Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
  • 2016-05-18

Nowa wersja pakietu: Asix.Evo 8.1.5

Informujemy, że z dniem 16 maja br. do sprzedaży została wprowadzona nowa wersja pakietu Asix.Evo 8.1.5. Wersja zawiera nowości rozszerzające funkcjonalność pakietu oraz wiele zmian serwisowych usprawniających działanie pakietu.

Poza licznymi drobnymi zmianami zasadnicze nowości obejmują następujące pozycje:

Nowy dodatek Asix Excel
Moduł jest dodatkiem do programu Microsoft Excel, umożliwiającym typowemu użytkownikowi programu Excel korzystanie z danych procesowych bieżących i historycznych aplikacji Asix.Evo w sposób prosty i intuicyjny. Dodatek instalowany jest automatycznie w trakcie instalacji pakietu Asix 8.1.5. Interfejs programu MS Excel zostaje wówczas rozbudowany o narzędzia wspomagające wyliczanie funkcji oraz obiekt Tabela. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników możliwy jest również dostęp do danych przy użyciu skryptów, bazujących na specjalnie przygotowanym do tego celu obiekcie i funkcjach VB.
Pasek narzędziowy dodatku Asix ExcelEdytor funkcji

Przykład Tabeli


Nowości w AsTrend
Przy dodawaniu przebiegów zewnętrznych (np. CSV, XLS, OLEDB) dodano możliwość określenia ich jako binarnych. Przebiegi takie rysowane są na górze wykresów nad pozostałymi zmiennymi, podobnie jak w przypadku zmiennych binarnych pochodzących z innych źródeł.

Drajwer komunikacyjny Flux
Drajwer Flux służy do wymiany danych pomiędzy systemem Asix i systemem wideo detekcji Flux, przy pomocy wtyczki Watts SDK Plugin. Wymiana danych odbywa się poprzez łącze Ethernet, w oparciu o protokół producenta.

System alarmów
Dodano do systemu alarmów opcjonalne powiadomienia za pomocą wbudowanego okna powiadomień lub własnego dowolnego okna - w tym: możliwość zdefiniowania w domenie minimalnego priorytetu alarmów wyświetlanych w oknie powiadomień, możliwość określenia stanowisk, które będą obsługiwały powiadomienia, oraz możliwość potwierdzania lub tylko ukrywania alarmów. Okno powiadomień wyświetlane jest automatycznie w momencie pojawienia się alarmu.Okno powiadomień o alarmie


Obiekt Tabela danych
Nowy obiekt wizualizacyjny, który umożliwia wyświetlanie na diagramie synoptycznym w postaci tabelarycznej danych z dowolnej bazy danych serwera MS SQL. Istnieje możliwość wybiórczego wyświetlenia w Tabeli danych tylko wybranych pól tabeli SQL, przy jednoczesnym wyświetleniu wartości wybranych pól Tabeli danych za pomocą innych obiektów wizualizacyjnych - np. obiektu Tekst. Obiekt Tabela danych wyświetla wszystkie rekordy danych spełniające zadane kryteria, a inne obiekty wizualizacyjne wyświetlają wartości pól pojedynczego rekordu, skojarzonego z aktualnie wybranym wierszem Tabeli danych.Przykład obiektu Tabela danych


Raporty skryptowe

System raportów skryptowych umożliwia generację i przeglądanie raportów w aplikacjach Asix.Evo. Praktycznie każdy skrypt raportowy opiera się na schemacie, który można wygenerować przy pomocy kreatora raportu – taki szkielet raportu może być swobodnie rozbudowany przez projektanta przy pomocy modelu obiektowego systemu skryptów, wzbogaconego o grupę klas dedykowanych do tworzenia raportów. Klasy raportowe Asix.Evo mają za zadanie ułatwienie wykonania typowych operacji związanych z generacją raportów w postaci tabelarycznej lub wykresów.

Do wersji pakietu 8.1.5 do raportów skryptowych dodane zostały kolumny i wiersze wyliczane. Wiersze wyliczane dodawane są do tabeli przy pomocy wywołań metody AddCalculatedRow. Nie ma ograniczenia na liczbę wierszy wyliczanych. W podobny sposób można dodać kolumny wyliczane przy pomocy metody AddCalculatedColumn. Wiersze i kolumny wyliczane mogą być dodawane do tabel dowolnego typu.Raport skryptowy z wierszami i kolumnami wyliczanymi