Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
  • 2016-12-22

NOWY Asix.Evo 9

Informujemy Państwa, że z dniem 23 grudnia 2016 wprowadzona zostaje do sprzedaży nowa wersja pakietu - Asix 9. Stanowi ona kolejny etap na drodze nieustającego od ponad 20 lat rozwoju oprogramowania Asix - systemu projektowania i realizacji przemysłowych aplikacji IT klasy SCADA/HMI/MES.

Wersja 9 wprowadza możliwość projektowania diagramów mapowych GIS, co otwiera Asixa na nowego typu systemy określane pojęciem „GeoSCADA”, dedykowane obiektom przemysłowych o mocno rozproszonej strukturze geograficznej. Tego typu systemy odgrywają kluczową rolę w procesie sterowania i nadzoru pracy sieci przemysłowych czy dystrybucyjnych, najczęściej w gazownictwie, gospodarce wodno-kanalizacyjnej, energetyce, transporcie czy telekomunikacji. Diagramy synoptyczne oparte na mechanizmie GIS pozwalają sprawnie lokalizować wybrane fragmenty instalacji, wpisanych w mapę za pomocą łatwych do odszukania współrzędnych, i zdalnie diagnozować stan ich pracy. Dzięki temu operator takiego systemu, przebywając w centralnej dyspozytorni, ma wgląd w stan pracy całej instalacji, niezależnie od jej lokalizacji na geomapie. Diametralnie skraca to czas niezbędny do identyfikacji stanów alarmowych, nawet w najodleglejszych geograficznie oddziałach obiektu i pozwala na racjonalne gospodarowanie służbami interwencyjnymi.

Zadaniem diagramów mapowych GIS jest wyświetlanie elementów na tle map geograficznych. Mapy pochodzą z serwisu OpenStreetMap i mogą być pobierane online z Internetu lub offline z lokalnego bufora uprzednio przygotowanego przez projektanta aplikacji. Na diagramach GIS mogą być nanoszone elementy wizualizacyjne w postaci: znaczników, linii (łamanych), obszarów, tekstów lub obrazków. W tego typu diagramach nacisk położono na warstwową organizację nanoszonych elementów. Zarówno projektant aplikacji jak i jej użytkownik (operator) mogą swobodnie kontrolować widoczność wybranych warstw diagramu. Istnieje również możliwość automatycznego wypełniania warstw elementami na podstawie danych geograficznych pozyskiwanych z baz MS SQL.

Wychodząc naprzeciw dążeniu do zapewnienia maksymalnej kontroli stanu pracy we współczesnych rozległych przemysłowych systemach informatycznych, wersja 9 zapewnia mechanizm scentralizowanej kontroli stanu pracy stanowisk w aplikacjach wielostanowiskowych. Mechanizm ten zakłada przypisanie jednemu z serwerów roli serwera diagnostyki i aktywowaniu na pozostałych stanowiskach operacji wysyłania do serwera danych diagnostycznych. Dodatkowo, możliwy jest dostęp z dowolnego miejsca (dowolnego stanowiska) do informacji na temat pracy każdego ze stanowisk systemu. Taka wiedza podwyższa bezpieczeństwo działania całej instalacji i zapewnia natychmiastowe wykrycie nieprawidłowości w pracy któregoś z jej elementów.

W celu zwiększenia efektywności nadzoru i kontroli dostępu do danych technologicznych obiektu przemysłowego, w Asix 9 wprowadzono możliwość stosowania dodatkowych opcji zaostrzających mechanizm uwierzytelniania użytkowników aplikacji. Dzięki temu rozwiązaniu możliwa jest kontrola długości i złożoności hasła oraz częstotliwości jego zmiany.

Wersja 9 zostala również wzbogacona o nowy drajwer komunikacyjny – S7Opt. Drajwer umożliwia komunikację z najnowszą generacją sterowników Siemens S7-1500 oraz S7-1200 (od wersji firmware 4.0), z wykorzystaniem nazw symbolicznych zmiennych w sterowniku PLC. Obsługa sterowników odbywa się w innowatorskim środowisku projektowym firmy Siemens - TIA Portal. Dzięki drajwerowi S7Opt system Asix zapewnia symboliczną adresację zmiennych procesowych zadeklarowanych w sterownikach S7-1200/1500 przez autorów oprogramowania sterownika PLC. Pozwala to na wyeliminowanie błędów związanych z absolutnym adresowaniem danych w pamięci sterownika oraz zwiększa wydajność komunikacji sterownik PLC - system Asix. Ponadto, system Asix daje możliwość wygenerowania bazy definicji zmiennych na podstawie deklaracji zmiennych zawartych w oprogramowaniu sterowników S7-1500 oraz S7-1200. Gwarantuje to projektantowi aplikacji maksymalną wygodę i redukcję czasu potrzebnego na przygotowanie bazy definicji zmiennych procesowych.

Poza wyżej omówionymi nowościami, do wersji 9 wprowadzono też szereg nowości i zmian serwisowych zwiększających stabilność systemu i podnoszących komfort jego użytkowania. Zapraszamy do przetestowania wersji Asix.Evo 9 >> http://www.asix.com.pl/pl/o_asixie/pakiet_probny/ i dokonania upgrade’u oprogramowania.

Więcej informacji na temat diagramów GIS znajdą Państwo w poniższej ulotce:

 Asix.Evo - diagramy mapowe GIS  (5,22 MB) 

Obszerny opis funkcjonalności pakietu Asix 9 przedstawia broszura: 

Asix.Evo 9 (61,7 MB)