Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
  • 2015-10-27

Nowa wersja pakietu: Asix.Evo 8.1

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 26 października 2015 r. wprowadzona została do sprzedaży wersja 8.1 pakietu Asix.Evo. Wersja ta znacząco rozszerza funkcjonalności systemu Asix dedykowane wszelkiego rodzaju urządzeniom mobilnym typu smartfon lub tablet, oferując zupełnie nowy moduł Asix Mobile - przeznaczony do monitorowania i sterowania procesami produkcyjnymi przy pomocy urządzeń mobilnych.

Asix Mobile

Łatwy dostęp do danych, szybkie dostosowywanie prezentacji do własnych potrzeb, funkcje sterowania i bezpieczeństwo komunikacji, to główne cechy Asix Mobile.

Asix Mobile umożliwia stworzenie w pełni funkcjonalnego interfejsu służącego do wizualizacji wybranych pomiarów kontrolowanego obiektu, a także sterowania jego pracą. Sposób tworzenia i obsługi interfejsu graficznego został w maksymalnym stopniu dostosowany do użycia na urządzeniach z ekranami o niewielkich rozmiarach. Duży nacisk został położony na efektywne wykorzystanie ekranów dotykowych.

Dzięki Asix Mobile użytkownik zyskuje natychmiastowy dostęp do danych niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Możliwe jest śledzenie bieżącej wartości pomiarów oraz przeglądanie historii ich zmian. W razie konieczności można wpłynąć na bieg procesu poprzez wysłanie zdalnego sterowania lub nastawy. Zapewniona jest także kontrola stanu alarmów łącznie z funkcją potwierdzania ich odczytu.

Aplikacje Asix Mobile mogą być zastosowane na wiele sposobów: zdalna kontrola w rozległych instalacjach, sterowanie pracą urządzeń bez własnych paneli kontrolnych, inteligentny budynek zarządzany przy pomocy smartfonu, czy utrzymanie ruchu i zarządzanie produkcją - to niektóre ze scenariuszy użycia.

Komunikacja pomiędzy stanowiskiem serwera Asix.Evo a urządzeniami mobilnymi Asix Mobile odbywa się z wykorzystaniem protokołu szyfrowanego https. Pozwala to na swobodny transfer zabezpieczonych danych w sieci Internet. Asix Mobile umożliwia również użycie nieszyfrowanej transmisji po protokole http.

Do uruchomienia funkcjonalności Asix Mobile wymagane jest posiadanie dowolnej licencji serwera operatorskiego systemu Asix. W ramach tej licencji użytkownik uzyskuje prawo do podłączenia 1 urządzenia mobilnego w trybie usług Asix Mobile. Podłączenie dodatkowych urządzeń wymaga zakupu odpowiedniej liczby licencji dostępowych @Asix4MobileCal.

Do uruchomienia serwera modułu Asix Mobile potrzebny jest system operacyjny Windows 7/Windows Server 2008 lub nowszy. Wymagane jest zainstalowanie biblioteki .NET w wersji 4.5 lub nowszej.

Do uruchomienia klienta modułu Asix Mobile potrzebne jest urządzenie z systemem operacyjnym Android lub iOS. Możliwe jest też uruchomienie klienta w przeglądarkach Google Chrome, Mozilla Firefox i Microsoft Edge.

PROMOCJA: W celu ułatwienia naszym klientom zapoznania się z możliwościami modułu Asix Mobile, do 31-03-2016 będzie on działał bez weryfikacji liczby podłączonych urządzeń. Każda licencja serwerowa będzie obsługiwała dowolną liczbę urządzeń Asix Mobile. Po upływie tego terminu oprogramowanie Asix zacznie kontrolę liczby klientów i zakup licencji @Asix4MobileCal będzie wymagany.

Szczegóły na temat funkcjonalności modułu Asix Mobile znajdą Państwo w ulotce o Asix Mobile, dostępnej pod linkiem:

 Asix Mobile - ulotka (3,71 MB; data aktualizacji: 2015-09-28)

Informacje handlowe wraz z cenami licencji dostępne są w broszurze:

 Asix - informacje handlowe (864 KB; data aktualizacji: 2015-11-02)

 

Obiekt "Lista rozwijana"

Kolejną nowością, znacznie rozszerzającą możliwości w zakresie projektowania efektownych i złożonych menu diagramów synoptycznych, jest utworzenie nowego obiektu Asix.Evo "Lista rozwijana", który umożliwia budowanie hierarchicznych, dynamicznych list wyboru. Obiekt tej klasy może być wykorzystany do przełączania diagramów, nawigowania po aplikacji lub zbiorach danych, prezentowania informacji o strukturze drzewiastej.

Mechanizm odczytywania tekstów

Projektanci aplikacji zapewne z aprobatą przyjmą wprowadzony od wersji 8.1 mechanizm odczytywania dowolnego tekstu za pomocą dodanej akcji operatorskiej Speak. Istnieje również możliwość indywidualnego ustawienia w każdym zdefiniowanym alarmie opcji automatycznego odczytywania tekstu tego alarmu przy jego aktywowaniu. Konfiguracja mechanizmu odczytywania tekstu odbywa się w systemie Asix i obejmuje: obsługę narratorów w dowolnym języku zależnie od zainstalowanych języków w systemie Windows i bieżącego języka aplikacji oraz możliwość skonfigurowania tempa odczytywania tekstów - zakres tej konfiguracji uzależniony jest od wersji systemu operacyjnego Windows.

Redundancja modułu AsBase

W wersji 8.1 dokonano również modernizacji modułu AsBase, polegającej na wprowadzeniu funkcji dynamicznego przełączania tzw. stanowiska aktywnego, które odpowiedzialne jest za wykonywanie warunków archiwizacji. Pozwala to na tworzenie aplikacji, które odporne są na wyłączenia stanowisk aktywnych i zapewnią ciągłość zapisu danych.

Drajwer e2TANGO
Na liście drajwerów komunikacyjnych od wersji 8.1 dostępny jest drajwer do wymiany danych pomiędzy systemem Asix i sterownikiem polowym e2TANGO, produkowanym przez firmę Elektrometal Energetyka. Wymiana danych odbywa się poprzez łącze Ethernet.

Drajwer realizuje funkcje: odczytu aktualnych stanów i pomiarów oraz odczytu zdarzeń i zgłaszanie ich do systemu alarmów Asixa.

Inne zmiany
W wersji 8.1, jak w każdym kolejnym wydaniu systemu Asix, dołożono również starań, aby wprowadzić szereg zmian serwisowych usprawniających działanie pakietu.