyć wszystkich zmiennych wyświetlonych na wykresie. Taki mechanizm daje olbrzymie możliwości analizy przebiegu całego procesu technologicznego i wyłapywania sytuacji awaryjnych, które mogą ten proces zakłócać. Poniższe obrazki pokazują działanie mechanizmu wyszukiwania okresów czasu wystąpienia zadanego przez użytkownika warunku.
 

Rys. Zadany warunek wyszukiwania okresów.
 

Rys. Wynik wyszukiwania okresów w ujęciu kalendarzowym.
 

Rys. Wynik wyszukiwania okresów w ujęciu kalendarzowym z wyświetlonym przebiegiem zmiennej dla wybranego dnia.
 

Rys. Wynik wyszukiwania okresów w ujęciu kalendarzowym z wyświetlonym przebiegiem zmiennej dla wybranego wystąpienia pojedynczego zdarzenia.
 

Rys. Wynik wyszukiwania okresów w ujęciu pełnej listy zdarzeń z wyświetlonym przebiegiem zmiennej dla zaznaczonych wystąpień zdarzeń.

 
Ułatwieniem dla użytkowników oprogramowania Asix będzie na pewno wprowadzony od wersji 10 system weryfikacji aktualizacji oprogramowania, dzięki któremu użytkownik będzie informowany w momencie pojawienia się nowszej wersji oprogramowania o dostępnej aktualizacji, z możliwością pobrania jej z udostępnionego „linku”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, zespół projektantów platformy Asix we współpracy z projektantami aplikacji SCADA podjął się, na bazie wieloletniego doświadczenia firmy ASKOM we wdrażaniu systemów automatyki przemysłowej, opracowania specjalizowanych pakietów programowych realizujących konkretne zadania, często spotykane we współczesnych zakładach przemysłowych. W efekcie Asix w wersji 10 oferuje, wymienione na wstępie, gotowe pakiety oprogramowania pod dedykowane rozwiązania.

Pierwszym z nich jest Asix Energy – system monitoringu mediów, obejmujący dedykowane narzędzia do tworzenia aplikacji monitorowania mediów energetycznych. Przygotowane, specjalizowane obiekty graficzne są parametryzowane w oparciu o zawartość dodatkowych pól w rekordach definicji zmiennych. Dzięki temu tworzenie aplikacji polega w dużej mierze, po uprzednim przygotowaniu definicji zmiennych, na „wyklikaniu” żądanych opcji i funkcji systemu – kreator aplikacji przejmuje zadanie przygotowania specjalizowanych diagramów (schematów na ekranie), liczników i pozostałych narzędzi aplikacji monitorowania mediów.

Asix OEE (dostępny wkrótce) to drugie z oferowanych przez firmę ASKOM dedykowanych rozwiązań. Jest to system wyliczania współczynników efektywności wykorzystania maszyn, linii produkcyjnych w przeliczeniu na jednostkę produkcji oraz innych parametrów związanych z eksploatacją.  Podobnie jak w Asix Energy, Asix OEE obejmuje zestaw specjalizowanych narzędzi, wykorzystujących dodatkowe pola w bazie definicji zmiennych do ułatwionego tworzenia elementów aplikacji o określonym przeznaczeniu. Asix OEE pozwala raportować, na podstawie wyliczanych współczynników efektywnościowych, koszty lokowania produkcji na poszczególnych maszynach i liniach produkcyjnych. Dając wgląd w statystyki awaryjności urządzeń i dane o bieżąco monitorowanych zasobach maszyn (rozumianych jako terminy przeglądów i remontów, bieżąca liczba uruchomień w odniesieniu do maksymalnej międzyprzeglądowej itp.) pozwala na planowanie produkcji w rozkładzie na poszczególne linie i urządzenia. Dane z aplikacji Asix OEE mogą być, dzięki otwartości systemu, łatwo przekazane do oprogramowania klasy MES, jak również do oprogramowania klasy CMMS, które uwzględni je w planach remontów.

Trzecie z dedykowanych rozwiązań to Asix4WAGO (wkrótce dostępne na bazie wersji 10 platformy Asix, pod nową nazwą WAGO Visu Building). Jest to udana próba stworzenia wspólnej platformy programowej PLC + SCADA z funkcjonalnością DCS. Pakiet powstał dzięki bliskiej współpracy wiodącego polskiego producenta oprogramowania SCADA - firmy ASKOM oraz lidera rynku automatyki budynkowej firmy WAGO ELWAG. Kluczową ideą produktu jest powiązanie oprogramowania sterowników programowalnych WAGO z systemem wizualizacji Asix.Evo w jedną spójną całość, realizującą w sposób kompleksowy zadania sterowania i wizualizacji inteligentnych budynków.

Asix w wersji 10 to nie tylko rozwój w kierunku optymalizacji i elastyczności w zastosowaniu, ale również nowa szata graficzna interfejsu użytkownika (nowe ikony pasków narzędziowych oraz nowe ikony programów), jak również pokaźna biblioteka symboli graficznych w formacie SVG dla projektantów warstwy wizualizacyjnej aplikacji SCADA. Dodatkowym atutem plików graficznych SVG udostępnionych w wersji Asix 10 jest fakt, że zostały one przygotowane w taki sposób, aby umożliwić sterowanie poszczególnymi elementami symboli graficznych (zmiana kolorów bądź „znikanie” poszczególnych składowych elementu graficznego) – co daje praktycznie nieograniczoną ilość możliwych do uzyskania wariantów danego obrazka.

Przypominamy jednocześnie, że wszyscy nasi Klienci, którzy zakupili licencje Asixa w okresie ostatnich 4 miesięcy, mają prawo do bezpłatnej lub promocyjnej aktualizacji do wersji 10 na warunkach programu PA opisanego w Informacjach Handlowych i Cenniku. Wszyscy Klienci, którzy mają dla swoich licencji zakupiony i aktywny program PM, mają prawo do bezpłatnej aktualizacji.

 

Zapraszamy do przetestowania oprogramowania Asix w wersji 10, instalując jego 90-dniową darmową wersję: pobierz