Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
  • 2017-04-28

Zapowiedź nowego pakietu Asix 9.0.5

Mamy przyjemność przedstawić Państwu zapowiedź wprowadzenia do sprzedaży nowego pakietu Systemu Asix 9.0.5. Czynimy to w tym przypadku wyjątkowo, ponieważ uważamy, że w odróżnieniu od typowych pakietów aktualizacyjnych, to wydanie wprowadza kilka bardzo istotnych nowych funkcjonalności. Pakiet 9.05 będzie oczywiście bezpłatny dla wszystkich użytkowników wersji 9 Asixa.

Poniżej dokładniej opiszemy główne nowe funkcjonalności.

Obsługa danych procesowych z cyklem odświeżania poniżej sekundy 

W związku ze zwiększającymi się wymaganiami dotyczącymi ilości zbieranych informacji coraz częściej mamy do czynienia z wymaganiem zapewnienia szybkiego odczytu i archiwizacji danych procesowych. Pomimo tego, że standardowo, minimalny cykl odczytu zmiennych jest równy 1 sekundzie, to już teraz istnieją mechanizmy pozwalające na obsługę danych w cyklach mierzonych nawet w mikrosekundach. Wybrane drajwery posiadają funkcję szybkiego odświeżania zmiennych. W tym trybie odświeżanie odbywa się z maksymalną osiągalną technicznie na łączu prędkością. Rzeczywista prędkość zależy tylko od liczby zmiennych i możliwości urządzenia. W praktyce uzyskuje się prędkości, które powodują, że różnica pomiędzy bezpośrednim wzrokowym podglądem obiektu a jego odwzorowaniem w aplikacji jest niezauważalna. W przypadku konieczności archiwizacji gęsto próbkowanych przebiegów wykorzystywany jest moduł AsLogger. Moduł ten pozwala na rejestrację serii archiwalnych złożonych z wielu pomiarów z rozdzielczością mikrosekundową. Warunkiem jest jednak posiadanie urządzeń zdolnych do dostarczenia takiej ilości danych poprzez wbudowane w urządzenie wstępne buforowanie danych.

W nowym pakiecie upraszczamy system obsługi danych o dużych częstościach odświeżania, wprowadzając standardowy cykl odświeżania o rozdzielczości milisekundowej bezpośrednio do modułu komunikacyjnego Asmen. Automatycznie powoduje to, że szybkie odświeżanie będzie dostępne dla wszystkich drajwerów komunikacyjnych. Oczywiście, rzeczywista osiągalna prędkość odświeżania może być ograniczona przez przepustowość łącza. Jednocześnie modyfikacji uległ moduł archiwizacji danych Aspad. Nowy typ archiwum pozwala na rejestrację gęsto próbkowanych zmiennych. Jednocześnie archiwum zostało tak przeprojektowane, żeby zwiększona ilość danych nie powodowała spadku wydajności systemu, zarówno w fazie zapisu danych jak i udostępniania danych archiwalnym klientom. W końcowym efekcie zmienne o odświeżaniu milisekundowym są traktowane w aplikacji w identyczny sposób jak wszystkie inne zmienne procesowe aplikacji.

Obiekt Tabela Alarmów SQL

W aplikacjach Asix zdarzenia alarmowe mogą być zapisywane w dwóch typach archiwum: podręcznym poszczególnych stanowisk oraz centralnym archiwum SQL. Aktualnie, archiwum typu SQL może być stosowane tylko w systemie raportów oraz w programie AsAlarm jako podstawa do analizy statystycznej alarmów. W nowym pakiecie pojawi się dodatkowy obiekt wizualizacyjny Tabela Alarmów SQL. Obiekt pozwoli na wyświetlenie danych alarmowych z bazy SQL bezpośrednio na diagramie aplikacji. Tabela obsługuje alarmy w dwóch trybach. Tryb zdarzeniowy wyświetla osobne wiersze dla zdarzenia początku i końca alarmu. Jest to tryb zbliżony do sposobu pracy standardowego obiektu tabeli alarmów historycznych oraz tabel alarmów Asixa „klasycznego”, ale z pełną informacją o alarmie już w wierszu początku alarmu. Tryb kompresowany wyświetla dla każdego zdarzenia alarmowego pojedynczy wiersz z pełnymi informacjami dotyczącymi zdarzenia. Wykorzystanie archiwum SQL jako źródła danych dla wizualizacji pozwala na:

  • Skrócenie okresu przechowania alarmów w archiwum podręcznym, co ogólnie poprawia wydajność systemu w przypadku dużej liczby zdarzeń.
  • Szybki dostęp do alarmów na rzadko używanych stanowiskach terminalowych. Alarmy są dostępne natychmiast, bez konieczności oczekiwania na synchronizację archiwum podręcznego.

Szyfrowana transmisja danych

W ostatnich czasach coraz większy nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo systemów, w szczególności w przypadku aplikacji przeglądarkowych. Istotnym elementem zapewnienia tego bezpieczeństwa jest odporna na próby podsłuchu i modyfikacji transmisja danych. Asix w warstwie komunikacyjnej stosuje prywatne, nieopublikowane protokoły binarne połączone z kompresją danych. Wszystkie te elementy powodują, że już teraz interpretacja przesyłanych informacji przez szkodliwe oprogramowanie jest bardzo trudna. W nowym pakiecie, wprowadzamy dodatkowo szyfrowanie przesyłanych pakietów danych. Pozwoli to na zapewnienie jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa aplikacji Asix.

Oprócz opisanych powyżej funkcji, nowy pakiet wprowadza również tradycyjnie, wiele drobnych usprawnień, poprawek wykrytych usterek oraz optymalizacji. Do najciekawszych zmian należą: 

  • Ulepszenia w dodatku Asix Excel Addin, w szczególności wyliczanie agregatów historycznych i kroczących wybranych pomiarów. 
  • Możliwość odczytu danych historycznych za pomocą protokołu OPC UA z serwerów firm trzecich i użycie tych danych bezpośrednio w programie AsTrend na wykresach i w raportach.
  • Ułatwiona konfiguracja systemu wsparcia dla raportów typu Reporting Services. W szczególności, baza AsixConnect może być założona na zdalnym serwerze Microsoft SQL, na komputerze bez zainstalowanego pakietu Asix.
  • Redundancja komunikacji dla kanałów z protokołem Modbus Tcpip, polegająca na możliwości zadeklarowania osobnego adresu łącza zapasowego (alternatywny procesor komunikacyjny lub zapasowy sterownik).
  • Obsługa obrazków w formacie JFIF.

Pakiet 9.0.5 zostanie wprowadzony do powszechnej dystrybucji po zakończeniu wszystkich niezbędnych testów nowych funkcjonalności. Planujemy, że dojdzie do tego już w maju 2017, o czym naszych klientów poinformujemy w osobnej wiadomości.