Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
  • 2017-02-17

Poważny błąd: samoczynna zmiana parametrów kanałów komunikacyjnych i archiwów

Problem dotyczy wszystkich wersji programu Architekt wchodzących w skład pakietów Asix.Evo 9 wcześniejszych niż 9.0.3 (architekt.exe od wersji od 9.0.0 build 10575 (z 9.12.2016) do 9.0.2 build 10726 (z 14.02.2017) ).

Skutki działania:
Błąd może trwale uszkodzić parametryzację kanałów i archiwów, zapisaną w pliku konfiguracyjnym aplikacji/serwera danych. Problem dotyczy zarówno aplikacji typu „klasycznego”, jak i konfiguracji serwera danych dla aplikacji typu „evo”. W skrajnym przypadku nie jest możliwe uruchomienie aplikacji/serwera danych na postawie tak uszkodzonego pliku. Typowym objawem jest pojawienie się komunikatu modułu Asmen: „nadmiarowe znaki na końcu linii”. W innych przypadkach praca systemu Asix jest możliwa, ale postępuje ona niezgodnie z wolą projektanta (kanały i archiwa mają błędne opcje).

Szczegóły działania:
Błąd może wystąpić przy przeglądaniu opcji kanałów lub archiwów. Nie trzeba niczego ustawiać, wystarczy samo przeglądanie konfiguracji. Jeśli po takim 'przeklikaniu' plik zostanie zapisany, to może zostać zepsuty.

1. Dla kanałów typu 'none' błąd powoduje dodanie przypadkowych parametrów pochodzących z wcześniej oglądanego kanału. Powoduje to, że przy starcie aplikacji Asmen zgłasza błąd „nadmiarowe znaki na końcu linii” i przerywa swój start.

2. Dla wszystkich kanałów, niezależnie od drajwera, wartości opcji:
- „Alarm w kanale” i „Synchronizacja czasu” (na zakładce „Standardowe”),
- „Zezwolenie zapisu” i „Ograniczenie odczytu” (na zakładce „Zaawansowane”),
- „Blokada zapisu lokalnego” i „Czas ważności danych” (na zakładce „Zaawansowane 2”)

są błędnie zastępowane wartościami odczytanymi z poprzednio oglądanego kanału - jeśli opcje te były tam zdefiniowane.

3. Dla archiwów, niezależnie od ich typu, wartości opcji:
- „Czas UTC” i „Archiwum nieaktywne” (na zakładce „Standardowe”),
- „Bez uzupełniania”, „Ograniczenie uzupełniania” i „Minimalny okres uzupełniania” (na zakładce „Uzupełnianie”),
- „Ograniczenie odczytu” (na zakładce „Zarządzanie”),
- „Kopia” (na zakładce „Kopia”),
- „Synchronizacja” i „Archiwum master” (na zakładce „Synchronizacja”)
są błędnie zastępowane wartościami odczytanymi z poprzednio oglądanego archiwum - jeśli opcje te były tam zdefiniowane.

Zalecenia:
Należy bezwzględnie zaktualizować pakiet Asix do wersji 9.0.3 lub nowszej (architekt.exe wersja 9.0.3 build 10731 (z 15.02.2017) lub nowszy).

Postępowanie w przypadku gdy błąd już wystąpił:
Błędne parametry kanałów typu 'none' zostaną automatycznie usunięte po otwarciu pliku w nowej wersji programu Architekt i wejściu na okno konfiguracji dla wszystkich kanałów tego typu (nie jest potrzebna żadna inna operacja).

Dla opcji kanałów i archiwów wymienionych w punkcie 2 i 3 nie istnieje możliwość automatycznego skasowania błędnie ustawionych lub zmienionych opcji - program nie ma możliwości określić, które opcje są błędne. Aby przywrócić prawidłową parametryzację, należy ręcznie skorygować ustawienia lub odtworzyć plik konfiguracyjny z kopii zapasowej, utworzonej starszą wersją programu Architekt (8.1 lub starsza).