asix_aktualnosci.jpg

Aktualności

Aktualności

Asix Energy w chmurze Azure

2024.01.23

Mamy przyjemność poinformować, że firma ASKOM jest w zaawansowanej fazie prac zmierzających do opracowania modułu wizualizacji danych aplikacji Asix Energy w usłudze chmurowej Power BI firmy Microsoft.

Zapraszamy wszystkich użytkowników zainteresowanych wdrożeniem interaktywnego systemu analizy danych opartego o technologię Power BI o bezpośredni kontakt z firmą ASKOM. Z chęcią przedstawimy Państwu szczegóły naszego nowego projektu. Zwracamy uwagę, że chociaż prezentowany niżej system jest projektowany dla analizy danych Asix Energy, to możliwe jest stworzenie podobnego systemu dla każdego rodzaju danych zbieranych w aplikacjach platformy Asix.

AsixEDGE_4Energy_PBIS_PublicPub_MainPage_popr.png [673.95 KB]

 

W ramach prac przygotowany został moduł Asix EDGE pozwalający na automatyczne pobieranie danych z aplikacji Asix (np. Asix Energy) oraz przekształcenie ich do modelu danych (w postaci dedykowanej bazy SQL), stanowiącego podstawę dla pracy z narzędziami analizy biznesowej, takimi jak Power BI.

Wejściowe dane pakietu Asix opisywane są za pomocą bazy definicji zmiennych uzupełnionej o atrybuty opisujące kategorie pomiarów, takie jak: moc czynna, moc bierna, energia czynna, energia bierna, prąd, napięcie, … itd.

Wartości agregatów pomiarów, identyfikowanych poprzez nazwy zmiennych, pobierane są z archiwum Asix za pośrednictwem procedur bazy AsixConnect.

Efektem końcowym jest przygotowanie modelu danych, zawierającego tabelę faktów gromadzącą agregaty wartości pomiarów zapisanych w kolumnach o nazwach kategorii danych, takich jak: „Moc Czynna”, „Moc Bierna”, „Energia Czynna”, „Energia Bierna”, „Prąd”, „Napięcie”, … itd. Dodatkowo, model zawiera tabele wymiarów czasu i grup pomiarów.

W nomenklaturze Microsoft Power BI model danych określany jest pojęciem model semantyczny.
Model semantyczny w usłudze Power BI to struktura danych, która zapewnia przejrzysty i znaczący widok informacji. Służy jako warstwa abstrakcji, tłumacząc skomplikowane dane na łatwe do zrozumienia wnioski, ułatwiając użytkownikom biznesowym ich analizę. Reprezentuje źródło danych gotowych do raportowania i wizualizacji.

Model danych/semantyczny dla danych modułu Asix Energy wygląda następująco:

AsixEDGE_4Energy_ModelDanych.png [72.70 KB]

Tak przygotowany model danych, w postaci bazy danych Asix EDGE, stanowi podstawę dla przygotowania aplikacji za pomocą usługi analitycznej Power BI firmy Microsoft.

 

Power BI to potężne narzędzie do analizy biznesowej, które oferuje wiele korzyści:

 • Zaawansowana analiza biznesowa: Power BI umożliwia opracowywanie surowych danych z wielu źródeł i wizualizowanie ich, co pomaga w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych.
 • Bogactwo opcji wizualizacyjnych: Dzięki interaktywnym panelom i intuicyjności narzędzia, dane mogą dostarczać lepsze odpowiedzi na pytania biznesowe.
 • Integracja z Microsoft 365 i Azure: Zapewnia pełną integrację z innymi produktami Microsoft, takimi jak Excel, PowerPoint, SharePoint, Teams, Azure i Microsoft 365, co zwiększa możliwości współpracy i dostępu do danych.
  Power BI został uznany za lidera w raportach: The Forrester Wave: Augmented BI Platforms, Q3 2021 oraz 2023 Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms, między innymi ze względu na integrację z Microsoft 365 i Azure.
 • Bezpieczne łączenie i analizowanie danych: Power BI umożliwia tworzenie wykresów, pulpitów nawigacyjnych i raportów, a także udostępnianie wyników swojej pracy.
 • Intuicyjny interfejs: Funkcjonalności typu przeciągnij i upuść ułatwiają pracę nawet tym osobom, które nie posiadają dużej wiedzy technicznej.
 • Funkcje uczenia maszynowego: Umożliwiają analizowanie danych w wydajny sposób, przez co ułatwiają dostrzeganie istotnych trendów i tworzenie trafnych prognoz.
 • Wydajność narzędzia: Silnik Power Pivot, który jest współdzielony z Excelem, jest wysoce wydajną kolumnową bazą danych, która dzięki podejściu tabelarycznemu zapewnia wysoki współczynnik kompresji i jednocześnie dba o najwyższą możliwą wydajność, nawet dla ponad 100 milionów rekordów.
 • Wbudowane wizualizacje danych: Power BI oferuje wiele wbudowanych, gotowych do użycia wizualizacji danych takich jak: wykresy kolumnowe, liniowe, kołowe, tabele, macierze, wykresy słupkowe oraz kaskadowe.

Te korzyści sprawiają, że Power BI jest niezwykle użytecznym narzędziem dla firm i organizacji, które chcą lepiej wykorzystać swoje dane do podejmowania decyzji biznesowych.

 

Połączenie aplikacji Asix z Power BI może przynieść wiele korzyści, zwłaszcza w kontekście analizy i wizualizacji danych. Oto niektóre z nich:

 • Szeroki zakres możliwości analizy i wizualizacji danych: Dzięki połączeniu tych dwóch narzędzi, użytkownicy mogą łatwo zbierać, kształtować, analizować i eksplorować kluczowe dane biznesowe na nowe sposoby.
 • Zarządzanie cyklem życia połączeń na żywo i raportów w usłudze Power BI: Umożliwia to tworzenie wielu różnych raportów z tego samego modelu danych.
 • Tworzenie i udostępnianie modelu semantycznego: Analityk biznesowy może utworzyć semantyczny model i raport, a następnie udostępnić ten raport w usłudze Power BI.
 • Ułatwienie i bardziej spójne tworzenie, udostępnianie i rozszerzanie raportów i pulpitów nawigacyjnych: Dzięki funkcji połączenia na żywo usługi Power BI, inni członkowie zespołu mogą używać opublikowanego modelu semantycznego analityka do własnych raportów we własnych obszarach roboczych.
 • Tworzenie wizualnych reprezentacji za pomocą wstępnie wbudowanych szablonów: Umożliwia to dodawanie obrazów, tekstu, koloru i łatwo wpadających w oko elementów projektu.

Należy pamiętać, że korzyści mogą się różnić w zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa i jego potrzeb.

 

Poniżej przykładowe raporty wizualizacji Asix Energy w usłudze Power BI:

 

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z informacjami