asix_trendy.jpg

Trendy pomiarów i danych

Trendy pomiarów i danych

Narzędziem pogłębionej analizy danych archiwalnych jest program AsTrend. Pozwala on na wyświetlanie, przeglądanie i drukowanie przebiegów czasowych wybranych zestawów zmiennych i służy do przygotowania „raportów graficznych” pracy obiektu. AsTrend może być eksploatowany jako integralna część systemu wizualizacji lub jako samodzielny program, także w przeglądarce internetowej, z dostępem do archiwum danych na komputerze lokalnym lub zdalnie poprzez sieć.

Główne cechy programu AsTrend

 • Nowatorska metoda przeglądania przebiegów
 • Szeroki asortyment prezentowanych typów danych
 • Możliwość kreślenia wykresów wielu zmiennych zależnych w układzie X-Y
 • Dowolne zestawianie przebiegów z różnych okresów (w tym porównywanie przebiegów tej samej zmiennej w dwóch różnych okresach czasu)
 • Wyszukiwanie okresów czasów, w których spełnione są określone warunki logiczne pomiarów
 • Wyszukiwanie anomalii w pomiarach
 • Wiele paneli wykresów
 • Możliwość opisu osi Y tekstowymi wartościami stanów (np. sterylizacja, pasteryzacja, wypychanie produktu, wypychanie awaryjne, mycie)
 • Intuicyjny kreator trendów
 • Operacje płynnego powiększania / pomniejszania wybranego fragmentu przebiegu
 • Wyświetlanie wartości przebiegów w postaci tablicy
 • Eksport wartości przebiegów do plików PDF, PNG, CSV lub do arkusza kalkulacyjnego
 • Odczyt danych z zewnętrznych źródeł
 • Przyjazne generowanie ad-hoc prostych raportów tabelarycznych dla różnych okresów czasu i wybranych agregatów zmiennych

Moduł AsTrend umożliwia szybkie lokalizowanie interesujących fragmentów przebiegów dzięki inteligentnej metodzie przeglądania, która komponuje przebiegi w oparciu o wartości zagregowane, wyliczane i udostępniane przez moduł archiwizacji. AsTrend automatycznie dobiera okres agregatu do horyzontu wyświetlanego wykresu, a w stosownym momencie przechodzi na rysowanie wykresów w oparciu o dane surowe. Zastosowanie agregatów pozwoliło na zoptymalizowanie mechanizmu rysowania wykresów o szerokim horyzoncie czasowym.

Duża różnorodność typów danych prezentowanych w przebiegach czasowych

 • Pomiary analogowe
 • Stan napędów i technologii odczytany ze zarchiwizowanych zmiennych statusowych
 • Zmienne wyliczane na podstawie wartości innych – do 200 zmiennych
 • Informacje o momentach zmiany stanu alarmów
 • Szybkozmienne przebiegi czasowe sygnałów zarejestrowanych przez moduł AsLogger
 • Dane odczytane z zewnętrznych źródeł, np. plików CSV
 • Stałe

    

  

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z informacjami