Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
 • 2017-05-25

Nowa wersja pakietu Asix: 9.0.5

Informujemy, że z dniem 24 maja br. do sprzedaży została wprowadzona nowa wersja pakietu Asix.Evo 9.0.5. Zawiera ona kilka bardzo istotnych nowych funkcjonalności.

Szybkie odświeżanie zmiennych

Uproszczony został system obsługi danych o dużych częstościach odświeżania poprzez wprowadzenie standardowego cyklu odświeżania o rozdzielczości milisekundowej bezpośrednio do modułu komunikacyjnego Asmen. Automatycznie powoduje to, że szybkie odświeżanie będzie dostępne dla wszystkich drajwerów komunikacyjnych (aktualnie szybkie odświeżanie obsługiwane jest przez 76 drajwerów i wciąż dodawane jest do kolejnych drajwerów). Oczywiście, rzeczywista osiągalna prędkość odświeżania może być ograniczona przez przepustowość łącza.

Zapowiadany nowy typ archiwum, pozwalający na rejestrację gęsto próbkowanych zmiennych, zostanie udostępniony w przyszłej wersji pakietu.

Obiekt Tabela Alarmów SQL

W aplikacjach Asix zdarzenia alarmowe mogą być zapisywane w dwóch typach archiwum: podręcznym poszczególnych stanowisk oraz centralnym archiwum SQL. Dotychczas, archiwum typu SQL mogło być stosowane tylko w systemie raportów oraz w programie AsAlarm, jako podstawa do analizy statystycznej alarmów. Od wersji 9.0.5 w pakiecie pojawił się dodatkowy obiekt wizualizacyjny Tabela Alarmów SQL. Obiekt umożliwia wyświetlenie danych alarmowych z bazy SQL bezpośrednio na diagramie aplikacji. Tabela obsługuje alarmy w dwóch trybach. Tryb zdarzeniowy wyświetla osobne wiersze dla zdarzenia początku i końca alarmu. Jest to tryb zbliżony do sposobu pracy standardowego obiektu tabeli alarmów historycznych oraz tabel alarmów Asixa „klasycznego”, ale z pełną informacją o alarmie już w wierszu początku alarmu. Tryb kompresowany wyświetla dla każdego zdarzenia alarmowego pojedynczy wiersz z pełnymi informacjami dotyczącymi zdarzenia. Wykorzystanie archiwum SQL jako źródła danych dla wizualizacji pozwala na:

 • Skrócenie okresu przechowania alarmów w archiwum podręcznym, co ogólnie poprawia wydajność systemu w przypadku dużej liczby zdarzeń.
 • Szybki dostęp do alarmów na rzadko używanych stanowiskach terminalowych. Alarmy są dostępne natychmiast, bez konieczności oczekiwania na synchronizację archiwum podręcznego.

Szyfrowana transmisja danych

W ostatnich czasach coraz większy nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo systemów, w szczególności w przypadku aplikacji przeglądarkowych. Istotnym elementem zapewnienia tego bezpieczeństwa jest odporna na próby podsłuchu i modyfikacji transmisja danych. Asix w warstwie komunikacyjnej stosuje prywatne, nieopublikowane protokoły binarne połączone z kompresją danych. Wszystkie te elementy powodują, że już w poprzednich wersjach interpretacja przesyłanych informacji była bardzo trudna. W nowym pakiecie 9.0.5 wprowadzone zostało dodatkowo szyfrowanie przesyłanych pakietów danych. Pozwoli to na zapewnienie jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa aplikacji Asix.

Inne

Oprócz opisanych powyżej funkcji, nowy pakiet wprowadza również tradycyjnie, wiele drobnych usprawnień, poprawek wykrytych usterek oraz optymalizacji, m.in.:

 • Ulepszenia w dodatku Asix Excel Addin, w szczególności wyliczanie agregatów historycznych i kroczących wybranych pomiarów.
 • Możliwość odczytu danych historycznych za pomocą protokołu OPC UA z serwerów firm trzecich i użycie tych danych bezpośrednio w programie AsTrend na wykresach i w raportach.
 • Ułatwiona konfiguracja systemu wsparcia dla raportów typu Reporting Services. W szczególności, baza AsixConnect może być założona na zdalnym serwerze Microsoft SQL, na komputerze bez zainstalowanego pakietu Asix.
 • Redundancja komunikacji dla kanałów z protokołem Modbus Tcpip, polegająca na możliwości zadeklarowania osobnego adresu łącza zapasowego (alternatywny procesor komunikacyjny lub zapasowy sterownik).
 • Obsługa obrazków w formacie JFIF.
 • Drajwer komunikacyjny Gci do wymiany danych pomiędzy systemem Asix i modułem komunikacyjnym E94AYCEN firmy Lenze Drive Systems GmbH. Wymiana danych odbywa się poprzez łącze Ethernet przy pomocy protokołu producenta o nazwie GCI.
 • Drajwer komunikacyjny OpcLogger do rejestracji serii pomiarowych odczytywanych z serwerów OPC danych bieżących.
 • Uproszczona parametryzacja drajwera MultiMuz_tcpip do wymiany danych pomiędzy systemem Asix i mikroprocesorowymi urządzeniami zabezpieczającymi typu MultiMUZ, produkowanymi przez firmę JM-Tronik w Warszawie.
 • Do tej pory jeden i ten sam drajwer Modbus_Tcpip obsługiwał tryb master i slave. Od wersji 9.0.5 pakietu Asix tryb slave został wydzielony jako osobny byt. Ma osobny edytor, a na liście drajwerów znajduje się pod nazwą Modbus_TCPIP_’Slave’.
 • Nowa wersja aplikacji demonstracyjnej „Fabryka”.