asix_raporty.jpg

Raporty

Raporty

Asix - Raporty

Raportowanie przebiegu procesów i produkcji jest wymogiem stawianym przed każdym systemem nadzoru komputerowego. Minimum wymagań to raporty ruchowe - zazwyczaj ich repertuar jest ograniczony do tabelarycznych zestawień wartości średnich, chwilowych lub wybranych agregatów. Ale współcześnie oczekuje się, że system zapewni także raporty zaawansowane wykorzystywane przez kadrę zarządzającą, która wymaga zestawień syntetycznych, łączących dane z różnych aplikacji działających w przedsiębiorstwie, zawierających pogłębioną analizę danych, wzbogaconą o dane przetworzone statystycznie. Raporty powinny zapewniać możliwość eksplorowania informacji, tj. uzyskiwania coraz bardziej uszczegółowionego obrazu sytuacji. Kadra zarządzająca wymaga też, aby dostęp do raportów był szybki, w dowolnej chwili i z każdego miejsca – tu z pomocą przychodzi możliwość publikacji raportów w sieci lokalnej lub Internecie i dostępu przez przeglądarkę stron www. W wielu przypadkach istotna staje się możliwość tworzenia raportów ad-hoc. Asix spełnia te wymagania w całej rozciągłości, w stopniu przekraczającym typowe rozwiązania, bowiem udostępnia klika metod tworzenia raportów.

 

Raportowanie przy użyciu:

  • Microsoft SQL Server Reporting Services
  • MS Excel
  • AsTrend
  • Systemu raportów skryptowych

 

Raporty na bazie Microsoft SQL Server Reporting Services

W każdej licencji Asix dostępne są pod szyldem AsRaport narzędzia do projektowania i generowania raportów w oparciu o Microsoft SQL Server Reporting Services. Z punktu widzenia użytkownika oznacza to możliwość swobodnego konstruowania raportów, ich modyfikowania, przeglądania i wykonywania w środowisku Asix. Podkreślamy fakt, że użytkownik aplikacji nie jest ograniczony do generowania raportów zaprojektowanych a priori, ale ma pełne możliwości tworzenia nowych raportów w zależności od swoich potrzeb. AsRaport z racji oparcia o Microsoft® SQL Server® Reporting Services daje możliwość kreowania raportów dostarczających pogłębioną analizę danych obiektowych, pozwalających optymalizować parametry procesów, planować remonty itd. Raporty mogą być generowane automatycznie w oparciu o terminarz czasowy lub na życzenie, przy czym użytkownik może określić najdogodniejszy dla niego format publikacji wyników (PDF, DOC, XLS, HTML ). Jeżeli zachodzi taka konieczność, raport może być autoryzowany przez użytkownika poziomu nadzoru przed oficjalnym opublikowaniem dla ogółu adresatów. W kontekście ochrony informacji istotne jest też to, że można kontrolować uprawnienia użytkownika w dostępie do poszczególnych rodzajów raportów.

Raportowanie w MS Excel

Ponieważ arkusz kalkulacyjny MS Excel jest bardzo popularnym narzędziem inżyniera, trudno sobie wyobrazić system SCADA, który nie współpracuje z nim w sposób prosty i naturalny. Asix udostępnia dodatek do programu Microsoft Excel umożliwiający szybkie tworzenie raportów z danych archiwalnych oraz umożliwiający natychmiastowy dostęp do danych bieżących – wystarczy kilka kliknięć myszką, aby dane pojawiły się w arkuszu. Dzięki dodatkowi interfejs programu MS Excel zostaje rozbudowany o obiekt Tabela oraz formuły udostępniające różne kategorie danych z aplikacji Asix. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników możliwy jest również dostęp do danych przy użyciu skryptów, opartych na specjalnie przygotowanym do tego celu obiekcie i funkcjach VB.

Raporty programu AsTrend

Program AsTrend – wyświetlania i przeglądania przebiegów czasowych wybranych zestawów zmiennych został wyposażony w funkcję tworzenia ad-hoc raportów tabelarycznych dla różnych okresów czasu (zmiana, doba, miesiąc, kwartał, rok, dowolny okres ) i odpowiadających im domyślnym przedziałom czasowym (godzina, dzień, miesiąc). AsTrend udostępnia intuicyjne interfejsy pozwalające użytkownikom na łatwe tworzenie własnych raportów. Po wyborze zmiennych z okna podpowiedzi wystarczy wybrać raportowane wartości w postaci jednego z proponowanych agregatów. Dostępne są m.in. agregaty typu wartość minimalna/maksymalna, wartość początkowa / końcowa, przyrost w przedziale, średnia, całka. Możliwe jest też utworzenie raportu dla zmiennych wyliczanych w oparciu o archiwizowane przebiegi. Gotowe raporty można drukować i eksportować do plików PDF.

System raportów skryptowych

W zestawie narzędzi raportowych Asix oferuje także system raportów skryptowych tj. możliwości generowania raportów przy pomocy skryptów (VB lub C#), który przeznaczony jest dla aplikacji o mniejszych oczekiwaniach co do postaci i sposobów dystrybucji raportów. Raporty skryptowe nie wymagają instalacji żadnego dodatkowego specjalistycznego oprogramowania, poza programem przeglądarki dokumentów PDF. Dla osób posiadających zaledwie elementarną znajomość skryptów, Asix udostępnia wyspecjalizowany kreator oraz bibliotekę wspierającą skryptowe tworzenie raportów.

 

 

 

Asix - Raporty

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z informacjami