Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
  • 2013-06-19

XI edycja warsztatów Integratorów Pakietu Asix, przegląd nowości w Asix

Od 16 do 17 maja br. mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli firm posiadających status autoryzowanych Integratorów Pakietu Asix na XI edycji warsztatów poświęconych nowościom w pakiecie oprogramowania SCADA - Asix w wersji Evo 7. Od lat spotkania te są ważnym wydarzeniem - pomagają firmie Askom w analizie potrzeb projektantów i użytkowników aplikacji SCADA opierających się na systemie Asix, stając się tym samym impulsem do jego ciągłego doskonalenia, a także promują nowe rozwiązania nieustannie wdrażane do systemu Asix w odpowiedzi na rosnące wymagania stawiane przez rynek oprogramowania przemysłowego HMI / SCADA / MES. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod Toruniem w hotelu Rubbens w Łysomicach. Ważnym punktem programu było wręczenie nagród Integratorom osiągającym najwyższe wyniki w zakresie sprzedaży licencji Asix oraz w kategorii najlepszej aplikacji wykonanej na bazie oprogramowania Asix. Nie zabrakło również akcentu towarzyskiego w formie wycieczki z przewodnikiem po zabytkach Torunia oraz uroczystej kolacji.

Czwartek

Pierwszy dzień warsztatów rozpoczęła wędrówka po najciekawszych zakątkach Torunia. Na trasie wycieczkowej znalazły się m.in.: średniowieczne mury miejskie (bramy, baszty, słynna Krzywa Wieża), Rynek Staromiejski z Ratuszem i pięknymi kamienicami (toruńska perła baroku - słynna Kamienica pod Gwiazdą), Dom Wielkiego Astronoma - Mikołaja Kopernika, średniowieczne kościoły (katedra św. Janów, kościół NMP). Było to dość osobliwe doświadczenie "podróży w czasie" - albowiem przewodnicy przebrani w stroje historyczne  - Kopernika i mieszczki - przedstawili swoje miasto z epoki średniowiecza, aranżując scenki, anegdoty, przypowieści z "ich" codziennego życia.

W popołudniowym panelu szkoleniowym znalazł się wykład dotyczący zastosowań skryptów w aplikacjach Asix.Evo, poprowadzony przez Michała Thiele. Zasadniczą część stanowiła prezentacja przykładów typowych zastosowań skryptów zaawansowanych programistycznie, umożliwiających integrację aplikacji systemu Asix 'ze światem zewnętrznym' - aplikacjami zewnętrznymi typu: arkusz Excel, bazy danych MS SQL (odczyt danych z arkuszy MS Excel, zapis danych do bazy MS SQL), program odczytu kodów QR lub też urządzeniami (przykład skryptu realizującego wydruk na drukarce alarmów bieżących). Pośród zaprezentowanych nowości w skryptach Asix.Evo znalazły się: funkcje szybkiego dostępu do zmiennych, subskrybowanie zdarzeń od zmiany znacznika czasu zmiennych, tryby uruchamiania i restart skryptów oraz mechanizmy umożliwiające monitorowanie stanu pracy Serwera Danych Asix oraz kanałów. Nie zabrakło też porad i dobrych praktyk pisania skryptów.

Na panelu dyskusyjnym 'Askom do dyspozycji Integratorów' doszło do wymiany opinii oraz indywidualnych rozmów pomiędzy projektantami, użytkownikami a twórcami systemu Asix. Jest to ważny punkt w agendzie warsztatów, albowiem daje szanse na poznanie opinii użytkowników nt wdrażanych rozwiązań i potencjalnych kierunków rozwoju systemu.

Dzień zakończyła uroczysta kolacja, na której uhonorowano nagrodami firmy partnerskie wyróżniające się pod względem osiąganych obrotów z firmą Askom z tytułu sprzedaży licencji Asix oraz prezentujących najciekawsze rozwiązania w aplikacjach projektowanych w oparciu o system Asix. Tegorocznymi laureatami są:

  • firma RNT Sp. z o.o., Cieszyn - za osiągnięcie najwyższej sprzedaży licencji Asix; nagrodę w postaci tabletu Asus VivoTab Smart odebrał pan Jan Dubiel;
  • firma Efekt - Automatyka Sp. z o.o., Ruda Śląska - za osiągnięcie II-giej co do wartości najwyższej sprzedaży licencji Asix; nagrodę w postaci tabletu Asus VivoTab Smart odebrał pan Szymon Janko;
  • firma Enel-Automatyka Sp. z o.o., Gliwice - za osiągnięcie III-giej co do wartości najwyższej sprzedaży licencji Asix; nagrodę w postaci Apple iPad mini Wi-Fi odebrał pan Sebastian Bojko;
  • firma RNT Sp. z o.o., Cieszyn - za najlepszą aplikację wykonaną na bazie oprogramowania Asix - nagrodę w postaci Samsung Galaxy Tab 2 odebrał pan Jan Dubiel.

Piątek

Drugi dzień warsztatów przebiegł pod znakiem nowości w pakiecie Asix.Evo 7.

