Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
 • 2015-05-28

Nowa wersja pakietu: Asix.Evo 8.0.5

Informujemy, że z dniem 25 maja br. do sprzedaży został wprowadzona nowa wersja pakietu Asix.Evo 8.0.5. Wersja zawiera zmiany serwisowe usprawniające działanie pakietu oraz kilka nowych funkcji.

W zakresie systemu alarmów wprowadzony zostal tryb sortowania alarmów historycznych 'Sekwencja zdarzeń', pozwalający ustawić prawdziwą kolejność zdarzeń wg. czasów (nadawanych przez strategię buforową, OPC lub zgłoszonych za pomocą skryptów) początku i końca zdarzeń.

Do zestawu funkcji wyrażeń Asixa.Evo dodane zostały następujące pozycje:

 • funkcja Angle() - zwraca kąt (0 do 360) odpowiadający położeniu kursora w obrębie bieżącego obiektu względem środka tego obiektu; kąt liczy się od osi OX zgodnie z ruchem zegara; dzięki takiemu rozwiązaniu funkcja pozwala sterować obrotem obiektu poprzez przeliczanie miejsca kliknięcia kursorem na kąt obrotu tego obiektu;
 • funkcja Slide(val, period) - umożliwia liniową symulację zmian wartości w zadanym czasie; obiekt, którego zmiana położenia na diagramie uzależniona jest od zmiennej, której wartości zmieniają się skokowo - po zastosowaniu funkcji Slide będzie płynnie zmieniać swoje położenie (około 16 razy na sekundę - tzn. jeśli jako wartość parametru period zostaną zadane 3 sekundy, czas zmiany położenia wydłuży się i obiekt zmieni w międzyczasie 48 razy swoje położenie);
 • funkcja AsbaseText(dict, value) - pozwala zamienić wartość liczbową na jej odpowiednik tekstowy; przyporządkowanie liczba-tekst zdefiniowane jest w słowniku utworzonym w aplikacji AsBase; w typowym przypadku wartość liczbowa pobierana jest ze zmiennej należącej do zestawu zmiennych, który jest użyty w akcjach operatorskich rodziny Asbase.

Nowości dotyczące obiektów wizualizacyjnych Asixa.Evo obejmują:

 • do obiektu Wykres dodano właściwość pozwalającą zablokować zoomowanie i przesuwanie osi Y, dodano możliwość zadeklarowania własnego stałego formatu osi czasu oraz wprowadzono możliwość osobnego ustawiania koloru, kroju, stylu i rozmiaru czcionki kursor;
 • do obiektów Linia i Wielokąt dodano możliwość malowania krzywych Beziera, umożliwiajacych tworzenie płynnie wygiętych kształtów linii;
 • obiekt Tekst zyskał nową właściwość 'Limit czasu odpowiedzi', służącą do zamaskowania opóźnienia pomiędzy wysłaniem sterowania a faktycznym wykonaniem tego sterowania; w praktyce oznacza to, że po wykonaniu sterowania obiekt pokazuje wartość zadaną niezależnie od stanu faktycznego, a po upływie limitu czasu odpowiedzi zaczyna pokazywać wartość rzeczywistą; takie rozwiązanie pozwala ukryć efekt migotania stanu obiektu w trakcie wykonywania operacji sterowania;

Pozostałe zmiany:

 • dla Asia.Evo wprowadzono obsługę tekstów wielojęzycznych w danych aplikacji AsBase; ma to zastosowanie w aplikacjach wielojęzycznych; zadeklarowanie w aplikacji AsBase tekstów wg następującej składni: [kod 1 języka, np. PL] tekst [kod 2 języka, np. EN] tekst ... umożliwi automatyczne przełączanie języka tych tekstów adekwatnie do języka działającej aplikacji Asix.Evo;
 • listę dostępnych drajwerów komunikacyjnych poszerzono o drajwer CtVantage do odczytu bieżących danych ze stacji pogodowych rodziny Vantage Pro produkowanych przez Davis Instruments Corp. USA;
 • nowe funkcje przeliczające wartości zmiennych modułu ASMEN:
  • SUWAK2_FP - działanie podobne do funkcji ANALOG_FP (funkcja dokonuje konwersji wartości zmiennej procesowej typu WORD na zmienną rzeczywistą), ale zerowany jest najstarszy bit wartości zapisanej do oraz odczytanej ze sterownika;
  • MNOZNIK_DOUBLE - funkcja dokonuje konwersji wartości zmiennej procesowej typu DOUBLE według równania PCVal=A*PLCVal+B na zmienną rzeczywistą podwójnej precyzji;
  • MNOZNIK_INTG4 - funkcja dokonuje konwersji wartości zmiennej procesowej typu INT64 według równania PCVal=A*PLCVal+B na zmienna rzeczywistą podwójnej precyzji;
 • zmiany w parametryzacji drajwerów:
  • dla drajwera MultiMuz3 dodano obsługę zabezpieczenia typu 01_09;
  • dla drajwera MultiMuz3_tcpip dodano obsługę zabezpieczenia typu 01_09 oraz 01_12M;
  • dla drajwera S7_tcpip dodano możliwość deklarowania opcji pliku logu. rozmiaru pliku logu, logu tekegramów oraz logu treści telegramów w parametrach kanału.