Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
 • 2018-05-24

Sprawozdanie z warsztatów IPA 2018

Za nami 16-sta edycja warsztatów szkoleniowych dla autoryzowanych Integratorów Platformy Asix. Z przyjemnością gościliśmy z tej okazji przedstawicieli 42-óch firm integratorskich w dniach 17-18 maja br. w Hotelu Novotel Wrocław.

Na tegorocznym spotkaniu część merytoryczna objęła wystąpienia specjalistów z firmy ASKOM w 8-miu wykładach, podzielonych na 5 bloków tematycznie związanych z nowościami w systemie Asix.Evo oraz dedykowanym rozwiązaniem do monitoringu mediów energetycznych – Asix Energy. Swoją prezentację miała również firma WAGO ELWAG. Corocznie, stałym punktem pierwszego dnia warsztatów jest spotkanie koleżeńskie – tym razem mieliśmy okazję zwiedzić atrakcje turystyczne miasta Wrocław, a w wieczornej porze ugościć wszystkich uczestników na uroczystej kolacji w hotelu Novotel.

Tegoroczne spotkanie otwierała wycieczka po Wrocławiu, która swoim planem objęła 5 absolutnie koniecznych do zobaczenia punktów: Ostrów Tumski, Uniwersytet Wrocławski: w tym Aula Leopoldina i Wieża matematyczna (i tu małe sprostowanie, zamieszczone na życzenie jednego z uczestników, do wypowiedzi przewodnika: przez wieżę biegnie południk 1702’15”, a przez Oslo 10044’45”), Rynek, Bulwar Xawerego Dunikowskiego i Ossolineum.

W popołudniowej sesji szkoleniowej zaprezentowana została platforma Asix Energy (która aktualnie znajduje się w fazie końcowych testów i wkrótce zostanie udostępniona klientom) – służąca do szybkiego budowania uniwersalnych aplikacji do zarządzania zużyciem dowolnego medium energetycznego. Jest to rozwiązanie w całości oparte na systemie Asix.Evo, wspomagające wdrożenie i realizację systemu zarządzania energią zgodnie z ISO 50001. Zawiera predefiniowane grafiki, swobodnie parametryzowane raporty i pokaźny zestaw wskaźników, ułatwiających podejmowanie strategicznych decyzji odnośnie optymalizacji procesu produkcyjnego. Szczegóły nt. Asix Energy znajdą Państwo na stronie:

https://www.asix.com.pl/pl/o_asixie/asix_energy/.

Gościnnie, firma WAGO ELWAG w swoim wystąpieniu zaprezentowała zapowiedź nowej odsłony pakietu programowego, powstałego we współpracy między firmami ASKOM i WAGO ELWAG, ukierunkowanego na realizację automatyki budynkowej. WAGO Visu Building – pod taką nazwą kryje się unikatowy pakiet programowy (niebawem zostanie wprowadzony do sprzedaży), będący swego rodzaju realizacją funkcjonalności systemów DCS dla platformy WAGO + ASIX. Struktury zmiennych powiązane z blokami funkcyjnymi z bibliotek sterownika WAGO są automatycznie importowane do systemu ASIX, gdzie są dla nich generowane wzorce obiektów wizualizacyjnych. W systemie Asix dostarczone zostały wzorce obiektów wizualizacyjnych skojarzone z blokami programowymi sterownika WAGO dla automatyki budynkowej (blok programowy w sterowniku zbiera dane i realizuje algorytmy sterowania, a powiązany z nim obiekt graficzny systemu Asix prezentuje w czytelny sposób wszystkie informacje operatorowi i umożliwia sterowanie nadrzędne). Tworzenie całej aplikacji BMS automatyzuje obecny w pakiecie Kreator aplikacji SCADA dla WAGO, który krok po kroku definiuje potrzebne do działania aplikacji elementy. Wkrótce więcej szczegółów na temat WAGO Visu Building znajdą Państwo na witrynie www.asix.com.pl.

Stały punkt programu – „Askom do dyspozycji Integratorów”, gdzie goście mają okazję do przekazywania uwag i pytań do poszczególnych współtwórców oprogramowania Asix, zakończył część szkoleniową pierwszego dnia warsztatów. Po nim przystąpiono do części mniej oficjalnej - uroczystej kolacji. Była ona doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i rozmów na płaszczyźnie zawodowo-koleżeńskiej.