Jako pierwszy wystąpił Marian Strzałkowski dokonując przeglądu nowości pakietu wersji 7.1 w porównaniu z wersją 7.0. Na pierwszej pozycji listy zmian znalazły się modyfikacje pakietu Asix-WAGO. Generator wbudowany w moduł Architekt.exe umożliwia na podstawie plików CoDeSys wygenerowanie bazy definicji zmiennych zawierającej gotowe struktury zmiennych zaprogramowanych w sterowniku WAGO. Z kolei konstruktor AsixEvo.exe wyposażony został w gotowe wzorce bloków WAGO, przygotowane do bezpośredniego osadzenia na diagramach i parametryzowania według potrzeb. Na liście nowości figurują też m.in. : zmiany w Konstruktorze aplikacji Evo: (1) okno właściwości obiektów posiada dwa tryby widokowe - klasyczny i kompaktowy z podziałem parametrów na zakładki grupujące; (2) możliwość stosowania wydłużonych nazw zmiennych procesowych; (3) sortowanie po kolumnach w obiekcie Tabela; (4) wyświetlanie limitów liniowych lub pasmowych w obiekcie Wykres; (5) nowe akcje operatorskie Evo; (6) możliwość odczytu przez program AsTrend danych z pliku tekstowego wygenerowanego przez AspadTools bez koniczności działania Asixa czy (7) pojawienie się nowej wersji plików archiwum standardowego z obsługą długich nazw zmiennych, nazw zmiennych zawierających znaki UNICODE oraz archiwizacji z pełną precyzją liczb typu Double i Int64. Część z tych nowości pojawi się w pakiecie 7.1.2, który wkrótce zostanie wprowadzony do sprzedaży.

Na kolejnym wykładzie, której prelegentem był Marian Morański, dokonano szczegółowej prezentacji całkowicie nowego modułu AsService, który jest rozwiązaniem dedykowanym gospodarce remontowej i kontroli zasobów produkcyjnych. To proste w konfiguracji i użyciu narzędzie pozwala rejestrować przy pomocy liczników czasy pracy oraz liczbę załączeń urządzeń na podstawie danych pobieranych z aplikacji Asix. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie konieczności wykonania czynności konserwacyjno-remontowych, alarmowanie i raportowanie przekroczeń z tym związanych oraz gromadzenie danych technicznych i ewidencyjnych każdego nadzorowanego urządzenia. Podstawą funkcjonowania modułu AsService jest rejestr urządzeń i maszyn podlegających kontroli. W ramach modułu dostępne są dwa typy instalacji: serwerowa kontrolująca wymagania licencyjne oraz kliencka stanowiąca interfejs dostępu do modułu AsService (co ważne: bez ograniczeń na liczbę instalacji klienckich w ramach dowolnej licencji na AsService). Możliwość skonfigurowania sprzęgu pomiędzy tym modułem a zaprojektowaną w systemie Asix.Evo aplikacją pozwala na dostęp do stanu i danych konfiguracyjnych liczników, danych konfiguracyjnych urządzeń i danych ostatniego resetu licznika bezpośrednio z diagramu aplikacji. Możliwe jest też skonfigurowanie w aplikacji automatycznej generacji bazy definicji alarmów w oparciu o zdarzenia rejestrowane w bazie modułu AsService.

Jedną z kluczowych funkcjonalności najnowszej odsłony pakietu Asix.Evo 7 jest dostępność na platformach mobilnych. Temu zagadnieniu został poświęcony wykład poprowadzony przez Michała Thiele i Jarosława Jasińskiego. Mobilność jest aktualnie jednym z priorytetowych kierunków rozwoju systemów automatyki przemysłowej - i w  ten nurt wpisuje się również Asix. Wprowadzony wraz z pojawieniem się wersji Evo 7 pakietu Asix mechanizm szybkiego publikowania aplikacji systemu Asix na serwerze WWW bez konieczności jakiejkolwiek jej konwersji zapewnia dostęp do aplikacji poprzez przeglądarkę MS Internet Explorer z zachowaniem pełnej funkcjonalności, m.in. z pełną kontrolą uprawnień użytkowników i możliwością wykonywania sterowań. Aplikacje mogą być zatem dostępne także na mobilnych urządzeniach typu tablet, wyposażonych w przeglądarkę MS IE. Ponadto, system Asix może być aktualnie zainstalowany na urządzeniach mobilnych pracujących pod systemem operacyjnym Windows 8. Ta cecha 'wszechdostępności' Asixa jest nie do przecenienia zarówno dla decydentów najwyższego szczebla jak i automatyków, operatorów lub pracowników utrzymania ruchu, a nawet projektantów aplikacji. Na uwagę zasługuje fakt, że zawarty w pakiecie Asix webowy Portal Informacji Procesowych AsPortal, będący gotową do natychmiastowego użycia uniwersalną aplikacją pozwalającą przeglądać w Internecie dane procesowe z dowolnej aplikacji systemu Asix, jest dostępny również na urządzeniach tablet lub smartphone, pracujących pod kontrolą systemów: Android, iOS lub Linux. 

Kolejne dwa wystąpienia stanowiły zapowiedź nowości, które w niedalekiej przyszłości staną się częścią funkcjonalności pakietu Asix: harmonogramowania pracy urządzeń (prezentacja: Michał Thiele) oraz raportów skryptowych (prezentacja: Krzysztof Młynarczyk). Celem opracowywanego systemu harmonogramów jest zaawansowane planowanie wykonywania akcji operatorskich (np. sterowań) z możliwością konfigurowania cykli harmonogramów w trybie operatora. Z kolei raporty skryptowe dla wersji Evo pakietu Asix mają stanowić uzupełnienie aktualnie dostępnych raportów AsRaport (opartych na usługach MS Reporting Revices), z dedykacją dla aplikacji z mniejszymi wymaganiami względem raportów i dla projektantów preferujących skrypty. Raporty te będą wymagać programistycznej wiedzy na temat pisania skryptów i będą wykorzystywać pełne możliwości systemu skryptów Asix.Evo (C#, Vb.Net).  

Piątkowy blok szkoleniowy zakończony został wspólnym obiadem.

Serdecznie zapraszamy za rok!

 
Prezentacje (przygotowane w formacie plików Power Point) ujęte w programie Warsztatów 2013 oraz zdjęcia z przebiegu spotkania znajdą Państwo w załączonych poniżej plikach ZIP:

prezentacje (54,1 MB)

zdjęcia (102 MB)