asix_aktualnosci.jpg

Aktualności

Aktualności

Szkolenia Asix w nowej odsłonie

2024.02.02

Informujemy, że od marca 2024 udostępnimy naszym użytkownikom nowy program szkoleniowy Asixa. Wprowadzamy szkolenia dwustopniowe.

Kurs I stopnia będzie odpowiednikiem dotychczasowego szkolenia z podstaw tworzenia aplikacji Asix. Jego program został zoptymalizowany pod kątem zakresu przedstawianego materiału. Kurs będzie prowadzony w trybie pięciodniowym. Pozwoli to znacząco zwiększyć ilość ćwiczeń praktycznych wykonywanych przez kursantów w trakcie szkoleń z rzeczywistym sterownikiem PLC.

Kurs II stopnia obejmuje swoim zakresem bardziej zaawansowane aspekty projektowania aplikacji platformy Asix. Większość materiału nie była dotychczas omawiana na żadnym szkoleniu. Kurs II stopnia będzie również prowadzony w trybie pięciodniowym.

Dostępne będą terminy zajęć stacjonarnych – w siedzibie firmy ASKOM – gdzie każdy z kursantów ma dostęp do komputera szkoleniowego. Alternatywnie, można będzie skorzystać ze szkoleń w trybie zdalnym – wówczas dostęp do komputera szkoleniowego jest realizowany przez przeglądarkę i oprogramowanie telekonferencyjne.

Pierwszy kurs II stopnia planowany jest na 25-29.03.2024. Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy ukończyli dotychczasowe szkolenie podstawowe i chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Jednocześnie informujemy, że od 1 marca 2024 ulegną zmianie ceny szkoleń. Nowa cena dla obu kursów będzie wynosić 3500 PLN NETTO. Promocyjnie, wszystkie kursy, które zostaną zamówione przed 1 marca zostaną zrealizowane po dotychczasowej cenie 2400 PLN NETTO.

 

Pierwsza część kursu (stopień I) – skupia się na szkoleniu elementarnych zagadnień Asix, takich jak:

 • instalacja i licencjonowanie,
 • utworzenie pierwszej aplikacji Asix,
 • skonfigurowanie połączeń komunikacyjnych do sterowanego obiektu (sterownik PLC),
 • przygotowanie zmiennych (tagów) i generacja bazy,
 • skonfigurowanie systemu rejestracji (archiwizacji) danych historycznych,
 • wykonanie pierwszych okien, paneli i diagramów wizualizacji,
 • przedstawienie zasad tłumaczenia aplikacji na inne języki,
 • praktyczne poznanie najbardziej podstawowych obiektów z przybornika (biblioteki) Asix,
 • zrozumienie zasad edycji obiektów i koncepcji użycia i budowy tzw. wyrażeń,
 • poznanie możliwości rysunkowych systemu (diagramy z rurociągami i zbiornikami, itp.),
 • wykonanie diagramu stacyjki analogowej,
 • poznanie możliwości sterowania w Asix (bezpośrednich i za pomocą akcji operatorskich),
 • wyposażenie aplikacji o nawigację za pomocą przycisków i rozwijalnych menu aplikacji,
 • zrozumienie trybów projektowania, uruchamiania oraz sposobów diagnostyki w Asix.

Powyższą całość uzupełniają bardziej zaawansowane przykłady:

 • parametryzacji diagramów synoptycznych,
 • podstaw wykonania tzw. wzorców parametrycznych,
 • użycia akcji operatorskich złożonych,
 • konfiguracji systemu alarmowania,
 • użycia ról i uprawnień dla użytkowników w aplikacji,
 • uruchomienia Asix w trybie usługi (jako tzw. serwis Windows),
 • podstaw pracy ze skryptami w oparciu o język C#,
 • zasad korzystania z terminarza w systemie Asix,
 • użycia programu AsTrend na potrzeby wykresów i raportowania.

Finalnie w ostatni dzień szkolenia kursanci generują i testują aplikację Asix w wersji WWW (z użyciem obsługiwanego przez większość przeglądarek standardu HTML5), a także konfigurują dla zbudowanej aplikacji przykładową wersję mobilną aplikacji (za pomocą AsixMobile dla tabletów i smartfonów). Warto również wspomnieć, że całość kursu I stopnia przeplata wykorzystanie wspomnianego programu AsTrend – narzędzia służącego do wyświetlania trendów danych bieżących i archiwalnych –  dostępnego także w wersji przeglądarkowej WWW w standardzie HTML5.

Druga część kursu (stopień II) – będzie realizować praktyczne aspekty związane z bardziej zaawansowanymi elementami platformy Asix. Kursanci poznają dodatkowe obiekty przybornika i funkcjonalności platformy Asix, umożliwiające:

 • wyświetlenie danych procesowych w formie konfigurowalnej tabeli zmiennych,
 • interakcję z bazami SQL w celu prezentacji danych w tabeli,
 • wykorzystanie kontenera wzorców na potrzeby budowy aplikacji przemysłowego IoT 4.0,
 • generację przebiegów wzorcowych wartości zadanych,
 • poznanie zmiennych i obiektów ze sterowaniem dwustanowym (binarnych) i zbudowanie pierwszej stacyjki napędowej,
 • skonfigurowanie i poznanie zasad pracy z Harmonogramami w Asix,
 • wykorzystanie systemu informacji przestrzennej GIS – w szczególności:
  • wyświetlanie map w trybach online i offline (na obiektach bez dostępu do Internetu),
  • użycie warstw z różnymi obiektami z przybornika (biblioteki) GIS dla Asix,
  • konfigurację źródeł zewnętrznych i omówienie plików danych ShapeFile,
  • tworzenie wzorców dla systemu GIS oraz omówienie ich funkcji,
  • wyposażenie diagramów map w przyciski nawigacyjne z wykorzystaniem akcji.

Powyższe zagadnienia uzupełniają bardziej złożone ćwiczenia dotyczące:

 • szczegółowego omówienia systemu skryptów:
 • wyposażenia aplikacji w zaawansowane animacje obiektów na diagramach,
 • omówienia i poznania pozostałych metod raportowania, tj:
  • kreatora raportów skryptowych Asix,
  • za pomocą modułu dodatku (ang. Add-in) dla programu Excel,
  • omówienie konfiguracji raportów w MS SQL Reporting Services,
 • zasad konfiguracji i przykładów użycia obiektu Strażnik Mocy,
 • sposobów opisu stanów bitowych i zestawów stanów na potrzeby wykresów AsTrend.

Większość omawianych na szkoleniu tematów prezentuje proste rozwiązania dla automatyków. Do udziału w obu stopniach szkolenia nie jest wymagana zaawansowana wiedza odnośnie systemów baz danych SQL czy budowy raportów. Znajomość podstaw PLC czy innych systemów SCADA będzie przydatna, ale należy zwrócić uwagę, że większość przykładów szkoleniowych jest przedstawiana tak, by dało się je w prosty sposób skonfigurować i przetestować na zajęciach.

Szczegółowy program nowych szkoleń będzie dostępny wkrótce na stronie: https://www.asix.com.pl/szkolenia/program-szkolenia

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z informacjami