Piątkowy maraton szkoleniowy rozpoczęło wystąpienie nt. konfiguracji systemu raportowania Reporting Services w aplikacjach Asix.Evo. Kompleksowo przedstawiono na nim zagadnienia związane z użyciem raportów typu Reporting Services w kontekście aplikacji Asix.Evo. Omówiono zatem proces poprawnej instalacji serwera MS SQL oraz konfiguracji środowiska raportowego AsRaport do pracy z MS Reporting Services i z danymi procesowymi aplikacji asixowej. Następnie został utworzony i wyświetlonych prosty raport. Prowadzący zaprezentował również kilka czynności serwisowych pomocnych przy problemach z niedziałającymi raportami w sytuacjach nietypowych.

Ważnym punktem szkolenia była prezentacja nowego obiektu Wykres Danych. Jest to obiekt umożliwiający rysowanie dowolnych przebiegów i wykresów z różnego rodzaju danych zorganizowanych w zbiory (tablice, tabele bazodanowe), dostarczanych przez skrypty za pomocą mechanizmu danych aplikacyjnych (AppData) lub za pomocą specjalnych funkcji (np. ToTable(..)). W odróżnieniu od standardowego obiektu Wykres, Wykres Danych pozwala na obsługę danych niepochodzących z archiwum zmiennych procesowych i niezależnych od czasu. W zestawie funkcji specjalnych dostarczających dane do Wykresu Danych znalazły się nowe funkcje: ToTable(elements…) – zwraca tablicę złożoną z elementów przekazanych po przecinkach, Sequence(first, last, step) – zwraca tablicę wypełnioną sekwencją liczb lub czasów oraz ArchiveData(var, agg, from, to, interval, period) – zwraca tablicę zagregowanych wartości archiwalnych zmiennej ze wskazanego zakresu czasu. W temacie omówiono również mechanizm AppData przeznaczony do wymiany danych różnego typu pomiędzy elementami systemu (skryptami wzajemnie oraz skryptami a obiektami typu: Wykres Danych, Kontener Wzorców, Tabela Danych). Wartością zwracaną przez mechanizm AppData może być: typ prosty (int, float, double itp.), typ tablicowy (string, int[], float[] itp.), kolekcja (List, Dictionary itp.) oraz tabela (DataTable, DataView). W ramach obsługi mechanizmu AppData zaimplementowano do pakietu Asix nowe elementy: funkcja AppData, akcja SetAppData oraz metody GetAppData, SetAppData i RemoveAppData.

Pośród szczegółowo omówionych nowości w systemie Asix znalazł się również centralny moduł diagnostyczny, który pozwala zebrać i pokazać w jednym miejscu dane diagnostyczne pochodzące z rożnych stanowisk aplikacji Asix. Prosty mechanizm konfiguracji diagnostyki centralnej zakłada wskazanie serwera diagnostycznego oraz ustawienie dla każdego stanowiska, które ma okresowo przesyłać informacje o swoim stanie do centralnego serwera diagnostycznego, opcji wymuszającej wysyłanie danych diagnostycznych. Przeglądanie danych diagnostycznych umożliwia predefiniowane okno diagnostyczne, w którym wspomniane dane uporządkowane są wg stanowisk, z podziałem na kilka typów danych (np.: kanały, archiwa, domeny alarmów, dyski). Dodatkowo, przy użyciu nowej funkcji StationDiagInfo(..) użytkownik może sam określić dane diagnostyczne, które chciałby prezentować na diagramie synoptycznym swojej aplikacji.

Nie zabrakło również tradycyjnej, corocznej prezentacji omawiającej nowe funkcjonalności, które zostały wprowadzone do pakietu Asix w trakcie ostatniego roku. Poniżej lista wybranych pozycji spośród długiej listy zaprezentowanych nowości (nie omówionych w oddzielnych prezentacjach):

 • Mechanizm obsługi obrazków SVG, umożliwiający sterowanie widocznością i kolorem wybranych elementów obrazka bez konieczności stosowania kontrolerów obrazków. Obiekt Obrazek systemu Asix umożliwia sterowanie nazwanym elementem, grupą elementów lub warstwami pliku SVG. Takie rozwiązanie znacznie upraszcza etap projektowania aplikacji i daje szerokie możliwości w zastosowaniu grafiki SVG na potrzeby wizualizacji procesów.
 • Nowy styl serii: obszarowy schodkowy dla obiektu Wykres.
 • Możliwość dołączania do skryptów innych plików źródłowych (tzw. bibliotek klas). Pozwala to wielokrotnie używać uniwersalne klasy zapisane w osobnym pliku.
 • Nowe operacje na wartościach bitowych (do testowania i sterowania wartościami bitowymi).
 • Tabela Alarmów Aktywnych może wyświetlać alarmy z wielu domen jednocześnie.
 • Nowe drajwery komunikacyjne:
  • CipOmron - komunikacja ze sterownikami Omron nowego typu NJ/NX przy pomocy protokołu EtherNet/IP w trybie Explicit Messaging.
  • Diris - komunikacja z modułami liczników energii elektrycznej Diris Digiware przy pomocy bramki Diris D-50. Wymiana danych odbywa się poprzez łącze Ethernet w trybie Open Modbus TcpIp.
  • MelsecTcpip (w końcowych testach) - wymiana danych ze sterownikami Mitsubishi wg protokołu Melsec Communication Protocol. Wymiana danych odbywa się poprzez łącze Ethernet. Obsługiwane sterowniki to: MELSEC-A, Melsec-FX3U, Melsec-L, Melsec-Q, Melsec-QnA, Melsec-R.
  • KMP (w trakcie opracowania) - komunikacja z licznikami KAMSTRUP wg natywnego protokołu Kamstrup Meter Protocol. Wymiana danych odbywa się poprzez łącze RS-232.
  • Advantech Wise - służy do wymiany danych pomiędzy systemem Asix i modułami serii WISE produkowanymi przez firmę Advantech. Komunikacja jest realizowana przy pomocy łącza Ethernet z użyciem protokołu HTTP/REST.
  • Drajwer MQTT - służy do wymiany danych pomiędzy systemem Asix i brokerami protokołu MQTT. Obsługiwana jest wersja 3.1.1 protokołu MQTT.
 • Serwer REST - moduł pakietu Asix udostępniający dane procesowe aplikacji systemu Asix.Evo w konwencji REST.
 • Wprowadzono alternatywną wersję wykresu Strażnika Mocy, preferowaną przez służby energetyczne (postać trójkątna).

Kolejny punkt szkoleniowy dostarczył praktycznych porad dotyczących zastosowania i parametryzacji różnych typów archiwów. Omówione zostały specyficzne cechy poszczególnych typów archiwów wraz ze wskazówkami: jak dokonać optymalnego wyboru typu archiwum.

Ostatni z zaprezentowanych wykładów obejmował prezentację nowego obiektu Kontener Wzorców. Obiekt ten umożliwia dynamiczne tworzenie treści diagramu przez powielanie wzorca w liczbie zależnej od wielkości dostarczonych danych. Pozwala na zdefiniowanie tabeli o zadanej liczbie wierszy i kolumn. W kolejnych komórkach tabeli są wyświetlane wzorce z następującymi po sobie wartościami parametrów. Jeżeli elementów do wyświetlania jest więcej niż komórek tabeli, to możliwe jest nawigowanie pomiędzy kolejnymi stronami za pomocą odpowiednich akcji operatorskich. Obiekt umożliwia także odczyt aktualnej liczby elementów, całkowitej liczby stron oraz numeru bieżącej strony. Do obsługi obiektu powstały nowe funkcje: VarNames(criteria…) – zwraca tablicę nazw zmiennych spełniających określone kryteria oraz ObjectData(objName, dataId) – zwraca wskazaną daną wewnętrzną obiektu.

Podczas drugiego dnia warsztatów odbyło się również uroczyste uhonorowanie firm integratorskich nagrodami wg następujących kategorii:
- osiągnięcie najwyższej sprzedaży licencji Asix w roku 2017 - nagrodę otrzymała firma REDNT Sp. z o.o. z Katowic;
- osiągnięcie najwyższej sprzedaży licencji Asix w roku 2017 (II miejsce) – nagrodę otrzymała firma P.P.H.U.EVRY Sp. z o.o. z Lubina;
- długoletni wkład we wdrażaniu systemów Asix – nagrodę otrzymała firma ELKO Sp. z o.o. z Torunia.

Warsztaty zakończone zostały wspólnym obiadem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w przyszłorocznych warsztatach Integratorów Platformy Asix.

Materiały szkoleniowe tegorocznych warsztatów (prezentacje oraz aplikacje demo) dostępne są w dziale IPA, dedykowanym naszym integratorom: https://www.asix.com.pl/pl/ipa/ .